Kmo’s blijven ook in het tweede kwartaal aanwerven

16 augustus 2018

De kmo-jobindex van SD Worx blijft verder groeien, al is die toename minder sterk na de recordstijging van het eerste kwartaal. Met 116,2 is de index van de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers nu 0,2% hoger dan het vorige kwartaal. Tijdens het eerste kwartaal van 2018 steeg de tewerkstelling in de Belgische bedrijven tot honderd werknemers met 0,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.
  • De positieve trend qua jobcreatie bij kmo’s zet zich door in het tweede kwartaal  (+0,2%);
  • De stijging is het grootst bij kmo’s in Brussel en Wallonië, met resp. 0,5 % en 0,6%;
  • Voorbije twaalf maanden zit de groei gemiddeld op 1,0%, met Brussel als koploper met 2,7% en Vlaanderen op 1,1%;
  • De sterkste groei doet zich voor bij bedienden, 50-plussers en betreft zowel voltijdse banen (in Vlaanderen en Wallonië) als deeltijdse banen (in Wallonië en Brussel).

Ook groei in het tweede kwartaal

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s (bedrijven met minder dan 100 medewerkers). Op dit ogenblik meet de kmo-jobindex 116,2; wat betekent dat er sinds 1 januari 2005 16,2% meer medewerkers tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s.

Tijdens het tweede kwartaal van 2017 steeg de jobindex met 0,2%, waarmee de tewerkstelling binnen kmo’s in België een nieuw absoluut record bereikt. De groei vertraagde echter tegenover het voorbije kwartaal toen de index steeg met een recordpercentage van 0,9%.

jobindex kmo

Met een aangroeipercentage van 0,2% is de procentuele toename in structurele tewerkstelling van kwartaal 2 van 2018 identiek aan hetzelfde kwartaal van vorig jaar (0,2%).

kmo jobindex

Jobgroei Q2 het grootst bij kmo’s in Brussel en Wallonië 

De stijging in het tweede kwartaal is verschillend in de drie Belgische regio’s: ditmaal stijgen zowel Brussel als Wallonië, met resp. 0,5% en 0,6%. Enkel Vlaanderen kent dit kwartaal een lichte daling van 0,1% terwijl het vorig kwartaal een stijging van 1,2% liet optekenen. Ook Brussel kende in het eerste kwartaal een sterke jobgroei van 1,5%, terwijl het Waals Gewest lichtjes daalde met 0,2%.

kmo jobindex

Brussel koploper

De jaarevolutie van de laatste vier kwartalen bedraagt 1,1% groei voor Vlaanderen, 2,7% voor Brussel en - 0,2% voor Wallonië. Gemiddeld geeft dit voor België een jaarevolutie van 1%.

kmo jobindex

Regionale jobcreatie verschilt naargelang bedrijfsgrootte

Er is jobgroei bij alle kmo’s ongeacht de grootte, maar het meest bij de kmo’s van meer dan 20 werknemers.

kmo jobindex

Vlaanderen

Ondanks de globale daling in Vlaanderen in het tweede kwartaal, zien we jobgroei bij kmo’s van meer dan 20 werknemers. Bij de kleine kmo’s met minder dan 20 werknemers zien we een daling van 0,2%, na een sterke stijging in het eerste kwartaal.

kmo jobindex

Bron: SD Worx, Q1 en Q2 2018, Vlaanderen

Brussel

In Brussel zien we het omgekeerde beeld, met de meeste jobcreatie bij kmo’s tot 20 werknemers. Grotere kmo’s hebben het moeilijker om bijkomende jobs te creëren.

kmo jobindex

Wallonië

De Waalse kmo’s maken over de hele lijn, zowel bij de kleine, middelgrote als grote bedrijven, in ons onderzoek een mooie inhaalbeweging na een status-quo van vorig kwartaal.

kmo jobindex 

“Na een heel sterke start in het eerste kwartaal, zien we dat de groei zich in Q2 – afgevlakt- doorzet, met uitzondering voor Wallonië waar we terug positieve groei zien. Er is opnieuw jobcreatie in alle bedrijfsgroottes, maar bij de kleinste kmo’s (tot 20 werknemers) is dit momenteel het minst opvallend. Met deze lichte stijging van 0,2% zitten we op dezelfde lijn als in Q2 2017.  Opvallend is dat de groei ten opzichte van het eerste kwartaal zich ook situeert bij de 50-plussers (groei is dubbel zo groot in vergelijking met de 35-50 jarigen), en meer uitgesproken is bij de bedienden (verhouding is ongeveer 2 op 1), al zien we wel regionale verschillen, zoals in Vlaanderen een sterkere groei in voltijdse tewerkstelling en in Brussel en Wallonië eerder groei in deeltijdse jobs,” verklaart Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. “We moeten allemaal langer werken en het is positief dat 50-plussers hun weg vinden naar heel diverse jobs bij onze kmo’s, in alle regio’s in België.”