Winstpremie: kaap van 10.000 medewerkers in zicht

17 juli 2018

Sinds de invoering van de nieuwe winstpremie, begin 2018, is het voor werkgevers eenvoudiger om al hun medewerkers te laten delen in de winst. De winstpremie geniet een voordelige sociaalrechtelijke en fiscale behandeling waardoor medewerkers netto meer overhouden. HR-dienstenverlener SD Worx onderzocht in zijn data onder meer hoeveel werknemers vandaag al zo’n winstpremie krijgen: met 8.500 is de kaap van 10.000 nu zeker in zicht.

Kaap van 10.000 medewerkers in zicht

Zes maand na de invoering van de winstpremie is de kaap van de 10.000 medewerkers die hiervan kunnen genieten bijna bereikt. 8500 medewerkers genieten sinds dit jaar deze extra fiscaalvriendelijke bonus, zo blijkt uit de cijfers van SD Worx alleen al.

“De winstpremie blies de bestaande wet betreffende de werknemersparticipatie van 22 mei 2001 nieuw leven in. Het gaat om een extra beloning voor alle medewerkers van het bedrijf. Zeker kleinere bedrijven ervaren deze maatregel als gemakkelijk toe te passen,” verduidelijkt Geert Vermeir van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx. “De komende jaren kan deze financieel gunstige maatregel verder aan belang winnen, naarmate meer bedrijven dit instrument leren kennen en een voorstel laten goedkeuren op de Algemene Vergadering. Er is zeker nog meer potentieel omdat de winstpremie nog niet overal gekend is. Volgens onze recente bevraging bij 627 Belgische kmo’s (tot 100 werknemers) zou 6 % dit in 2018 nog toepassen en geeft 12% aan hierin ook interesse te hebben. 18% heeft geen interesse en 13% kent de maatregel zelfs nog niet.”

Kmo’s vinden als eersten de weg – Hesse Benelux getuigt

Van de 120 bedrijven uit de analyse van SD Worx die nu al een winstpremie toekennen, telt 83% minder dan 100 werknemers (zie tabel in bijlage). Ook bij kmo’s stijgt de interesse om variabele verloning in te voeren met geoptimaliseerde systemen zoals warranten, cao 90 loonbonus en winstpremie.

winstpremie

Grootte van de bedrijven met winstpremie - Bron: SD Worx juli 2018

Hesse Benelux, een kmo uit Nazareth die actief is in de professionele coatings voor hout en glas en 21 werknemers telt, maakt gebruik van de winstpremie. Silvie De Roo, Office Manager, verduidelijkt waarom zij de winstpremie inzetten: “De winstpremie is een extra bovenop de individuele bonus. Deze premie werkt zeer stimulerend voor al onze medewerkers, die allemaal hetzelfde bedrag krijgen uit de winst waartoe ieder van ons heeft bijgedragen. We houden van de 400 euro brutopremie ongeveer 325 euro netto over. Dat is financieel veel interessanter dan een gewone bonus of premie. Qua administratie viel het bijzonder goed mee: we hebben een bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen maar volgend jaar gaat dit gewoon mee met de gewone Algemene Vergadering. Hoe eenvoudiger, hoe beter.”

Brede variatie aan bonusbedragen

Werkgevers hebben de keuze uit: hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage, waardoor het bedrag zelf nog kan variëren (in functie van het brutoloon). Werkgevers die liever nog meer variatie hanteren (bijvoorbeeld in functie van anciënniteit of functie), moeten wel een ondernemings-cao of toetredingsakte sluiten. De winstpremie laat echter niet toe verschillend te belonen op basis van de individuele prestaties van de werknemer (daarvoor zijn warranten aangewezen).

Geert Vermeir ziet een brede variatie aan bonusbedragen: “Het eerste half jaar leert ons dat er geen grote ‘vaste waarden’ zijn. Wel zien we een aantal bedrijven die bijvoorbeeld 500 euro of 200 euro als rond brutobedrag hanteren. Bijna alle werkgevers (97%) keren een bedrag uit dat hoger is dan 100 euro. De mediaanwaarde ligt op 445 euro: de helft van alle medewerkers met een winstpremie krijgt een bedrag hoger dan 445 euro. Bij de andere helft ligt het bedrag lager dan 445 euro. Bij 16,24% gaat het om een bedrag dat hoger is dan 1000 euro.”

winstpremie

Bron: SD Worx juli 2018

Bovenop de loonbonus – Reynaers Aluminium getuigt

Ook grotere bedrijven zien de voordelen van de winstpremie als extra verloningsinstrument. Anja De Ridder, HR Teamleader bij Reynaers Aluminium: “Reynaers Aluminium heeft in 2017 een schitterend resultaat geboekt en onze Algemene Vergadering wilde alle medewerkers hiervoor extra bedanken. Bovenop de jaarlijkse loonbonus, die gekoppeld is aan specifieke doelstellingen, kregen alle medewerkers, ongeacht de functie en afdeling, daarom begin dit jaar een winstpremie. De winstpremie is een duidelijke appreciatie voor het goede werk dat we samen presteerden: de inzet van elke medewerker werd zo beloond, helemaal in lijn met onze bedrijfsslogan ‘Together for Better’. Aangezien ons bedrijf ook sterk groeit zijn retentie en het aantrekken van nieuwe medewerkers voor HR grote uitdagingen en hierbij werkt onze variabele verloning als een belangrijk pluspunt.”