Aanwervingsplannen Belgische kmo’s op hoogste peil ooit

2 juli 2018

Ook deze zomer (juli, augustus, september) blijven de Belgische kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) optimistisch: bijna vier op de tien verwacht de komende drie maanden nieuwe medewerkers in dienst te nemen. Daarmee zitten de tewerkstellingsvooruitzichten op het hoogste peil sinds 2010. Dat blijkt uit de 32e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 627 Belgische kmo’s.
  • De tewerkstellingsverwachtingen van de Belgische kmo’s zitten op het hoogste peil sinds 2010 (38,1%);
  • Bij zeven op de tien Belgische kmo’s (72%) met aanwervingsplannen betreft het een uitbreiding van personeel en geen vervanging;
  • De helft van de kmo’s (53,1%) met aanwervingsplannen verwacht komend kwartaal meer werk;
  • Optimisme primeert: amper een op tien (9,7%) verwacht een afname van de hoeveelheid werk en slechts 6,6% verwacht een afname van het totale personeelsbestand eind 2018.

Vier op tien Belgische kmo’s plant aanwervingen in juli, augustus of september

Bijna vier op de tien (38,1%) van onze kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) denkt deze zomer aan te werven. Daarmee liggen de verwachtingen van onze kmo’s hoger dan exact één jaar geleden (Q3 2017: 32,4%).

“De plannen om aan te werven zijn het grootst bij de kmo’s met 50-99 werknemers, maar ook bij de kmo’s met 20-49 werknemers. Bedrijven tot 5 werknemers zijn terughoudender, maar dat zijn ze ook qua ontslag (minder dan 5% denkt te ontslaan),” verduidelijkt Annelies Rottiers, verantwoordelijke consultancy kmo’s bij SD Worx. “Optimisme blijft de toon zetten deze zomer. Er beweegt wel wat: kmo’s zijn ambitieuze bedrijven die willen groeien met het juiste talent op de juiste plaats. De kmo-bedrijfsleider zit niet stil, zo merken we aan de vragen die we krijgen. De ‘war for talent’ vraagt om een innovatieve & werkbare hr-aanpak, onder meer qua verloning van de medewerkers.”

tewerkstelling

Figuur 1: Evolutie sinds september 2010 van het aantal kmo’s dat eraan denkt in komende kwartaal aan te werven (in %) – De figuur geeft de trend weer op lange termijn. Verschillen tussen opeenvolgende kwartalen zijn niet altijd groot genoeg om significant te zijn.

Bij de meerderheid betreft het uitbreidingsplannen

Van alle kmo’s met aanwervingsplannen, gaat het bij 72% ook daadwerkelijk om een uitbreiding van het personeelsbestand. In totaal denkt slechts 6,4% van alle ondervraagde kmo’s volgend kwartaal werknemers te ontslaan, terwijl dit vorig kwartaal nog één op de tien (10,4%) was. 41,8% zegt de ontslagen werknemer ook te zullen vervangen.

Kmo’s zijn optimistisch over hoeveelheid werk en totale tewerkstelling

Een op de drie (32,9%) verwacht de komende drie maanden meer werk op de plank. Anderzijds voorspelt een op tien (9,7%) van de Belgische kmo’s een afname van de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. De pessimisten blijven dus in de minderheid, onder meer ook in de cijfers qua totale tewerkstelling eind 2018: slechts 6,6% verwacht een afname van het totale personeelsbestand tegen eind 2018. De meerderheid (62,1%) verwacht een status-quo en 31,3% een toename.