‘Spontaan collega’s helpen’, het ultieme bewijs van engagement

13 juni 2018

Antwerpen, 13 juni 2018 – De zaakvoerders van de Belgische kmo’s duiden ‘Spontaan collega’s helpen’ aan als het ultieme bewijs van engagement. Ze denken engagement te kunnen verhogen door vooral oog te hebben voor het individueel talent van hun medewerkers. Ze ervaren het meest engagement ten aanzien van de klant. Dat zijn de opvallende conclusies uit een rondvraag van SD Worx in 2018 bij meer dan 780 kmo-zaakvoerders in bedrijven tot 100 werknemers.

Engagement zit in kleine dagelijkse dingen

Volgens de kmo-bedrijfsleiders blijkt het engagement van hun medewerkers vooral uit kleine, dagelijkse handelingen, die illustreren dat ze hun individuele talenten inzetten voor het groter geheel van het bedrijf. Spontaan collega’s helpen (82,3%) en meedenken over de toekomst van het bedrijf (80,1%) zijn de belangrijkste eigenschappen van geëngageerde werknemers. Daarentegen zijn minder bedrijfsleiders ervan overtuigd dat het hebben van contact met het bedrijf buiten de werktijd (44,7%) en het organiseren van (sociale, familiale en andere) activiteiten voor het bedrijf (47,3%) tekenen zijn van een groot engagement van hun medewerkers.

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx: “Op het eerste zicht lijkt het een verrassend inzicht dat onze zaakvoerders bieden: ‘je collega’s spontaan helpen is het grootste bewijs van engagement’. Maar we ervaren dagelijks op de werkvloer dat het inderdaad klopt als een bus. De zaakvoerder ziet het engagement in de kleine dingen. Een geëngageerde medewerker is een behulpzame, proactieve collega. Het is een scherp, raak inzicht op hoe engagement zich in realiteit uit.”

Engagement het hoogst voor klant en bedrijf

Medewerkers zijn in de eerste plaats geëngageerd voor hun klanten (36,8%) en hun bedrijf (32,6%) en in mindere mate voor hun collega’s (13,9%), directe leidinggevende (8,7%) en zaakvoerder (8,0%), volgens de kmo-bedrijfsleiders.

Kmo’s zien hefbomen voor engagement

Zaakvoerders zijn er zich van bewust dat ze zelf het engagement van hun medewerkers kunnen verhogen. Oog hebben voor individueel talent kan volgens bijna zeven op tien onder hen (67,2%) het engagement van hun medewerkers verhogen, maar ook erkenning van de kwaliteiten en resultaten van medewerkers (60,5%) en duidelijke waarden en normen instellen (60,1%) kunnen de betrokkenheid van werknemers doen toenemen volgens de kmo-bedrijfsleiders.Erg opvallend is dat veel bedrijfsleiders geloven dat veelbesproken zaken op de werkvloer zoals thuiswerk en teambuildings niet meteen zullen zorgen voor meer geëngageerde medewerkers . Ook algemene loonsverhogingen lijken hen niet voor meer betrokkenheid bij het bedrijf te zorgen. Deze elementen lijken bovendien ook nog weinig ingeburgerd te zijn: ongeveer een kwart van de kmo-zaakvoerders zegt thuiswerk (24,1%) of teambuildings (25,8%) al te hebben ingevoerd en minder dan tien procent heeft al een algemene loonsverhoging doorgevoerd (8,9%).

Engagementsmeting bij Child Focus geeft duidelijk beeld

Organisaties zoals Child Focus die engagement meten, weten heel goed wat hun medewerkers gelukkig maakt en op welke hefbomen ze best werken. Heidi De Pauw, de CEO van Child Focus herkent de trends uit het onderzoek: : “Ik erken zeker dat engagement voor ons ook solidariteit betekent onder collega’s: zoals de collega’s bijspringen als we met een urgentie zitten. Met geëngageerde medewerkers maken we zeker een verschil,” vertelt ze: “Ook al denk je je medewerkers te kennen en te weten wat speelt, een engagementsmeting is een absolute meerwaarde; het geeft een objectief beeld van wat goed is en van wat beter kan. Soms ook verrassingen,” lacht Heidi. “Het is een perfecte barometer, om te blijven investeren in precies die elementen die voor onze medewerkers van tel zijn om zich geëngageerd te voelen.”

Heidi De Pauw verduidelijkt: “Zo heeft de meting ons geholpen om nog meer in te zetten op telewerk, om tegemoet te komen aan het moeilijke woon-werkverkeer van jonge ouders. Ook een correcte billijke verloning, net als loopbaanperspectief bleken kernelementen. Omdat we met gevoelige en zware materie bezig zijn, hecht het merendeel ook belang aan af en toe een leuke activiteit samen, over de departementen heen, zoals een bewegingsactiviteit, of de ‘medewerker van de maand’ waarmee we expliciet onze waardering uitdrukken.”