Belg heeft minder inspraak op werk dan Europese collega’s

24 april 2018

Belgische werknemers hebben minder inspraak en impact in hun bedrijf dan hun collega’s in andere Europese landen. Maar liefst 56% van de Belgen is ontevreden met de mate van inspraak in zijn/haar organisatie. Daarmee zijn we de slechtste leerling van de Europese klas. Minder inspraak zorgt er ook voor dat we minder betrokken zijn op ons werk. Bijna negen op de tien Belgische werknemers (86,4%) is wel tevreden over de mate van autonomie en zelfstandigheid in hun job. Daarmee scoren we op Europees vlak dan weer erg goed. Een en ander blijkt uit een onderzoek door HR-dienstenverlener SD Worx in zeven Europese landen.

Helft van de Belgische werknemers heeft geen vinger in de pap

Belgische werknemers geven aan weinig inspraak te hebben in hun organisatie in vergelijking met hun Europese collega’s. Ruim de helft van de werknemers (56%) is ontevreden met de mate van inspraak of impact die ze hebben in het bedrijf waar ze werkzaam zijn. In vergelijking met 2009, toen SD Worx dit onderzoek voor het eerst voerde, is dit nauwelijks geëvolueerd. België bengelt bovendien helemaal aan het staartje van het Europese peloton. In onze buurlanden Duitsland (42%), Frankrijk (42%) en Luxemburg (38%) is ongeveer vier op de tien werknemers ontevreden met de inspraak die ze hebben; in Nederland, de Europese koploper, is dat drie op tien (31%).

Inspraak

Grootte van organisatie, hiërarchie en bedrijfscultuur bepalen mate van inspraak

De grootte van de organisatie speelt een belangrijke rol in de tevredenheid van de Belgische werknemers over de mate van inspraak in hun bedrijf. Bij kmo’s (bedrijven met minder dan honderd werknemers) is iets meer dan de helft van de werknemers (52%) tevreden, maar in organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers neemt dat aandeel af tot iets meer dan vier op de tien (41%).

Ook de bedrijfscultuur speelt een doorslaggevende rol in de perceptie die medewerkers hebben over hun inspraak. In een hiërarchische organisatie, met een strak geformaliseerde werkomgeving, vindt zeven op de tien (71%) van de medewerkers (niet-kader) dat er onvoldoende inspraak is. In bedrijven met een familiecultuur, typisch een zeer vriendelijke werkomgeving gekenmerkt door traditie en loyaliteit, ligt dat cijfer een stuk lager (40%).

Lorenzo Andolfi, HR Advisor bij SD Worx, licht de cijfers toe: “Terwijl personalisering in de relatie tussen werkgever en werknemer toeneemt en medewerkers meer en meer zelf aan het stuur zitten van hun carrière, blijkt toch dat hun inspraak in bedrijven erg beperkt blijft. En dat is jammer, want internationale studies tonen aan dat werknemers die meer inspraak hebben, meer betrokken en geëngageerd zijn. Daardoor kunnen ze een grotere economische meerwaarde voor het bedrijf betekenen. Bedrijven hebben er dus alle belang bij werknemers voldoende inspraak te geven en hen te betrekken bij het besluitvormingsproces. Dat kan bijvoorbeeld door in kleinere teams te werken, waardoor de communicatie directer wordt, de samenwerking transparanter en, bijgevolg, ideeën sneller in acties kunnen worden omgezet.”

Belg is wel tevreden met autonomie in zijn job

De Belgische werknemers geven wel – meer dan hun Europese collega’s – aan dat ze hun werk zelf kunnen plannen en voldoende autonomie hebben in hun job. Bijna drie vierde van de werknemers (73,2%) vindt zijn/haar werk voldoende zelf te kunnen regelen – alleen Nederland doet beter met 75,2% – en 86,5% is tevreden met de autonomie en zelfstandigheid in zijn/haar job. Opnieuw voert Nederland hierbij het Europese peloton aan, met 87,6%.

Inspraak

Grafiek 2. % werknemers uit zeven Europese landen dat aangeeft tevreden te zijn met de autonomie en zelfstandigheid in zijn/haar job.

Inspraak geven via Pulse

Om medewerkers meer te betrekken bij het beslissingsproces, ontwikkelde SD Worx de digitale tool Pulse. Die geeft medewerkers de mogelijkheid om continu de teamwerking te evalueren. Op basis van hun input en suggesties kunnen dan acties worden opgezet om verbeteringen door te voeren.

Meer weten over Pulse en de voordelen voor uw team?