Belgische kmo’s zien tweede kwartaal 2018 positief tegemoet

2 april 2018

De Belgische kmo’s zien het tweede kwartaal van 2018 positief tegemoet: meer dan een derde (33,8%) verwacht de komende drie maanden nieuwe medewerkers in dienst te nemen. In Vlaanderen en Brussel gaat het om bijna vier op de tien, met respectievelijk 35,2% en 37,4%. Daarmee blijven de tewerkstellingsvooruitzichten op een hoog peil. Bijna vier op de tien kmo’s (37,7%) verwacht komend kwartaal ook meer werk op de plank. Dat blijkt uit de 31e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 781 Belgische kmo’s.
  • Bijna vier op de tien van de Brusselse (37,4%) en Vlaamse (35,2%) kmo’s wil aanwerven in het tweede kwartaal;
  • Bij zeven op de tien Belgische kmo’s met aanwervingsplannen betreft het een uitbreiding van personeel en geen vervanging;
  • Bijna vier op tien verwacht komend kwartaal ook meer werk.

Een op drie Belgische kmo’s plant aanwervingen in tweede kwartaal 2018

Iets meer dan een op drie (33,8%) van onze kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) denkt in het tweede kwartaal van 2018 aan te werven. Daarmee liggen de verwachtingen van onze kmo’s ongeveer op hetzelfde hoge niveau als exact één jaar geleden (Q2 2017: 32,9%).

Bijna vier op de tien van de Brusselse (37,4%) en Vlaamse (35,2%) kmo’s geeft aan komend kwartaal nieuwe werknemers in dienst te zullen nemen. In Wallonië dalen de verwachtingen om mensen aan te werven in vergelijking met vorig kwartaal (-13,5%). Toch blijft ongeveer drie op tien (29,3%) van de Waalse kmo’s van plan in de komende drie maanden nieuwe personeelsleden aan te nemen.

“Onze kmo’s blijven positieve tewerkstellingssignalen geven. Ook voor het tweede kwartaal van 2018 hebben ze een positieve kijk op de economie en tewerkstelling. Vooral het feit dat kmo’s meer werk verwachten is meer dan positief. Uiteindelijk is dat de voornaamste reden om meer medewerkers aan te trekken”, verduidelijkt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Kwartaal 2 KMO's

Figuur 1: Evolutie sinds september 2010 van het aantal kmo’s dat eraan denkt in komende kwartaal aan te werven (in %) – De figuur geeft de trend weer op lange termijn. Verschillen tussen opeenvolgende kwartalen zijn niet altijd groot genoeg om significant te zijn.

Bij de meerderheid betreft het uitbreidingsplannen

Van alle kmo’s met aanwervingsplannen, gaat het bij 73% ook daadwerkelijk om een uitbreiding van het personeelsbestand. In totaal denkt slechts één op de tien (10,4%) van alle ondervraagde kmo’s volgend kwartaal werknemers te ontslaan. De helft van deze kmo’s (49,5%) zegt de werknemer die verdwijnt ook te zullen vervangen.

Meer werk op de plank voor kmo’s

Belgische kmo’s voorspellen een toename van de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. Bijna vier op de tien (37,7%) verwacht de komende drie maanden meer werk op de plank. Dat is het op één na hoogste cijfer in de afgelopen vier jaar.

“Het blijft voor elk bedrijf een uitdaging om tijdig de nodige extra capaciteit te voorzien als het orderboekje volloopt. Bedrijven die snel koppelen tussen het orderboek en de personeelsdienst hebben een stapje voor. Door op schommelingen of groei te anticiperen, kan je tijdig de juiste mensen aan boord halen”, zegt Johan Van Duyse.