Wet Mobiliteitsvergoeding gestemd maar geen draagvlak bij werkgevers en werknemers

16 maart 2018

Gisteravond gaf de Kamer definitief haar zegen voor de invoering van de mobiliteitsvergoeding (of cash for car). Vandaag buigt de regering zich ook nog over de laatste details van een voorstel voor het mobiliteitsbudget. Maar vanaf nu kunnen werknemers hun bedrijfswagen dus al inleveren voor cash, als hun werkgever hen daartoe de mogelijkheid biedt. Toch blijft het koffiedik kijken hoeveel mensen dat effectief zullen doen. Zowel werkgevers als werknemers lijken nog niet gewonnen voor het cash for car-systeem. Zo ziet 56,7% van de werkgevers zich verplicht bedrijfswagens aan te bieden om concurrentieel te blijven. En 68% van de werknemers met een bedrijfswagen zou zijn/haar huidige job niet aangenomen hebben als er geen bedrijfswagen in het salarispakket zat. Dat blijkt uit onderzoek door iVox in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers in Belgiƫ.
  • Bijna zeven op tien werknemers met bedrijfswagen zou huidige job niet aangenomen hebben zonder bedrijfswagen
  • Bijna zes op tien werkgevers ziet zichzelf verplicht om bedrijfswagens aan te bieden om concurrentieel te blijven

Werkgevers blijven massaal bedrijfswagens aanbieden aan hun werknemers. Bij meer dan acht op de tien (82,1%) van de bedrijven met meer dan honderd werknemers zit een bedrijfswagen automatisch in het loonpakket. Bedrijven met minder dan twintig werknemers bieden beduidend minder vaak bedrijfswagens aan (44,6%).

Werkgevers blijven bedrijfswagens aanbieden om verschillende redenen:

  • drie op vier (75,2%) vindt bedrijfswagens buitengewoon interessant omwille van het voordelige statuut ervan
  • bijna zes op tien (56,7%) ziet zichzelf verplicht om bedrijfswagens aan te bieden omdat de concurrentie dit ook doet. Bij bedrijven met meer dan honderd werknemers is dit zelfs meer dan zeven op tien (72%).
  • 55% van de werkgevers vreest dat ze anders geen kandidaten voor bepaalde jobs zouden vinden.

Geen mirakeloplossing

De vraag blijft hoeveel mensen hun salariswagen daadwerkelijk zullen inleveren nu de mobiliteitsvergoeding er is. Een studie van SD Worx en vacature.com wees uit dat slechts 16% van de pendelaars met een bedrijfswagen interesse toont in een mobiliteitsvergoeding.

Veerle Michiels, mobiliteitsexperte van SD Worx: “Dat er nu een wettelijk kader is voor de mobiliteitsvergoeding is zeker een goede zaak. Elke wagen die uit het verkeer gehaald wordt, helpt om onze Belgische mobiliteitsknoop te ontwarren, de toenemende CO2-uitstoot door auto’s aan te pakken en het aantal kostbare file-uren terug te dringen. Maar de mobiliteitsvergoeding alleen blijkt niet de mirakeloplossing. Het verdient daarom een aanbeveling om de kaart van een multimodaal mobiliteitsbudget te trekken, waarvan de regering-Michel normaal gezien vandaag de laatste details bespreekt.”

De bedrijfswagen kan daar deel van blijven uitmaken, maar de werknemer kan bijvoorbeeld voor een kleinere salariswagen kiezen en het resterende bedrag investeren in een plooifiets om de laatste kilometers naar het werk af te leggen. Of investeren in een abonnement voor het openbaar vervoer, een (elektrische) fiets of een speed pedelec. Er zijn voldoende alternatieven, zowel voor wie dicht als voor wie verder van het werk woont. De sociale partners toonden zich binnen de Nationale Arbeidsraad/Centrale Raad voor het Bedrijfsleven alvast fervente voorstanders van zo’n multimodaal mobiliteitsbudget en legden een eigen voorstel op de regeringstafel.

Vijf dingen die je moet weten over cash for car

  • De cash for car-regeling komt er definitief. De federale regering gaf er al in de zomer van 2017 groen licht voor, maar moest het ontwerp bijkomend motiveren na negatief advies van de Raad van State. Gisteren zette de Kamer definitief het licht op groen voor de maatregel zodat werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een extra cash bedrag.
  • Voor wie? Aan de basis van de mobiliteitsvergoeding ligt een dubbele keuzevrijheid: werkgevers beslissen zelf of ze hun werknemers de mogelijkheid bieden hun bedrijfswagen in te ruilen voor cash en kunnen daar concrete voorwaarden aan verbinden; de werknemer beslist dan of hij daar al dan niet op ingaat. Wel geldt de mobiliteitsvergoeding alleen voor werkgevers die al minstens drie jaar bedrijfswagens aanbieden en voor werknemers die de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikten(1).
  • Wat levert de vergoeding op? Concreet staat de vergoeding gelijk aan 20% van 6/7e van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen. Kwam de werkgever tussen in de brandstofkosten, dan wordt dit resultaat nog eens verhoogd met 20%. Dit is een jaarbedrag, dat in maandelijkse schijven betaald wordt, zolang de werknemer in zijn functie recht heeft op een bedrijfswagen. Met de online berekeningstool van SD Worx is de vergoeding heel eenvoudig uit te rekenen.
  • Voordelig? De cash for car-regeling biedt heel wat (para)fiscale voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Zo is de mobiliteitsvergoeding geen loon; er hoeven dus geen RSZ-bijdragen op worden betaald, noch door de werkgever, noch door de werknemer; de werkgever betaalt alleen een solidariteitsbijdrage. Aan de mobiliteitsvergoeding is een belastbaar voordeel verbonden voor de werknemer, maar ook dat wordt berekend volgens een voordelige forfaitaire formule.
  • En wat met de vergoeding woon-werkverkeer? Werknemers die opteren voor de mobiliteitsvergoeding, moeten na inlevering van hun bedrijfswagen de kosten voor hun woon-werkverplaatsingen zelf financieren.

In een arrest van 23 januari 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding (cash for car). Wie al in het systeem zat op het moment van de vernietiging, kan er nog uiterlijk tot en met 31 december 2020 blijven genieten. Nieuw instappen is niet meer mogelijk.


(1) Werknemers moeten bovendien minstens drie maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken onmiddellijk voorafgaand aan  de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding. Deze drie maanden kunnen (maar hoeven niet) vervat zitten in de voornoemde periode van twaalf maanden. Voor werkgevers en werknemers gelden er andere regels voor het gebruik maken van de mobiliteitsvergoeding als het bedrijf nog geen drie jaar actief is.