Taxshift zorgde in 2017 voor 4.500 extra jobs bij Belgische kmo’s

28 februari 2018

In 2017 steeg de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s voor het vierde jaar op rij, dit keer met 0,9% ten opzichte van 2016. Daarmee is opnieuw een record bereikt. Concreet betekent dit een toename van 15.235 banen bij bedrijven tot honderd medewerkers. Daarvan is net geen 30% – zo’n 4.500 jobs – geheel of gedeeltelijk te danken aan de taxshift. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstenverlener SD Worx die elk kwartaal de structurele tewerkstelling bij meer dan 20.000 Belgische kmo’s in kaart brengt.
  • Structurele tewerkstelling bij Belgische kmo’s steeg het afgelopen jaar met 0,9% in vergelijking met 2016
  • Iets meer dan de helft van de kmo’s (55%) wierf het afgelopen jaar mensen aan
  • De taxshift is verantwoordelijk voor 4.500 van de 15.235 gecreëerde jobs in 2017

Meer dan 15.000 extra jobs bij onze kmo’s

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s. In 2017 klokte de jobindex af op 115,1, een stijging van de totale tewerkstelling met 0,9% in vergelijking met het jaar voordien. Door deze stijging, die zich al voor het vierde jaar op rij doorzet, wordt opnieuw een record bereikt in vergelijking met het basisjaar 2006.

Jobindex

Grafiek: Evolutie kmo-jobindex SD Worx tussen 2006 en 2017

“Al bij al kunnen we in 2017 spreken over een mooie, maar geen uitzonderlijk grote stijging in de tewerkstelling bij de Belgische kmo’s. De afgelopen jaren steeg de index zelfs iets sneller, respectievelijk met 1,05% in 2015 en met 1,86% in 2016. Maar, in vergelijking met het begin van de metingen, merken we wel een duidelijk verschil: in december 2017 waren er gemiddeld 15,1 mensen meer tewerkgesteld bij onze kmo’s dan het geval was in 2006, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index”, verduidelijkt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Meer dan helft van kmo’s wierf aan in 2017

Iets meer dan de helft van de kmo’s (55%) wierf het afgelopen jaar aan. De grootste stijging zien we in de quartaire sector (+2,36%), en dan met name in de zorgsector. Dit is grotendeels het gevolg van de (toenemende) vergrijzing van onze maatschappij en de stijgende nood aan verzorging die hiermee gepaard gaat. Maar ook de industriële sector kende een behoorlijke groei (+0,86%). Algemeen was 63% van alle nieuwe jobs een voltijdse baan, 37% een deeltijdse.

Taxshift verantwoordelijk voor 4.500 extra jobs (maar kmo’s verwachtten iets meer)

SD Worx vroeg aan de kmo’s in welke mate de taxshift, die de federale regering in 2016 invoerde, meespeelde om extra medewerkers aan te nemen. 8,5% van de kmo’s gaf aan dat de extra jobs louter te verklaren zijn door de taxshift; voor 20,7% was de taxshift het extra duwtje in de rug om aan te werven. Dat komt neer op ongeveer 4.500 extra jobs, ofwel ongeveer 29,2% van de 15.235 banen die er het afgelopen jaar bijkwamen. Opvallend: begin 2017, toen SD Worx dezelfde vraag stelde, schatten de kmo’s de impact van de taxshift nog hoger in. Toen dacht nog bijna vier op tien (39,5%) dat de taxshift voor de nodige stimulans zou zorgen om meer mensen te kunnen tewerkstellen.

Het aantal jobs dat volgens onze kmo’s te danken is aan de groeiende economie steeg van 54% naar 70% in de loop van 2017.

Johan Van Duyse: “We merken dat de stijging in de tewerkstelling bij onze kmo’s, die zich de laatste jaren almaar verder doorzet, gedeeltelijk het gevolg is van het ‘jobs, jobs, jobs’-beleid van onze regering. Dat de taxshift verantwoordelijk is voor bijna 30% van de gecreëerde banen bij de Belgische kmo’s is dan ook geen verrassing. Daarnaast is en blijft de aanzwengelende economie verantwoordelijk voor een groot deel van de nieuw gecreëerde jobs, en kunnen we dus stellen dat we ons in een economische hoogconjunctuur bevinden.”