Kmo’s zien niet vinden van medewerkers als grote bedreiging voor groei in 2018

4 januari 2018

Het niet vinden van geschikt personeel wordt door onze kmo’s het vaakst als bedreiging voor een groei in 2018 aangeduid. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SD Worx bij 547 Belgische kmo’s. Volgens bijna drie op vier Belgische kmo’s biedt een verdere verlaging van de loonkost dan weer een erg grote opportuniteit om verder te groeien. Andere potentiële groeiversnellers zijn een vereenvoudiging van de sociale administratie (49,9%), geschikte kandidaten vinden (48,5%) en een verlaging van de vennootschapsbelasting (47,2%). Verrassend: slechts een kwart van de kmo’s ziet ‘Nieuwe technologie’ als een groei-opportuniteit, ondanks de sterke digitaliseringsgolf.
  • 43% van de kmo’s geloven dat het (niet) vinden van de juiste medewerkers een grote tot zeer grote groeibedreiging vormt in het komende jaar
  • Bijna drie op vier kmo’s vinden een verdere verlaging van de loonkosten een erg grote opportuniteit om verder te groeien in 2018

De juiste medewerkers niet vinden is het vaakst een grote zorg

Werknemers rekruteren en behouden blijft een heikel punt voor kmo’s. 43% geeft aan dat het niet vinden van de voor hen noodzakelijke medewerkers een grote tot zeer grote bedreiging vormt voor de groei van hun bedrijf in 2018. Bovendien is ruim een kwart van de bedrijven (27%) ervan overtuigd dat het verloop en het niet kunnen behouden van werknemers grote bedreigingen vormen (zie figuur 1).

Daarnaast maakt ruim een derde van de bedrijven zich zorgen om de wettelijke omkadering van hun activiteiten. 37% van de kmo’s geeft aan dat de steeds wijzigende regelgeving op fiscaal vlak een grote tot zeer grote bedreiging vormt, zoals de belastingen op energie. 35% ziet de rigide regelgeving rond arbeidsorganisatie als een rem op de groei, 34% vindt dat voortdurende veranderingen op sociaaljuridisch vlak de activiteiten van hun bedrijf in gevaar kunnen brengen.

KMO bedreiging 1

Figuur 1: Zaken die momenteel bedreigingen vormen voor kmo’s

Ook de mobiliteit van haar medewerkers baart de kmo zorgen. Over het algemeen vindt 19% dit een grote tot zeer grote bedreiging; 39% ziet er weinig of geen risico in. De antwoorden zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf: van de kmo’s met minder dan twintig mensen vindt 42,6% mobiliteit van de medewerkers geen grote bedreiging. Dat zakt naar 30,1% bij bedrijven met tussen de 20 en 49 werknemers, en tot 18,3% bij kmo’s met meer dan 50 medewerkers.

Lagere loonlast is grote groeikans voor meeste kmo’s

In 2016 voerde de Belgische federale regering de taxshift in waardoor de loonkosten voor bedrijven aanzienlijk daalden. Ondanks deze financiële duw in de rug gelooft nog steeds bijna drie op vier (74,6%) van de Belgische kmo’s dat een (verdere) verlaging van de loonkost een grote opportuniteit zou zijn om hun bedrijf verder te laten groeien. Bedrijven geloven vooral in de positieve impact van lastenverlagingen; de andere vijf opties scoorden beduidend lager: de vereenvoudiging van de regelgeving rond sociale administratie strandde op 49,9%, het vinden van goede medewerkers op 48,5%, de verlaging van de vennootschapsbelasting op 47,2%. Iets meer dan een derde (36,9%) ziet een eenvoudigere regelgeving rond de samenwerking tussen het bedrijf en de werknemers als een groeikans. Niet meer dan een kwart gelooft dat de snel wijzigende technologie het bedrijf kan doen groeien.

“Dat laatste is verrassend, want automatisering en digitalisering kunnen bedrijven heel wat opportuniteiten bieden . Mogelijk zien bedrijven de technologische vooruitgang vooral als een kostenbesparing in hun administratie en boekhoudingen minder als een manier om hun core business te doen groeien. Nochtans kan de snelle digitale evolutie een enorme meerwaarde bieden voor kmo’s en hun concurrentiepositie versterken. Voor vele kmo’s zal het daarom de komende jaren belangrijk worden om mee op de kar van de technologische evolutie te springen,” zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

KMO bedreiging 2

Figuur 2: Zaken die opportuniteiten voor groei bieden bij kmo’s

Johan Van Duyse: “Deze cijfers tonen vooral dat de Belgische kmo’s erg verschillende noden hebben om verder te kunnen groeien, afhankelijk van grootte. Dat de verdere verlaging van de loonkost voor vele kmo’s het middel bij uitstek is om hun groei te realiseren, is niet echt een verrassing. Belangrijk om weten is dat de taxshift in twee fases zorgt voor een verlaging van de loonkost voor profitbedrijven.  De patronale basisbijdragen daalden een eerste keer in 2016. Vanaf 1 januari 2018 volgt de tweede stap. Minder kosten betekent dat de kmo’s meer kunnen investeren, of een bedrijf nu actief is in de technologie- of in de transportsector. Ten slotte wordt mobiliteit evident een groter probleem naarmate het bedrijf meer medewerkers heeft. Kleinere ondernemingen hebben nu eenmaal meer medewerkers uit de onmiddellijke omgeving.”