Tewerkstelling in Belgische kmo’s was nog nooit zo hoog, met Limburg als uitschieter

21 november 2017

De kmo-jobindex van HR-dienstenverlener SD Worx klokte eind september 2017 af op 115,4 en dat is een nieuw record. De tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot honderd medewerkers is met 0,2% gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal. De groei komt voornamelijk dankzij Vlaanderen (+0,5%), met de provincie Limburg als grootste stijger (+1,3%). Brussel (-0,1%) en Wallonië (-0,5%) daarentegen kenden voor het tweede kwartaal op rij een daling. Vooral de dienstensector kende in het laatste kwartaal een groei, naast de seizoensgebonden sectoren als sport, ontspanning en recreatie. Ten slotte blijft ook de vergrijzing van de kmo-medewerker een constante. In vijf jaar tijd verhoogde de aanwezigheid van 55-plussers bij de kmo van 9,15% naar 12,65%.

Sterkste kwartaal sinds 2008

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s (bedrijven met 0 – 100 medewerkers). Op dit ogenblik staat de kmo-jobindex op 115,4. Dat betekent dat er sinds 1 januari 2006 15,4% meer medewerkers tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s. De kmo-jobindex steeg voor het derde kwartaal op rij (+0,2%) en levert weerom een record. In vergelijking met het derde kwartaal van de voorbije jaren stijgt de kmo index ook systematisch sinds 2013.

KMO index

Grafiek 1: Evolutie KMO Jobindex (derde kwartaal 2006 – 2017)

De resultaten voor de drie Belgische regio’s zijn erg verschillend. In Vlaanderen steeg de tewerkstelling met 0,5%, terwijl in Brussel (-0,1%) en het Waals Gewest (-0,5%) een lichte daling plaatsvonden. Dit is het tweede opeenvolgende kwartaal dat Brussel en Wallonië negatieve cijfers optekenen.

KMO index

Grafiek 2: Verandering in de structurele twerkstelling in het derde kwartaal van 2017 per gewest

Limburg kende sterkste stijging

De provincie Limburg kende het afgelopen kwartaal de grootste stijging. De tewerkstelling steeg er met niet minder dan 1,3% tijdens het voorbije kwartaal. Dit komt vooral door een stijging in de diensten- en ICT-sector, maar ook de tewerkstelling in de industriële sector kende een groei (+0,67%).

KMO index

Grafiek 3: Verandering in de structurele tewerkstelling in het derde kwartaal van 2017 per provincie

“Het record in de tewerkstelling bij kmo’s dit kwartaal is te wijten aan de groei in Vlaanderen en dan vooral de sterke groei in Limburg. Dat dit voornamelijk in de diensten- en ICT-sector was, zou kunnen aantonen dat de grote investering in de economische transitie van de provincie na de sluiting van Ford Genk zijn vruchten aan het afwerpen is”, aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Vooral stijging in dienstensector

De groei in de kmo-tewerkstelling liet zich vooral optekenen in de tertiaire sector of dienstensector (+0,6%). De secundaire – of industriële – sector kende een stijging noch daling, de quartaire sector of openbare sector daalde met -0,55%.

Positieve uitschieters in het derde kwartaal van 2017 waren de groothandel en de dienstensector. Vooral in ICT-bedrijven steeg de tewerkstelling  sterk, naast sectoren als sport, ontspanning en recreatie.

Medewerkers kmo’s worden ouder

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er in Belgische kmo’s meer ouderen aan het werk. In 2012 was bijna één op tien (9,15%) kmo-medewerkers 55 jaar of ouder, in 2017 is dat al één op acht (12,65%).

KMO index

Tabel 1: % Leeftijd van werknemers in Belgische kmo’s (2012, 2017)

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2006 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen 157.670 personen tewerkstellen.