Kmo’s gaan minder aanwerven maar geloven nog steeds dat er meer werk zal zijn

2 oktober 2017

Voor het vierde kwartaal op rij zijn Belgische kmo’s minder van plan om nieuwe mensen aan te werven in de komende drie maanden. Dit blijkt uit de 29ste tewerkstellingsenquête door HR-dienstverlener SD Worx bij 547 kmo’s. In de komende drie maanden is 28,3% van de ondervraagde Belgische bedrijven met één tot 100 werknemers van plan om nieuwe mensen aan te werven. Dat is 4,1% minder dan het vorige kwartaal en 7,7% lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Belgische kmo’s blijven echter wel optimistisch over hun orderboekje: 35,5% gelooft dat ze meer werk zal hebben in het volgende kwartaal terwijl een historisch lage 7,4% gelooft dat ze minder werk zal hebben. Daarmee zijn bedrijven het meest optimistisch over de hoeveelheid werk die ze verwachten sinds SD Worx begon met zijn enquête. Over het algemeen blijft Vlaanderen positiever over de economische vooruitzichten dan Wallonië en Brussel.
  • 28,3% van de kmo’s denkt de komende drie maanden aan te werven.
  • Vlaamse kmo’s zijn met 32,5% positiever dan Waalse (22,3%) en Brusselse kmo’s (22,8%).
  • 35,5% van de kmo’s gelooft dat er meer werk zal zijn in het volgend kwartaal, wat nagenoeg hetzelfde is als de vorige vier kwartalen.
  • Amper 7,3% denkt minder werk te zullen hebben in het volgend kwartaal. Dit is de laagste meting ooit.

Bijna één op drie werft aan, amper één op vijftien ontslaat

Volgens de cijfers van SD Worx is 28,3% van de kmo’s van plan om in het volgend kwartaal aan te werven. Dit is een daling van bijna 8% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, toen 36% nog dacht nieuwe mensen te zullen verwelkomen. Ook ten opzichte van het vorige kwartaal is er een daling. Toen dacht nog 32,4% aan aanwerven. Het overgrote gedeelte (74%) van die aanwervingen gebeurt wel om uit te breiden.

Het dalende cijfer kan bijna volledig verklaard worden door een daling in Wallonië en Brussel. De Vlaamse kmo’s blijven met 32,5% nagenoeg status quo wat betreft hun aanwervingspatroon in vergelijking met vorig kwartaal (33,8%) en dezelfde periode vorig jaar (34,2%). In Wallonië zakt het aantal bedrijven dat van plan is mensen aan te nemen sterk in vergelijking met het derde kwartaal van 2016 (37,6%) en vorig kwartaal (31%). Nu is nog maar 22,3% van de kmo’s dat van plan. Brussel volgt hetzelfde patroon: nu wil 28,8% van de kmo’s nieuwe mensen aannemen in vergelijking met 42,8% in dezelfde periode vorig jaar en 28,7% in het vorige kwartaal.

tewerkstellingsenquête

Grafiek 1: Kmo’s die eraan denken om mensen aan te werven (met betrouwbaarheidsinterval)

Toch denken de meeste kmo’s er niet aan om mensen te ontslaan. Amper 7,3% overweegt dit in het komende kwartaal te doen en de helft hiervan is van plan om deze persoon onmiddellijk te vervangen. Deze trend is hetzelfde over heel België. Werknemers bij de kleinste kmo’s (één tot vijf medewerkers) hebben het minst te vrezen voor ontslag in de nabije toekomst: amper 5,4% van de werkgevers in deze categorie overweegt dit.

“De langzame, maar onmiskenbare daling in het optimisme rond aanwervingen op korte termijn zet zich door. Opvallend is wel dat de regio’s een totaal verschillend patroon weergeven.” Aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Blijvend optimisme rond orderboekje

Ondanks de daling in het aantal bedrijven dat mensen wil aannemen, blijft al vier kwartalen op rij het geloof dat de hoeveelheid werk zal stijgen in het volgende kwartaal hoge toppen scheren. Nu verwacht 35,5% van de kmo’s een toename. Opvallend is ook dat het aantal pessimisten (zij die denken dat ze met minder werk tevreden zullen moeten zijn) in twee jaar tijd systematisch zakte tot bijna de helft: van 14,2% in augustus 2015 naar 7,4% nu. Die 7,4% is overigens het laagste cijfer dat SD Worx ooit optekende.

tewerkstellingsenquête

Grafiek 2: Geloven kmo’s dat ze in het volgende kwartaal meer, minder, of dezelfde hoeveelheid werk zullen hebben?

Ook hier is het verschil tussen de gewesten groot. In Vlaanderen verwacht een goede 40% meer werk, in Wallonië amper 24,9%, terwijl Brussel 36,5% haalt.

tewerkstellingsenquête

Grafiek 3: kmo’s die in het volgende kwartaal geloven dat ze meer werk zullen hebben per regio

Meer werk is meer aanwerven

Er is een duidelijk verband tussen de intentie om aan te werven en het geloof dat er meer werk zal zijn: van zij die denken om in het komende kwartaal aan te werven, verwacht 65% meer werk. Van de kmo’s die geen aanwervingsintenties hebben, gelooft amper 23,5% dat het orderboekje dikker zal worden.