Sterke stijging in tewerkstelling van oudere werknemers in KMO’s

16 augustus 2017

Antwerpen, 15 augustus 2017. De kmo-jobindex van SD Worx blijft de records opstapelen. Met 115,2 is de index van de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers nu 0,2% hoger dan het vorige kwartaal. De voorbije twaalf maanden kwam er in totaal 2,6% bij. Vlaanderen kende een stijging van van 2,1%, Brussel en het Waals gewest allebei 1,4%. Limburg was het voorbije jaar de best ‘scorende’ Vlaamse provincie met 2,5%. Opvallende is ook de stijging in het percentage ouderen in het laatste jaar. Zo steeg het aantal 60+-ers met bijna 6%.

Sterkste kwartaal sinds 2008

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s (bedrijven met minder dan 100 medewerkers). Op dit ogenblik meet de kmo-jobindex 115,2 wat betekent dat er sinds 1 januari 2006 15,2% meer medewerkers tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s.

Tijdens het tweede kwartaal van 2017 steeg de jobindex met 0,2%, waarmee de tewerkstelling binnen kmo’s in België een nieuw absoluut record berijkt. De groei vertraagde echter tegenover het voorbije kwartaal toen de index steeg met 0,8%.

De stijging in het tweede kwartaal is verschillend in de drie Belgische regio’s: Vlaanderen steeg met 0,5%, Brussel bleef nagenoeg status-quo en het Waals Gewest daalde lichtjes met 0,2%.

Vooral de commerciële- en niet-commerciële dienstensectoren stegen

De groei in de kmo tewerkstelling liet zich vooral optekenen in de commerciële dienstenssector (0,46%) en in de niet-commerciële dienstensector (+1,18%). De tewerkstelling in de industriële sector bleef nagenoeg status quo (-0,07%).

Positieve uitschieters waren de groothandel, de dienstensector en de maatschappelijke dienstverlening (met onder andere de gezondheidszorg). Omdat de tewerkstelling in de commerciële- en niet commerciële sectoren steeg is het ook vanzelfsprekend dat er meer bedienden dan arbeiders werden aangeworven (de verhouding is ongeveer 2 op 1). Dat de stijging bij de voltijdse werknemers (+0,56) hoger is dan bij de deeltijdsen (+0,46%) is dan weer opvallend omdat het nog een indicator van extra werkgelegenheid in deze provincies is.

Limburg en West-Vlaanderen stijgen het sterkst

De tewerkstelling in Limburg en West-Vlaanderen steeg sterk (+1%) in het voorbije kwartaal. Deze kmo-provincies bij uitstek doen het dus goed en zorgen ook voor het algemene optimisme op de langere termijn: kmo’s in deze provincies voelen over het algemeen als eerste de klappen wanneer de economie het moeilijk heeft, maar zitten in de lift bij goed economisch weer, en dat lijkt, ook volgens deze cijfers, in het vooruitzicht.

Antwerpen steeg met 0,4%, Oost-Vlaanderen bleef status-quo en Vlaams-Brabant steeg met 0,5%. 

Als we de cijfers van de laatste twaalf maanden bekijken, dan is ook hier Limburg de grootste stijger met 2,5%, gevolgd door Antwerpen en Oost-Vlaanderen (+2,2%), West-Vlaanderen (+2%) en Vlaams-Brabant (+1%). Ter vergelijking: België steeg met 1,8%, Vlaanderen met 2,1%, Brussel en het Waals gewest met 1,4%. 

Medewerkers in kmo’s worden ouder 

In vergelijking met één jaar geleden is het aandeel oudere werknemers binnen kmo’s lichtjes toegenomen. Opvallend hierbij is de groei van de groep van 55-59 jaar (+5,6%) en van de 60+ers (+5,95%). 

Leeftijdsklasse

2016%

2017%

Vergelijk

< 25 jaar

7,01

6,87

98,00%

25 - 29 jaar

14,67

14,95

101,91%

30 - 34 jaar

14,47

14,31

98,89%

35 - 39 jaar

13,98

13,85

99,07%

40 - 44 jaar

12,95

12,64

97,61%

45 - 49 jaar

13,35

13,06

97,83%

50 - 54 jaar

11,84

11,92

100,68%

55 - 59 jaar

8,2

8,66

105,61%

>= 60

3,53

3,74

105,95%

Vijf jaar geleden (in 2012) was de procentuele verhouding van oudere werknemers nog helemaal anders: toen waren 10,1% van de kmo-medewerkers ouder dan 55, nu is dat 12,4%. 

Leeftijdspiramide - KMO

 

 

 

 

2012

< 25 jaar

 

 

 

 

10,6%

25 - 29 jaar

 

 

 

 

14,0%

30 - 34 jaar

 

 

 

 

14,5%

35 - 39 jaar

 

 

 

 

13,3%

40 - 44 jaar

 

 

 

 

13,9%

45 - 49 jaar

 

 

 

 

13,0%

50 - 54 jaar

 

 

 

 

10,5%

55 - 59 jaar

 

 

 

 

6,8%

>= 60 jaar

 

 

 

 

3,3%

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx verduidelijkt: “Het ‘langer werken’ lijkt dus langzaam maar zeker ingeburgerd te geraken, ook binnen de kmo’s. 

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2006 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Johan Van Duyse, SD Worx,
Tel. 0476/55 28 94
E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com


Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’s aan, ook over afspraken maken rond extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan vierhonderd medewerkers.

Samen staan ze in voor ruim 47.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 280.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via 26 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.

Bezoek de Grayling PR Belgium Press Room op http://press.grayling.be

Meer info op www.sdworx.com