Belg meest van alle Europeanen positief over jobzekerheid

1 augustus 2017

Antwerpen, 1 augustus 2017. HR-dienstverlener SD Worx vroeg aan 5.500 Europese werknemers wat zij denken over hun job in het algemeen, hun jobzekerheid, de doorgroeimogelijkheden en hoe loyaal men is ten opzichte van de werkgever. Nederland telt over het algemeen de meeste tevreden werknemers, gevolgd door de Belgen. Oostenrijk bengelt onderaan de lijst. De Belgen zijn het meest positief over hun jobzekerheid.

SD Worx ondervroeg werknemers uit België, Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De meeste Europese werknemers geven aan tevreden te zijn over hun job. Het gaat dan voornamelijk over de jobinhoud, de uitdaging die het werk biedt, de verantwoordelijkheid, autonomie en zelfstandigheid die men heeft en de afwisseling in de job. SD Worx peilde ook naar de mate waarin men zijn job zinvol vindt en of het werk aansluit bij het kennen en kunnen. Met uitzondering van Oostenrijk (68,6%), is in alle landen meer dan 70% van de werknemers positief over zijn job. België en Nederland steken er met kop en schouders boven uit, met respectievelijk 86,4% en 87,8% tevreden werknemers.

 

Nederland

België

Groothertogdom
Luxemburg

Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk

Duitsland

Oostenrijk

87,8%

86,4%

79,8%

78,9%

75,6%

73%

68,6%

% werknemers dat eerder tot zeer tevreden is over hun job

 

Belg maakt zich geen zorgen om jobzekerheid

Bijna 85% van de Belgen geeft aan jobzekerheid te hebben: ze geloven in het voortbestaan van het bedrijf en in hun eigen positie binnen het bedrijf. Hiermee scoren de Belgen het hoogste van alle ondervraagde Europeanen. Nederland volgt met 81,9%, Luxemburg sluit de top drie met 78,8%. In Oostenrijk geven minder dan zes op de tien werknemers aan jobzekerheid te hebben.

 

België

Nederland

Groothertogdom
Luxemburg

Verenigd
Koninkrijk

Duitsland

Frankrijk

Oostenrijk

84,4%

81,9%

78,8%

71,2%

64,4%

64,3%

57,6%

% werknemers dat eerder tot zeer tevreden is over hun jobzekerheid

“Het optimisme in ons land past in de sterke economische conjunctuur vandaag. Toch is het opmerkelijk, want het lijkt haaks te staan op de vloedgolf van digitalisering en robotisering. De meerderheid ziet dit blijkbaar niet als een bedreiging voor zijn job. Nochtans zullen bepaalde jobs op korte termijn onmiskenbaar verdwijnen of op zijn minst helemaal anders worden ingevuld. Daartegenover staat dat de digitaliseringsgolf ook nieuwe jobs zal creëren. Voor wie flexibel is en op andere vaardigheden inzet, hoeft dit dus geen bedreiging te betekenen. De vraag is of werknemers, maar ook werkgevers, zich hiervan bewust zijn”, zegt Jan Laurijssen, managing consultant bij SD Worx.

 

Groeimogelijkheden: het mag wat meer zijn

SD Worx peilde eveneens naar de visie van werknemers over de groeimogelijkheden bij hun werkgever. Hierbij vroeg men onder meer naar interne of externe opleidingen, de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen, promotiekansen, de mate van begeleiding in loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. In de meeste Europese landen zijn de werknemers slechts matig tevreden over de groeimogelijkheden die ze krijgen. Met uitzondering van Nederland, waar 72% van de werknemers aangeeft voldoende groeimogelijkheden te hebben en Duitsland (61,1%), geven in de anderen landen minder dan 6 op de 10 werknemers aan voldoende te kunnen groeien. In België is dit 58,7%. De minste groeikansen zijn er in Frankrijk, slechts de helft van de werknemer geeft er aan groeikansen te krijgen.

 

Nederland

Duitsland

Groothertogdom
Luxemburg

België

Verenigd
Koninkrijk

Oostenrijk

Frankrijk

72,0%

61,1%

59,3%

58,7%

57,6%

56,7%

50,1%

% werknemers dat eerder tot zeer tevreden is over de doorgroeimogelijkheden

“De matige Belgische score sluit helemaal aan bij ons onderzoek met de Antwerp Management School vorig jaar. Organisaties zijn er wel van overtuigd dat ze meer actie moeten nemen inzake loopbaanbeleid, maar er is op vijf jaar tijd weinig veranderd op het vlak van concrete loopbaanpraktijken”, zegt Jan Laurijssen. “Jobmobiliteit is nochtans ontzettend belangrijk in de huidige context waarin de arbeidsmarkt steeds meer flexibel wordt en waarbij we evolueren van een job voor het leven naar een loopbaan voor het leven.” 

 

Belg is loyaal

In Nederland is 81,6% van de werknemers loyaal aan zijn werkgever. Ook in België is meer dan drie kwart van de werknemers van plan om voor een lange, onbepaalde duur bij de organisatie te blijven, ook als ze extern een vergelijkbaar aanbod krijgen. Oostenrijkse werknemers zijn het minst trouw aan hun bedrijf.

 

Nederland

België

Groothertogdom
Luxemburg

Duitsland

Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk

Oostenrijk

81,6%

77,6%

70,7%

69,3%

68,8%

64,4%

63,7%

% werknemers dat eerder tot zeer loyaal is ten opzichte van de werkgever