Kmo’s optimistisch over volgend kwartaal

28 juni 2017

Het optimisme bij onze kmo’s inzake tewerkstelling blijft nu al een jaar lang op dezelfde hoogte. Er is dus sprake van een duurzame positieve kijk op de economie en op de tewerkstelling. Dat blijkt uit de 28e tewerkstellingsenquête die HR-dienstverlener SD Worx organiseerde bij bedrijven tot 100 medewerkers. Opvallend: het percentage pessimisten was nog nooit zo laag: amper 7,5% van de kmo’s verwacht minder werk en slechts 4,5% denkt tegen het einde van dit jaar minder medewerkers te tellen.

Een op drie werft aan, één op vijftien ontslaat

Eén op de drie kmo’s (32,4%) zal het volgende kwartaal aanwerven. Die nieuwe medewerkers zijn voor het overgrote deel (73,5%) bedoeld om uit te breiden en niet om vertrekkende medewerkers te vervangen. Dit is een status-quo ten opzichte van het vorige kwartaal (32,9%), maar een lichte daling in vergelijking met het najaar van 2016, toen het optimisme heel groot was 36,3%).

Amper 7,4% denkt eraan komend kwartaal mensen te ontslaan. De helft hiervan zal de werknemer die verdwijnt ook vervangen. Van jobdestructie is er dus helemaal geen sprake.

Vooral de kleinste kmo’s (tot vijf werknemers) werven aan om uit te breiden (85%), zij denken er nauwelijks aan om werknemers te ontslaan (4,8%). Bij de grootste kmo’s (55 tot 99 werknemers) denkt 71,7% aan uit breiden en 13% denkt werknemers te zullen ontslaan.

PB KMO

Evolutie sinds september 2010 van het aantal kmo’s dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven, enquête van wes research & strategy (in %)

“Dit bewijst nog maar eens dat de economie aantrekt: de kleinste kmo’s springen altijd zeer voorzichtig om met zowel het aanwerven als het ontslaan van medewerkers. Dat net zij nu, meer dan vroeger, aanwerven om uit te breiden, is een zeer goed teken”, aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Ook blijvend optimisme rond orderboekje

Voor het vierde kwartaal op rij schommelt het percentage kmo’s dat verwacht dat de hoeveelheid werk zal toenemen rond de recordhoogte van 36%. Opvallend is dat het aantal pessimisten, zij die denken dat er minder werk zal zijn, in twee jaar tijd nagenoeg halveerde: van 14,2% in augustus 2015 naar 7,5% vandaag. Een absoluut laagterecord.

De verwachtingen met betrekking tot hoeveelheid werk en aanwervingsintenties zijn uiteraard met elkaar gelinkt. 71% van de bedrijven die eraan denken om in het komende kwartaal aan te verwerven verwacht meer werk te zullen hebben. Bij de bedrijven die geen aanwervingsintenties hebben, verwacht slecht 19,5% dat er meer werk zal zijn.

PB KMO

Ook optimisme op langere termijn

Op de vraag of er tegen het einde van het jaar meer medewerkers in hun kmo zullen zijn, antwoordde 35% van de zaakvoerders “ja”. Amper 4,5% denkt het jaar met minder medewerkers te zullen afsluiten. Ook dit is het laagste cijfer sinds SD Worx met de bevraging begon.

PB KMO