Leeftijd, diploma en ervaring minder bepalend om iemand aan te werven

27 april 2017

Eén kmo op vier heeft op dit ogenblik openstaande vacatures. Voor de grote meerderheid van de kmo-zaakvoerders zijn vooral zachtere waarden zoals attitude, motivatie en passen binnen de bedrijfscultuur, doorslaggevend om iemand aan te werven. Leeftijd, diploma of in aanmerking komen voor aanwervingssubsidies zijn minder van belang. Meer dan 65% van de kmo’s denkt haar openstaande vacatures binnen de drie maanden te kunnen invullen. Bijna één op de tien kmo’s vreest echter dat het niet zal lukken om de vacature in te vullen. De helft van hen wil in dat geval toegevingen doen om toch te kunnen aanwerven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx bij 732 kmo-zaakvoerders.
  • Attitude en motivatie voor negen op de tien kmo’s doorslaggevend om iemand aan te werven
  • Juiste diploma geeft bij minder dan een derde van de werkgevers de doorslag
  • Leeftijd van de sollicitant (+50) helemaal geen bezwaar om iemand aan te werven

Meer dan 26% van de kmo’s heeft op dit ogenblik een of meerdere vacatures lopen. De regionale verschillen zijn groot: in Brussel is 41% op zoek naar een nieuwe medewerker, in Vlaanderen is dat 27,5% en in Wallonië 17%. Hoe groter de kmo, hoe vaker er openstaande vacatures zijn: bijna 60% van de kmo’s met meer dan 50 medewerkers zoekt nieuwe medewerkers, bij de allerkleinste kmo’s (minder dan 5 medewerkers) is dit 14%.

Het zijn de motivatie en de attitude die tellen

Welke criteria spelen mee om een kandidaat al dan niet aan te werven? Vooral zachte waarden, zo blijkt: 92% van de kmo’s noemt het hebben van de juiste motivatie en attitude doorslaggevend, 79% vindt de kennis van de landstaal belangrijk, 75% hecht belang aan het passen binnen de bedrijfscultuur. Bij een gelijkaardige bevraging in 2015 voerden dezelfde drie criteria de lijst aan. De bereidheid om flexibel te werken, erg actueel in de context van werkbaar en wendbaar werk, staat op de vierde plaats (63%).

Ervaring, diploma en leeftijd minder doorslaggevend

Opvallende afwezigen in de top vijf: ervaring (41%), diploma (31%), het feit of een werknemer al dan niet onder een doelgroep valt waarvoor de werkgever subsidies kan krijgen (22%) en leeftijd: 16% van de werkgevers wil geen vijftigplusser aanwerven. Voor vier op de tien zaakvoerders in België is een hogere leeftijd dan vijftig helemaal niet bepalend om hem of haar aan te werven. Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten van 2015.

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s: “Het zijn opvallende maar daarom geen verrassende cijfers. Kmo’s willen echt graag aanwerven en zoeken iemand die bij hen past, ongeacht rang, leeftijd, stand,.. zolang hij of zij maar in de cultuur past en de handen uit de mouwen wil steken. Men bouwt liever een stukje ‘mentale’ zekerheid in, dan dat men per definitie voor de goedkoopste oplossing gaat. Het feit dat slechts 22% van de werkgevers het hebben van een doelgroep-vermindering doorslaggevend vindt, bewijst dit.”

motivatie

Toegevingen om vacatures toch in te vullen

Twee derde van de kmo’s denkt hun vacature binnen de drie maanden te kunnen invullen; 18,5% denkt binnen de drie tot zes maanden een geschikte kandidaat te vinden, 14,8% denkt dat men meer dan zes maanden zal moeten wachten. Bijna één op de tien kmo’s vreest echter dat de vacature niet ingevuld zal worden. Vlaanderen is het meest pessimistisch (12,3%), terwijl die vrees in Wallonië bijna onbestaand is (0,9%). In Brussel vreest 4,9% geen geschikte kandidaat te vinden voor openstaande vacatures.

SD Worx vroeg de kmo’s welke toegevingen ze zouden overwegen om die vacatures toch in te vullen. Geheel in de lijn met de uitspraken rond de geknipte kandidaat, willen bedrijven best wel hun vereisten temperen, als de kandidaat maar de juiste competenties heeft om door te groeien (51%). Vier op tien werkgevers wil praten over een flexibele arbeidstijd om de sollicitant te overhalen. De vacature invullen via interim werk is een optie voor 28% van de ondervraagde kmo’s. ’Werkgevers zijn het minst bereid om permanent telewerk toe te staan (5%) of om tijdelijk (dure) expertise in te huren om een bestaande of nieuwe medewerker om te scholen (3%).