Minder kmo’s denken komend kwartaal te zullen aanwerven

3 april 2017

Een derde (32,9%) van de kmo’s denkt volgend kwartaal aan te werven. Dat is 3,4% minder dan de prognose eind december vorig jaar. De Belgische werknemers zijn dus iets voorzichtiger om aan te werven op korte termijn. In vergelijking met een jaar geleden liggen de aanwervingsintenties van de kmo’s wel nog hoger: in mei 2016 dacht 26% aan te werven in het komende kwartaal. Een en ander blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsprognoses van HR-dienstverlener SD Worx.

minderkmoswervenaan 

Evolutie sinds september 2010 van kmo's die in het komende kwartaal denken aan te werven, enquête WES research & strategy (in %)

Ook op langere termijn lagere tewerkstellingsintenties

Ook op lange termijn is er meer terughoudendheid: vandaag verwacht 30% van de kmo’s het jaar af te sluiten met meer werknemers. In augustus 2016 piekte die verwachting nog op 40%. Vergeleken met een jaar geleden is de balans echter nog steeds positief, toen dacht slechts 21,1% van de kmo’s meer werknemers te hebben aan het einde van 2016.

minderkmoswervenaan

Brusselse en grootste kmo’s het meest positief

Hoe groter de kmo, hoe vaker men verwacht 2017 met meer werknemers af te sluiten. 24% van de kmo’s met minder dan vijf werknemers verwacht tegen het einde van het jaar meer werknemers te hebben. Bij kmo’s met 50 tot 99 medewerkers loopt dit op tot 66%.

Regionaal bekeken, zijn kmo’s in Brussel duidelijk optimistischer (38,4%) dan hun collega’s in Vlaanderen (29,8%) en Wallonië (25,9%). Als provincie scoort Oost-Vlaanderen het minst goed: daar voorziet slechts 21% groei, en denkt 12,5% van de kmo’s dat ze minder mensen tewerk zullen stellen in de komende drie maanden.

minderkmoswervenaan

Meer werk op de plank

Hoewel iets minder kmo’s denken aan te werven dan een kwartaal geleden, zijn toch meer kmo’s optimistisch qua werkvolume: 37% verwacht meer werk te hebben. Dat is een stijging in vergelijking met vorig kwartaal (36%) en vorig jaar (32%). Goed nieuws: amper 7,7% van de kmo’s verwacht minder werk te hebben, een percentage dat nu al zeven kwartalen op rij daalt.

Het verschil tussen kmo’s die optimistisch zijn qua verwachtingen rond hoeveelheid werk en kmo’s die pessimistisch zijn, is bijna 30%. Die kloof was nog nooit zo groot. Opvallend: het verschil tussen optimisten en pessimisten is in Vlaanderen met 25,4% beduidend kleiner dan in Wallonië (33,7%) en Brussel (38,8%). Bij de Vlaamse provincies is het verschil in West-Vlaanderen het grootst (32,5%), terwijl hun Oost-Vlaamse buren met 13,8% het kleinste verschil tussen optimisten en pessimisten telt.

minderkmoswervenaan

Johan Van Duyse, strategisch adviseur bij de kmo-divisie van SD Worx: “De verwachtingen rond de tewerkstellingsgroei worden nu bijgesteld en dalen wat ten opzichte van de hoge cijfers van de voorbije kwartalen. Ten opzichte van vorig jaar liggen de prognoses echter nog altijd hoog. Opmerkelijk is wel dat de dalende tendens niet veroorzaakt lijkt te zijn door lagere economische verwachtingen, want qua hoeveelheid werk blijft het optimisme groeien.