Kmo-medewerker wordt ouder, werkt meer deeltijds en is vaker een vrouw

21 februari 2017

Antwerpen, 21 februari 2017. Met een stijging van 1,86% in 2016 ten opzichte van het vorige jaar, groeide de structurele tewerkstelling binnen de kmo’s het sterkst sinds 2011. De stijging is aanwezig in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Dat blijkt uit de ondertussen tien jaar oude kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx.

SD Worx vergeleek ook de kmo-medewerker van 2008 met die van 2016. De conclusie: de kmo-medewerker veroudert, werkt meer deeltijds en is vaker een vrouw. De kans dat hij/zij een bediende is neemt bovendien toe. Belangrijk in de huidige context van langer werken: ook de oudere kmo-werknemer is steeds vaker een vrouw. In 2008 was 28% van de 55-plussers in de kmo’s een vrouw, in 2016 steeg dat percentage tot 41%.

Sterkste groei sinds 2011

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s (bedrijven met 0 – 100 medewerkers). In 2006 en 2007 was er een spectaculaire stijging van meer dan 3%. In 2011 steeg de tewerkstelling nog met 2,11%; maar daarna volgden de crisisjaren (met zelfs negatieve cijfers in 2012 en 2013). In 2016 steeg de tewerkstelling met 1,86% en kon er dus opnieuw een mooie groei genoteerd worden.

Dit cijfer oogt misschien niet spectaculair in vergelijking met 2006-2007, maar de jobindex bereikte in 2016 met 114,2 punten een recordhoogte. In 2016 werken er in vergelijking met december 2015 dus 14,2 mensen meer bij bedrijven met maximaal honderd werknemers dan begin 2006,” verduidelijkt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Evolutie kmo-jobindex SD Worx
Evolutie kmo-jobindex SD Worx

Positief 2016 voor alle gewesten

In Vlaanderen steeg de tewerkstelling in 2016 bij kmo’s met liefst 2,5%. Vooral Limburg en Vlaams-Brabant scoorden hoog, met niet minder dan 3% groei. Oost-Vlaanderen klokte af op +2,6%, Antwerpen op +2,3%, West-Vlaanderen sluit de rij met +1,8%.

Wallonië groeide in 2016 met 1,3%, dit vooral dankzij een sterk vierde kwartaal (+1,2%). Het is dus uitkijken naar de volgende kwartaalcijfers om te zien of dit een eenmalig fenomeen is, dan wel het begin van een sterke groei. Het Brussels Gewest ten slotte, kende een lichte groei van 0,3%.

Kmo-medewerkers worden ouder

Voor de eerste keer onderzocht SD Worx ook hoe het profiel van de kmo-medewerker geëvolueerd is. In een periode van acht jaar is er een duidelijke verschuiving zichtbaar.

De kmo-medewerker 2008 vs. 2016

In vergelijking met 2008 is de kmo-medewerker nu gemiddeld twee jaar ouder (41,2 vs. 43,2 jaar). Deze stijging is vooral te danken aan de vrouwen: hun gemiddelde leeftijd steeg met 2,6 jaar, van 40,3 naar 42,9 jaar.

Het percentage vrouwen neemt ook toe: in 2008 was 39,2% van de kmo-medewerkers een vrouw, terwijl dit in 2016 stijgt tot 43,52%.

Er zijn meer vrouwen die werken en ze blijven langer actief op de arbeidsmarkt. Dat is de belangrijkste conclusie van acht jaar evolutie op de kmo-markt. Dit heeft vanzelfsprekend ook een impact op de verhouding tussen voltijdsen en deeltijdsen. Terwijl in 2008 nog ruim driekwart van de kmo-medewerkers voltijds werkte, is dit in 2016 nog maar 69%. Deze daling is bijna volledig toe te schrijven aan het feit dat vrouwen in 2016 minder voltijds werkten dan in 2008 (respectievelijk 48% tegenover 54%). In kmo’s werken vrouwen dus vaker deeltijds dan voltijds. Bij de mannen is het verschil kleiner: 89,9% in 2008 tegenover 86% in 2016”, weet Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Voltijds 2008 vs. 2016 - geslacht

De meest opvallende trendbreuk is terug te vinden bij de 55-plussers. In 2008 was slechts 28% van de 55-plussers in de kmo’s een vrouw, acht jaar later zien we een zeer sterke stijging tot 41%. Bijna 70% van de vrouwen in deze leeftijdsgroep werkte in 2016 deeltijds, een stijging van 5% ten opzicht van 2008. Bij de mannen was dit vorig jaar 29%, een stijging van 4% ten opzicht van 2008.

55-plussers 2008 vs. 2016

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx.

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen 157.670 personen tewerkstellen.