Ziekteverzuim blijft stijgen, maar minder snel

14 februari 2017

Het ziekteverzuim in Belgi├ź bleef in 2016 nagenoeg constant ten opzichte van 2015. Dat is opmerkelijk, want sinds 2004 is het ziekteverzuim aanzienlijk gestegen. Dat de graad van stijging nu afneemt, stemt tot voorzichtig optimisme. Vorig jaar was iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65%) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Nog opvallend: het totaal ziekteverzuim stijgt het meest bij de meest actieve bevolking. Dat blijkt uit de cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van meer dan 620.000 werknemers uit bijna 18.000 Belgische bedrijven in de priv├ęsector.

Het totale verzuimpercentage (de verhouding van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzicht van het aantal te presteren dagen) kende in 2016 een stijging van 0,12% naar 5,52%. Op de honderd te werken dagen bleef de Belg dus gemiddeld 5,52 dagen thuis door ziekte. Het kort verzuim (minder dan een maand onafgebroken thuis wegens ziekte) stijgt van 2,59% in 2015 naar 2,64% in 2016. Het langdurig ziekteverzuim (van een maand tot een jaar onafgebroken thuis wegens ziekte) klimt van 2,81% naar 2,88%.

Verbetering op komst?

Het ziekteverzuim bereikte in 2016 dus opnieuw een recordhoogte en blijft ook vandaag nog een van de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Toch mag er sprake zijn van licht optimisme voor de toekomst: na een sterke groei sinds 2013, vlakt de stijging weer af (zie grafiek). Zowel bedrijven als de overheid nemen dan ook initiatieven om de negatieve trend om te keren.“Een zeer belangrijke stap hier zijn de nieuwe regels die de regering uitwerkte om langdurig zieken te begeleiden naar een tijdelijke of definitieve aangepaste job. Sinds begin 2017 zijn specifieke trajecten van kracht gericht op een re-integratie van een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever of op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen langdurig zieken geleidelijk en op hun eigen tempo opnieuw aan het werk gaan, met behoud van hun ziekte-uitkering. Het is uiteraard nog te vroeg om nu al effecten te zien van deze maatregelen, maar we hopen dat dit de statistieken op termijn positief zal beïnvloeden. Ook zien we steeds meer bedrijven gerichte maatregelen nemen om het verzuim terug te dringen”, aldus Katrien Cloet, HR Analytics Consultant bij SD Worx.

Marie-Noëlle Schmickler, Geneesheer Directeur van Mensura, stelt dat bedrijven heel eenvoudig de re-integratie van langdurig zieken kunnen bevorderen: “Bedrijven kunnen de kans op re-integratie van hun langdurig zieke werknemers aanzienlijke verhogen door gedurende de afwezigheid simpelweg contact te houden. Voor medewerkers die lange tijd afwezig zijn door ziekte, ontstaat vaak een drempel om terug te keren. Door contact te houden met de werknemer verlaagt die drempel aanzienlijk. Bij ondernemingen die contact houden met langdurig zieken keert 92% van hen terug. Dat daalt tot 64% bij ondernemingen die dat niet doen.”

Totaal ziekteverzuim groeit het sterkst bij meest actieve bevolking

Geheel volgens de verwachtingen stijgt het totaal ziekteverzuim naarmate men ouder wordt. Bij de jongste werknemers (-30 jaar) staat het totaal verzuim op 3,98%. Tussen de 30 en 50 ligt het totaal verzuim op 5,32%. Bij de groep van de vijftigplussers loopt dit op tot 7,02%.

Wel opvallend: de stijging van het totaal ziekteverzuim ten opzichte van 2015 is het laagst bij de vijftigplussers: zij stijgen van 7,01% in 2015 naar 7,02% in 2016. Bij de jongeren onder de dertig stijgt het totaal verzuim van 3,88% in 2015 naar 3,98% in 2016. In de groep tussen de dertig en vijftig klimt het cijfer van 5,18% naar 5,32%.
Op het kort ziekteverzuim heeft leeftijd dan weer geen duidelijk rechtlijnig effect. Wat er hier wel uitspringt, is dat het kort ziekteverzuim het hoogst is bij dertigers (2,75%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men het in die levensfase het meest druk heeft. Het is soms zoeken naar het juiste evenwicht tussen werk, gezin en hobby’s. Dertigers verliezen wel eens de balans en vallen voor korte tijd uit.

Kort ziekteverzuim neemt af vanaf vijf jaar anciënniteit

Het totale verzuimpercentage stijgt sterk in de eerste vier jaar anciënniteit. Bij werknemers met minder dan één jaar anciënniteit bedraagt het totale ziekteverzuim 3,2%, bij een anciënniteit van 1 à 2 jaar loopt dit op tot 4,76% en vanaf een anciënniteit van 3 à 4 jaar ligt het totale ziekteverzuim met 5,80% al boven het gemiddelde ziekteverzuim (5,52%). Wel valt het op dat het kort ziekteverzuim weer afneemt vanaf vijf jaar anciënniteit.