Bedrijven verwachten duizenden extra banen in 2017 dankzij taxshift

26 januari 2017

Antwerpen, 26 januari 2017. De impact van de taxshiftmaatregelen zal ook in 2017 tot duizenden extra banen leiden. Dat blijkt uit onderzoek door HR-dienstverlener SD Worx bij 967 Belgische bedrijven. Zeer voorzichtige ramingen komen uit op 41.500 extra banen en het behoud van 35.500 jobs dankzij de taxshift. Alles samen zal de taxshift in 2017 dus een invloed hebben op ongeveer 77.000 banen. Iets meer dan de helft van de bedrijven (54%) zegt dat de extra aanwervingen er ook zouden komen zonder taxshift. Vooral kleinere bedrijven, tot twintig werknemers, zeggen dat de taxshift hun aanwervingspolitiek positief beïnvloedt.
  • De taxshift zorgt volledig of gedeeltelijk voor minstens 41.500 extra banen en het behoud van zowat 35.500 banen
  • Taxshift zorgt vooral voor extra duwtje in de rug om aan te werven
  • Taxshift heeft vooral impact op kleinere bedrijven 

In december 2016 peilde SD Worx naar de aanwervingsintenties van de Belgische bedrijven voor 2017. Uit de tewerkstellingsenquête blijkt dat 36% van de Belgische bedrijven denkt extra werknemers aan te werven in 2017, amper 6% denkt af te slanken, 58% verwacht 2017 met evenveel werknemers af te sluiten als 2016.

Taxshift heeft impact op tewerkstellingsintenties

Tegelijkertijd vroeg SD Worx wat de impact was van de taxshift op hun voorspellingen. Van de bedrijven die extra aanwervingen van plan zijn, zegt 7% dat dit louter te danken is aan de taxshift, 39% beweert dat die taxshift het extra duwtje in de rug is. 54% zegt dan weer dat de groeiende economie de enige oorzaak is van de extra tewerkstelling.

Van de 58% bedrijven die een status-quo voorspellen inzake tewerkstelling, zegt 23% dat dit te danken is aan de taxshift en dat ze zonder taxshift een daling zouden verwachten. 77% zegt dat de taxshift geen impact zal hebben op hun aantal medewerkers.

“Als we deze percentages projecteren op het aantal vestigingseenheden in de privésector in België en we veronderstellen dat ‘meer tewerkstelling' ”slechts” één werknemer extra betekent zien we dat er 6.000 extra banen louter te danken zijn aan de taxshift. Voor 35.500 werkgevers betekent de taxshift het extra duwtje in de rug om iemand aan te werven. Samen zijn dit dus 41.500 nieuwe jobs die volledige of gedeeltelijk aan de taxshift te danken zijn. Bij de werkgevers die denken status-quo te zullen eindigen, zijn er 35.500 banen die gered zijn dankzij die taxshift”, berekende Johan Van Duyse, strategisch adviseur bij SD Worx.

Hoe kleiner het bedrijf hoe groter de impact

Opvallend: hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de impact van de taxshift. Bij bedrijven van één tot twintig werknemers ziet de meerderheid (56%) de taxshift als een doorslaggevende factor om aan te werven. Bij de bedrijven met meer dan honderd medewerkers is dat beduidend minder: 24%. Verbazend is dit niet: de vermindering van de patronale bijdrage voor de eerste zes werknemers blijkt immers bijzonder aan te slaan.

Deze resultaten komen uit de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx die werd gehouden bij een voor België representatief aantal bedrijven. Aan deze editie van de enquête namen 967 bedrijven deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx,

Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com