Kmo’s kijken het nieuwe jaar optimistisch tegemoet

2 januari 2017

Antwerpen, 01 januari 2017. De kmo’s kijken optimistischer naar de tewerkstelling dan een jaar geleden. Bijna 36% van de kmo’s verwacht het jaar 2017 met meer medewerkers te zullen eindigen. Vorig jaar was dat 28,3%. Voor het eerste kwartaal van 2017 hoopt 36,3% aan te werven. Opvallende motor in dit optimisme zijn de allerkleinste kmo’s.
  • 11% meer aanwervingsintenties voor eerste kwartaal dan jaar geleden
  • 36,3% van de kmo’s denkt aan te werven
  • In één jaar tijd 7,5% meer optimisten op lange termijn
  • Kleine kmo’s opvallend positief

Optimisme voor 2017

De tewerkstellingsenquête peilt naar twee hoofdvragen: ”Denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben?” en “Denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven?” Opvallend antwoord op de eerste vraag is dat amper 5,8% van de ondervraagde kmo’s een daling van het aantal medewerkers verwacht. Dat is het allerlaagste cijfer sinds SD Worx in september 2011 met deze bevraging begon.
In vergelijking met de laatste rondvraag in september 2016, waarin vooruitgeblikt werd naar het 4de kwartaal, zijn er 4,1% minder pessimisten. Het aantal optimisten daalde echter ook met 4,3%.
“De verwachtingen rond de tewerkstelling blijven meer dan goed. 36% is het derde hoogste cijfer dat we ooit konden optekenen”, weet Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. “Het is bovendien het tweede kwartaal op rij dat het verschil tussen optimisten en pessimisten meer dan 30% bedraagt.”Evolutie over de voorbije kwartalen van het percentage kmo's dat een toename, status quo of afname van de totale tewerkstelling verwacht, enquête wes research & strategy (in %)

Ook optimisme op korte termijn

36% van de kmo’s denkt volgend kwartaal aan te werven. Tijdens het vorige kwartaal waren de aanwervingsintenties quasi identiek. Er is echter wel een duidelijk evolutie zichtbaar in vergelijking met 1 jaar geleden, toen lag de intentie om volgend kwartaal aan te werven met 26% nog 10% lager. Het is bovendien de allereerste keer dat het aantal kmo’s dat de intentie heeft om aan te werven, twee kwartalen op rij boven de 35% ligt.Evotutie sinds september 2010 van het aantal kmo's dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven, enquête wes research & strategy (in %)

Ook kleinere kmo’s gaan resoluut voor een groeiend aantal werknemers

In het segment van 1 tot 5 (huidige) medewerkers denkt 30,5% van de zaakvoerders met meer personeel te zullen zijn aan het einde van het jaar. Vorig jaar was dat 21,6%. In de categorie van 5 tot 19 werknemers stijgt de groep die denkt aan te werven van 36,5% in 2016 naar 45,1% in 2017.

Kmo’s verwachten meer werk

“In lijn met de verwachtingen rond aanwervingen zien we dat 35,8% van de Belgische kmo’s ook een toename verwacht van de hoeveelheid werk. Eén jaar geleden was dat 30,5%. Vooral kleinere kmo’s zijn optimistischer dan een jaar geleden: 32,3% versus 26,6% bij de kleinste (1-5 werknemers) en 43,9% versus 37,7% voor kmo’s met 5 tot 19 werknemers. De grotere kmo’s verwachten nagenoeg dezelfde hoeveelheid werk als vorig jaar”, besluit Johan Van Duyse.
In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 26ste keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 884 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx,
Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com