Almaar meer mensen werken deeltijds

5 december 2016

Antwerpen, 5 december 2016. Deeltijds werken zit in de lift: in 2008 werkte een kwart van de werknemers nog deeltijds, in 2015 steeg dit aantal tot een derde. Deeltijds werken komt vooral voor bij starters en oudere werknemers: maar liefst 41% van de werknemers jonger dan 25 heeft een deeltijdse baan. Vanaf 55 jaar werkt bijna de helft deeltijds. Andere opvallende trend: het aantal mannen dat deeltijds werkt stijgt verhoudingsgewijs sterker dan het aantal vrouwen. Een en ander blijkt uit de cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx.

Deeltijds werken zit in de lift

In 2008 werkte een kwart van de werknemers deeltijds, in 2015 is dit aantal gestegen tot een derde. Vier vijfde werken is de meest voorkomende keuze en zit in de lift: van alle deeltijdse werknemers kiest 42,4% in 2015 voor vier vijfde werken, in 2008 was dit nog 40%.

Jan Laurijssen, HR Business Development Manager bij SD Worx, licht toe: “Dat deeltijds werken toeneemt, mag niet verbazen. De stijging van de pensioenleeftijd doet werknemers veel meer nadenken over loopbaanplanning en alternatieven, zoals deeltijds werken. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar flexibiliteit en een gepersonaliseerde arbeidsrelatie: werknemers wensen bijvoorbeeld een flexibel verloningspakket of meer opties op het vlak van telewerken. Ook overwegen ze steeds meer om deeltijds te werken om de loopbaan werkbaar en wendbaar te houden.”

 

Deeltijds werken vaak voorkomend bij de start van de loopbaan

In 2015 werkte maar liefst 41% van de werknemers jonger dan 25 jaar deeltijds. Dit cijfer daalt spectaculair van 41% naar 23% zodra de leeftijd van 25 is bereikt. Bij de oudere werknemers werkt bijna de helft deeltijds vanaf 55.  

Voltijds

Deeltijds

Totaal

67%

33%

< 25 jaar

59%

41%

25 - 29 jaar

77%

23%

30 - 34 jaar

73%

27%

35 - 39 jaar

69%

31%

40 - 44 jaar

69%

31%

45 - 49 jaar

68%

32%

50 - 54 jaar

63%

37%

55 - 59 jaar

52%

48%

>= 60 jaar

51%

49%

Tabel 1: voltijds vs. deeltijds in 2015 volgens leeftijdscategorie

“Jongeren weten heel goed dat ze langer aan de slag zullen blijven. Dat is een van de mogelijke verklaringen waarom deeltijds werken zo populair is bij hen. Een andere mogelijke verklaring is dat ze steeds vaker werken combineren met nog studeren. Ouderen kiezen voor een deeltijdse baan om de job werkbaar te houden naar het einde van de loopbaan. Vaak is er ook niet meer de financiële nood om voltijds te werken en kiezen ze doelbewust voor een goede work-life balance om bijvoorbeeld op de kleinkinderen te letten,” zegt Jan Laurijssen van SD Worx.

 

Mannen werken vooral op het einde van de loopbaan deeltijds

Het aantal mannen dat deeltijds werkt, stijgt van 10% in 2008 naar 14% in 2015. Bij de vrouwelijke werknemers is er een stijging van 45% in 2008 naar 55% in 2015. In verhouding stijgt het aantal mannen dat deeltijds werkt dus sterker. Ook deze evolutie kan verklaard worden door de langere loopbaan: steeds meer mannen kiezen, wanneer de pensioenleeftijd in zicht komt, voor alternatieven zoals deeltijds werken. Vrouwen doen dit gespreid over hun volledige loopbaan, onder meer om de job te kunnen combineren met kinderen.

 

 

Grafiek 1: voltijds vs. deeltijds bij mannen en vrouwen in 2015, opgesplitst volgens leeftijdscategorie.

 

Mentaliteitswijziging nodig

Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO: “De toename van de deeltijdse arbeid toont aan dat er bij de werknemers vraag is naar flexibiliteit, maar ook dat werkgevers hen effectief meer flexibiliteit aanbieden. Werknemers kiezen steeds bewuster voor deeltijdse regimes, om gezin en werk beter te combineren of om het op latere leeftijd rustiger aan te doen. Aandachtpunt is wel dat we reeds jarenlang vaststellen dat ‘minder’ werken niet noodzakelijk leidt tot ‘langer’ werken. Dat vergt dat we ook ‘anders’ gaan werken en dat er meer ruimte komt voor afspraken op maat tussen werkgever en werknemer. Wel is het zo dat deeltijds werk nog altijd sterk belemmerd wordt door een rigide wetgeving en veel administratieve formaliteiten. Werkgevers riskeren vrij zware sancties bij inbreuken daarop. Het huidig wetsontwerp Wendbaar Werkbaar Werk dringt een aantal formaliteiten terug, maar voert ook weer nieuwe in. Er moeten dus nog stappen worden gezet. Uiteindelijk blijkt ook dat hoewel meer mannen kiezen voor deeltijds werk, dit nog steeds een vrouwenzaak blijft. We moeten dus inzetten op een mentaliteitswijziging, niet alleen bij de bedrijven, maar ook bij de werknemers. Dit vergt een breder maatschappelijk debat.”

 

Meer informatie?

Pieter Goetgebuer, Persverantwoordelijke SD Worx
T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73
pieter.goetgebuer@sdworx.com