Antwerp Management School en SD Worx versterken partnerschap om loopbaanbeleid verder te stimuleren

8 november 2016

Antwerpen, 8 november 2016 – Antwerp Management School en HR-dienstenverlener SD Worx verlengen hun samenwerking. Vijf jaar geleden richtten ze samen de Leerstoel ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’ op. Het doel: het loopbaanbeleid bij organisaties in kaart brengen, aanbevelingen doen en organisaties en hun medewerkers zo klaarmaken voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Op 14 november 2016 stellen de Antwerp Management School en SD Worx de inzichten van vijf jaar onderzoek naar loopbaanbeleid voor en geven ze het startschot voor de verlengde samenwerking.

Nood aan een meer dynamisch loopbaanbeleid

Uit eerder onderzoek door de Antwerp Management School en SD Worx blijkt dat bedrijven nog te vaak de kans laten liggen om via loopbaanbeleid tot werkbaar en wendbaar werk te komen. Zo is het aantal bedrijven met een actief loopbaanbeleid in vier jaar tijd nauwelijks gestegen: 57% in 2016 ten opzichte van 52% in 2012. Nochtans vindt 75% van de organisaties een hogere werkbaarheid van jobs en wendbaarheid van hun mensen zeer belangrijk. Dit staat in contrast met het actieve beleid hierrond: 46% biedt alle medewerkers flexibiliteit in hoeveelheid werkuren aan, 41% in het werkschema en 38% in hoe ze het werk invullen.

Loopbaanbeleid aangepast aan toekomstige arbeidsmarkt

Om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van morgen, verstevigen de Antwerp Management School en SD Worx hun partnerschap. Op de agenda voor de komende jaren staan onderzoeken rond succesvolle maatregelen inzake loopbaanbeleid en een impactstudie ter zake. Ook de verlengde samenwerking draait dus om loopbaanbeleid. De nood hieraan is actueler dan ooit, zegt hoogleraar Ans De Vos: “Organisaties moeten goed nadenken over hoe ze de loopbanen van hun medewerkers vormgeven. Door medewerkers groei en perspectief te bieden, kun je geschikte mensen aanwerven en behouden. De tijden veranderen ontzettend snel, waardoor de fit tussen werknemer en job kan verdwijnen. De digitalisering heeft een grote invloed op het voortbestaan van jobs, een voorbeeld hiervan is de huidige situatie in financiële sector. Er zijn uitdagingen in het kader van langer werken en inzake inzetbaarheid. Via een doordacht loopbaanbeleid bieden organisaties hierop antwoord.” De Leerstoel breekt het klassieke denken open en zal ondermeer inzetten op initiatieven zoals co-sourcing, waarbij organisaties hun medewerkers op korte of langere termijn uitwisselen, en flexibel talent management. Door de flexibilisering van de arbeidstijd krijgen organisaties en medewerkers meer vrijheid. Door talent optimaal in te zetten via verschillende soorten contracten en arbeidsformules, kunnen organisaties zich flexibel en wendbaar organiseren.

Tussen droom en daad

De regering neemt maatregelen om de toekomst van werk te faciliteren en te intensifiëren. Organisaties moeten werk maken van inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Mobiliteit doorheen de loopbaan is een belangrijke hefboom voor werkbaarheid. Daar is nog veel werk, want 67% van de organisaties heeft een lage graad van interne mobiliteit. Waarom kiezen organisaties nog altijd te beperkt voor loopbaanontwikkeling, waarom veranderen medewerkers zo weinig van job? Er zal toch iets moeten veranderen: een loopbaanbeleid uitbouwen zoals we dat tot nog toe deden, werkt niet langer”, zegt Sige Mariën, Directeur Consulting bij SD Worx.

Inschrijving vijf jaar samenwerking AMS – SD Worx en exclusieve boekvoorstelling

De inzichten van vijf jaar onderzoek in het kader van de leerstoel bundelde hoogleraar Ans De Vos in haar nieuwe boek ‘Loopbanen in beweging’ dat in oktober bij Acco is verschenen. Op 14 november wordt dit exclusief voorgesteld.  Indien u aanwezig wenst te zijn, dan kun u zich inschrijven door voor 10 november een mail te sturen naar beatrijs.wouters@grayling.com met vermelding van uw naam en medium.

Praktische info

Wanneer? 14 november, vanaf 18.30 u.
Waar? Antwerp Management School, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen

Programma

18.30 u. Ontvangst met hapje en drankje
19.00 u. Introductie en verwelkoming door Sige Mariën (Director Consulting, SD Worx)
19.15 u. Lezing en boekpresentatie door Ans De Vos (AMS)
20.00 u. Reflectie door Ronnie Leten (CEO Atlas Copco) en Hilde Haems (Chief HR Officer & Chief Marketing Officer, SD Worx)
20.30 u. Conclusies en blik op de toekomst
20.45 u. ReceptieMeer informatie?

Pieter Goetgebuer, Persverantwoordelijke SD Worx

T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73

pieter.goetgebuer@sdworx.com   

Marie De Clerck, Persverantwoordelijke AMS

T +32 (0)3 265 47 33 / M +32 (0)475 49 65 53

marie.declerck@ams.ac.be