Loonkloof begint al bij de start van de loopbaan

8 september 2016

Mannelijke startende bedienden krijgen vaker dan hun vrouwelijke collega’s een variabel loon en extralegale voordelen. Zo kunnen mannen dubbel zo vaak rekenen op een forfaitaire onkostenvergoeding en maken ze drie keer meer kans op een bedrijfswagen. Het verschil in bruto maandloon van starters is minder groot: startende mannen krijgen gemiddeld 2008,6 euro, tegenover 1935,78 euro voor hun vrouwelijke collega’s. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx, die iets meer dan 11.500 salarissen van jongeren beneden de 24 jaar en met minder dan twee jaar anciënniteit vergeleek.

Het bruto maandloon van mannelijke startende bedienden ligt gemiddeld 3,8% hoger dan dit van hun vrouwelijke collega’s. Maar op het vlak van het variabele loon en de aanvullende voordelen is de loonkloof bij startende bedienden veel groter. Mannelijke starters ontvangen vaker dan vrouwelijke starters een variabel loon of extralegale voordelen zoals bonussen, commissies, premies, een loonbonus, aandelenopties, een forfaitaire onkostenvergoeding, een groepsverzekering, maaltijdcheques en een bedrijfswagen.

Groepsverzekeringen (70%) en maaltijdcheques (60,4%) zijn de populairste extralegale voordelen bij startende bedienden. 74,4% van de mannen heeft een groepsverzekering via zijn werk, tegenover 67,6% van de vrouwen. Ook maaltijdcheques worden vaker aan mannelijke (62,4%) dan aan vrouwelijke (59,4%) starters gegeven. De grootste loonkloof bij de extralegale voordelen is echter terug te vinden bij de forfaitaire onkostenvergoeding en de bedrijfswagens: 7% van de vrouwelijke starters heeft een bedrijfswagen, bij mannen ligt dit meer dan drie keer hoger (21,4%). Tot slot genieten vrouwen (2,9%) maar half zo vaak van een forfaitaire onkostenvergoeding in vergelijking met mannen (5,8%).

  Man  Vrouw 
Bedrijfswagens   21,40%  7%
Forfaitaire onkostenvergoeding  5,80%  2,90%
Groepsverzekering  74,40%  67,60%
Maaltijdcheques  62,40%  59,40%

Het percentage mannelijke en vrouwelijke startende bedienden die van extralegale voordelen genieten.

Ook bij het variabele loon is de loonkloof bij startende bedienden zichtbaar. Dubbel zoveel mannen (2,9%) als vrouwen (1,4%) ontvangen een loonbonus. Bij de bonussen, commissies en premies (2,4% vs. 1,9%) en aandelenopties (0,3% vs. 0,2%) zijn de verschillen minder groot.

  Man Vrouw 
Bonussen, commissies, premies   2,40% 1,90% 
Loonbonus  2,90%  1,40%
Aandelenopties
 0,30%  0,20%

Het percentage mannelijke en vrouwelijke startende bedienden die van een variabel loon genieten.

“Er zijn een aantal objectieve verklaringen voor de verschillen”, zegt Christel Van Wouwe, HR expert reward & analytics bij SD Worx. “Er werken nu eenmaal meer vrouwen in sectoren die minder goed betalen en waar de extralegale voordelen beperkter zijn. Daarnaast voeren helaas nog te weinig organisaties een degelijk loonbeleid. Subjectiviteit wil wel eens mee de hoogte en de samenstelling van het loon bepalen: de beste onderhandelaar krijgt het hoogste loon.”