Aanwervingsintenties bij kmo’s verdubbelen in minder dan een jaar

5 september 2016

• 40% verwacht de volgende twaalf maanden meer personeel te hebben • Zowel het Vlaamse (42%), het Waalse (39%) als het Brusselse Gewest (33%) zijn zeer positief • 36,5% van de kleinere kmo's denkt extra personeel te kunnen begroeten in het komende jaar • Meer dan 36% zegt de komende drie maanden aan te werven

Maar liefst 40% van de kmo’s verwacht in het komende jaar meer mensen aan boord te hebben. Uit de driemaandelijkse rondvraag van HR-dienstenverlener SD Worx blijkt dat dit het meest positieve cijfer is sinds september 2010. Hoewel kmo's met meer dan vijftig medewerkers het meest optimistisch zijn, voorspellen ook zeer kleine ondernemingen een groeiend aantal werknemers de komende twaalf maanden. Dat komt vooral doordat de kmo’s meer werk verwachten.

De tewerkstellingsenquête peilt naar twee hoofdvragen: 'Denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben?' en 'Denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven?'

Optimisme op halflange termijn

Maar liefst 40% van de kmo’s denkt volgend jaar met meer mensen te zullen werken, 10% vreest een daling, de helft denkt dat het het cijfer status quo blijft. Sinds 2010 waren de tewerkstellingsintenties nooit positiever dan nu. Bovendien is dit een significante stijging in vergelijking met vorig kwartaal (29,5%) en met dezelfde periode vorig jaar (22,4%).

“De verwachtingen rond de tewerkstelling binnen de kmo's zijn uitmuntend", weet Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. “Het is sinds 2010 geleden dat zo veel kmo’s ervan uitgaan dat ze binnen de twaalf maanden met mensen zullen werken. Het is bovendien opvallend dat dit percentage gestegen is van 21% begin 2016 naar 40% vandaag, bijna een verdubbeling."

Het optimisme geldt voor elk gewest. In vergelijking met zes maanden geleden stegen de tewerkstellingsintenties in het Vlaams Gewest van 19% naar 42%. In het Waals Gewest klimmen de prognoses voor extra aanwerven van 27% naar 39%. In het Brusselse Gewest gaat het van 16% naar 33%. In Limburg verwacht bijna de helft van de kmo’s (47,4%) een groei, een verdubbeling ten opzichte van de vorige bevraging. West-Vlaanderen is het meest voorzichtig (36,9%), al is de tewerkstellingsintentie er toch verdrievoudigd ten opzichte van februari 2016 (12,4%).

Ook kleinere kmo’s gaan resoluut voor een groeiend aantal werknemers

In het segment van 1 tot 5 (huidige) medewerkers denkt 36,5% extra personeel te kunnen aanwerven in het komende jaar, in vergelijking met 17% zes maanden geleden. In het segment 5 tot 19 werknemers zijn de tewerkstellingsintenties verdubbeld, van 24,5 naar 46,7%.

"Zelfs de traditioneel voorzichtige kleine kmo's willen op korte termijn aanwerven. We mogen dus spreken van een gefundeerd optimisme", zegt Johan Van Duyse. "Kmo's die minder dan vier jaar bestaan zien het nog positiever dan hun collega’s die al langer zaakvoerder zijn: 60% van hen denkt extra aan te werven in de komende twaalf maanden."

Ook optimisme op korte termijn

Meer dan 36% van de kmo’s zegt de komende drie maanden te willen aanwerven. Zes maanden geleden was dit amper 26%. Na de spectaculaire stijging tot 31% in het vorige kwartaal, blijkt dat de positieve tendens zich doorzet. Ook hier is het van de allereerste bevraging in september 2010 geleden dat de tewerkstellingsintenties op korte termijn boven de 35% uitstegen.

Hoeveelheid werk stijgt

De positieve tewerkstellingsvooruitzichten komen voort uit de verwachting dat de hoeveelheid werk op korte termijn zal toenemen. Een ongezien aantal kmo’s denkt dat het werk volgend kwartaal zal stijgen (38,7%), een hele omwenteling in vergelijking met een half jaar geleden. In februari verwachtten nog 2 op 3 kmo’s een status-quo (65,9%), nu is dat amper 51,3%. Het aantal kmo’s die een groei verwachtten, klom de afgelopen zes maanden van 23,3% naar 38,7%.

Deze verschuiving heeft een impact op de te verwachten meertewerkstelling. Van de kmo's die uitgaan van meer werk, denkt niet minder dan 62% dat ook vertaald te zien in meer mensen. Het is bovendien opvallend dat nog steeds 36% van het aantal status-quo’ers denkt met meer medewerkers te zullen zijn.

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 25ste keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 884 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.