Meerderheid Belgische kmo's staat open voor arbeidsduurberekening op jaarbasis

2 september 2016

• 57,7% ziet flexibilisering wel zitten • 52,8% zou dit alleen zou doen als de maatregel kostenneutraal is • 16,1% maakt nu al gebruik van arbeidsduurberekening op jaarbasis • Vlaamse kmo’s positiever (63,4%) dan Waalse (47,2%) • 31,7% denkt dat werknemers positief zullen reageren

Het voorstel van minister van Werk Kris Peeters om de arbeidstijd te annualiseren wordt door de kmo-zaakvoerders positief onthaald. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstenverlener SD Worx bij 884 kmo’s. Vooral Vlaamse kmo’s staan open voor een alternatieve arbeidsduurregeling (63,4%). Het voorstel wordt overigens vandaag al toegepast: 16,1% van de Belgische kmo’s berekent de arbeidsduur nu al op jaarbasis.

Van de kmo's die nog geen systeem van annualisering toepassen, geeft de meerderheid (57,7%) aan hier wel voor open te staan. Belangrijke ‘maar’ is wel dat 52,8% dit alleen zou doen als de maatregel kostenneutraal is. Voor amper 4,9% vormt de betaling van de extra gepresteerde uren als overuren (in het geval dat er meer dan veertig uur per week wordt gewerkt) geen bezwaar om het nieuwe systeem in te voeren.

Op de vraag hoe ze de arbeidsduur zouden aanpassen ten opzichte van het huidige systeem, geeft 48% van de kmo's aan dat ze dit bepaalde periodes van het jaar (door hen zelf te bepalen) zouden aanpassen, bijvoorbeeld tijdens drukke piekmomenten. 36% zegt de arbeidsduur wekelijks te willen aanpassen.

Vlaamse kmo’s meer fan van het voorstel

63,4% van de Vlaamse kmo’s is bereid om over te stappen naar een alternatieve arbeidsduurberekening, terwijl dit slechts het geval is voor 47,2% van de Waalse kmo’s. Vooral de Limburgse kmo's (72,6%) zijn positief, ook hier op voorwaarde dat het kostenneutraal is.

Werkgevers verwachten meer positieve dan negatieve reacties van hun werknemers

De meeste kmo's (54%) schatten in dat hun werknemers in het algemeen neutraal staan tegenover een alternatieve manier van arbeidsduurberekening. 31,7% denkt dat hun werknemers positief zullen reageren, 14,3% verwacht een negatieve houding.

Vooral de Vlaamse kmo’s denken dat hun werknemers positief (40,6%) zullen staan tegenover een arbeidsduurberekening op jaarbasis, een significant verschil met de rest van het land. In de Brusselse kmo's zou 27,1% van de werknemers het systeem als positief beschouwen en in de Waalse kmo's slechts 15,5%, aldus de ondervraagde kmo-zaakvoerders.

Jonge kmo’s positiever tegenover alternatieve arbeidsduurberekening

Er zijn ook opmerkelijke verschillen naargelang de leeftijd van de kmo: jongere ondernemingen staan systematisch meer open voor een nieuw systeem dan oudere. Bij kmo’s ouder dan veertig jaar is 38% bereid het systeem aan te passen. Bij de starters (tussen nul en vier jaar op de markt) is dit dubbel zoveel (77,1%).