Kmo-tewerkstelling blijft op recordhoogte

11 augustus 2016

• Structurele tewerkstelling steeg met 0,34% in het tweede kwartaal van 2016 • Vooral Vlaanderen deed het uitstekend (+0,6%) • Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt moeilijke maand april net niet goed op kwartaalbasis met daling van 0,2% • Meertewerkstelling het hoogst in quartaire sector (+1,55%)

De driemaandelijkse kmo-jobindex van SD Worx toont aan dat Belgische kmo’s de positieve trend van het eerste kwartaal inzake tewerkstelling aanhouden. Na een gestage groei tot 2008 kwam er een stagnatie tot 2011, waarin er een lichte heropflakkering was. Na een weinig spectaculaire periode lijkt 2016 echter een ‘grand cru’ jaar te worden, met een eerste kwartaal dat de hoogste stijging op kwartaalbasis in zes jaar toonde (+0,7%). Ook het tweede kwartaal doet het uitstekend, met een stijging van 0,34%. De totale groei voor het eerste halfjaar bedraagt 1,1%, het beste cijfer sinds 2011. De kmo-jobindex klokt in het tweede kwartaal af op 113,4%, alweer een nieuw record. Op jaarbasis stijgt de kmo-tewerkstelling met 1,5%.

Jobindex op hoogste peil sinds begin van de metingen

De kmo-jobindex van SD Worx staat nu op 113,4%. Sinds december 2005 werken er dus 13,4 meer mensen bij bedrijven met maximum 100 werknemers. “Vooral de tweede opvallende kwartaalstijging op rij stemt optimistisch," zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. "We kunnen nu spreken van een structureel blijvende verbetering. Belangrijk is bovendien dat alle sectoren groeien, ook de secundaire. De quartaire sector blijft de grootste stijger."De kmo-jobindex bereikt 113,4% in juni 2016 tegenover 111,9% in dezelfde periode vorig jaar. Deze index geeft het aantal meer tewerkgestelden (per honderd) weer ten opzichte van het aantal dat tewerkgesteld was in december 2005 (=referentiepunt; index=100).

Vooral Vlaanderen scoort goed in het tweede kwartaal

Vooral in Vlaanderen steeg de kmo-tewerkstelling tijdens het tweede kwartaal. Wallonië kende een lichte groei, maar Brussel bleef in het rood. De positieve groei in de maanden mei en juni konden de slechte maand april, met een verlies van 0,7%, niet meer goedmaken. Dit gebeurde overigens wèl in Vlaanderen en Wallonië, waar april eveneens negatief was. "Of de slechte maand april iets te maken heeft met de onzekerheid na de aanslagen van eind maart, kan uit de cijfers niet afgeleid worden," aldus Van Duyse. "Er zijn geen specifieke sectoren terug te vinden, noch kan men stellen dat vooral kleine of grotere kmo’s het slecht deden."Bekijken we cijfers van de laatste twaalf maanden, dan stegen de drie gewesten wel allemaal: Vlaanderen met 1,9%, Brussel met 0,9% en Wallonië met 0,8%.
Qua provincie blijft West-Vlaanderen koploper met een stijging van niet minder dan 2,5% op jaarbasis.

Quartaire sector zorgt voor meertewerkstelling

De quartaire sector nam tijdens het voorbije kwartaal het leeuwendeel van de meertewerkstelling op zich. De sector groeide met 1,55%, voornamelijk in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening met en zonder huisvesting. De dienstensector (tertiaire sector) steeg met 0,5%, de secundaire sector stelt 0,4% meer mensen tewerk dan in het vorige kwartaal. De bouwsector en aanverwanten zijn hier, samen met afvalverwerking, de opvallende stijgers.

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx. De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.