Tewerkstellingsvooruitzichten kmo’s op hoogste peil in vijf jaar

30 mei 2016

Antwerpen, 29 mei 2016 – Het optimisme van de kmo’s rond nieuwe aanwervingen en het geloof in de economie is helemaal terug. Het tijdelijk dipje van drie maanden geleden lijkt verdwenen te zijn. Bijna 1 op 3 kmo’s (31,2%) denkt eraan om volgend kwartaal aan te werven. Het is van juni 2011 geleden dat dit percentage zo hoog lag. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstenverlener SD Worx. De stijging is vooral te danken aan het feit dat onze kleine kmo’s meer werk verwachten en ook de intentie hebben om aan te werven. Sterker nog: vooral de ‘jonge’ kmo’s, diegene die minder dan vijf jaar bestaan, blijken een motor tot aanwerving te zijn.
  • Grootste optimisme in vijf jaar tijd: bijna 1 op 3 kmo’s wil aanwerven
  • Kmo’s verwachten weer meer werk
  • Kleinste bedrijven blijven het opvallend goed doen
  • Vooral jonge kmo’s zijn motor tot aanwerving: meer dan de helft verwacht groei personeelsbestand binnen het jaar 

“Er is optimisme bij onze kmo’s, zoveel is duidelijk,” zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. “Zowel rond tewerkstelling op korte als op langere termijn, zien we positieve signalen, en ook rond het orderboekje is er weer optimisme. De negatieve tendens van vorig kwartaal bleek eenmalig te zijn, en we knopen weer aan bij de gestage groei die we al vele kwartalen kennen. Die groei vertelt ons dat we nu qua aanwervingsverwachtingen op een even hoog peil staan als in juni 2011.”

 

Optimisme op korte en op halflange termijn.

 

De tewerkstellingsenquête peilt naar twee hoofdvragen. Ten eerste: denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven? Ten tweede: denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben? Tijdens vorige kwartalen stagneerde het antwoord op de eerste vraag rond de 25%, nu antwoordt 31,2% van de respondenten hier positief op. We moeten al tot juni 2011 teruggaan om met 32,2% een hoger optimisme terug te vinden.

 

 

Ook het antwoord op de tweede vraag evolueert heel positief. Net geen 30% (29,5%) denkt binnen de twaalf maanden meer personeel tewerk te stellen. In september 2014 was dit cijfer net iets hoger (de nieuwe regering Michel I stond toen in de stijgers), maar we moeten tot december 2010 teruggaan om een hoger cijfer te vinden. Daarenboven is het aantal pessimisten vrij laag: amper 8,6% van onze kmo’s denkt binnen de twaalf maanden met minder personeel te zijn. Om zo’n laag cijfer terug te vinden moeten we teruggaan naar juni 2011.

 

 

Waar komt dit optimisme vandaan?

 

‘Er is meer werk’, zoveel is duidelijk. Sinds de eerste peiling van het onderzoek naar de verwachtingen van de hoeveelheid werk is het percentage kmo’s dat meer werk verwacht nog nooit zo hoog geweest en het aantal dat minder werk verwacht nog nooit zo laag. Goede economische verwachtingen, resulteren eveneens in positieve tewerkstellingsvooruitzichten.

 

 

 

Vooral kleine kmo’s maken aanwervingsplannen

 

Vorig kwartaal bleek al dat de kleinste kmo’s opvallend meer aanwervingen planden dan vroeger. Deze trend wordt ook nu opnieuw bevestigd. Meer dan een kwart (26,4%) van de kmo’s met minder dan vijf werknemers denkt binnen de twaalf maanden met meer werknemers te zijn, en dat is een verdubbeling op één jaar tijd. Medio 2015 was dit amper 13,1%. De taxshiftmaatregel om vanuit de overheid aanzienlijk tussenbeide te komen wanneer men een tweede tot een zesde werknemer aanwerft, geeft hier ongetwijfeld een duwtje in de rug.

 

Starters maken het verschil

 

Voor het eerst onderzocht SD Worx ook de relatie tussen de ‘leeftijd’ van de kmo’s en de tewerkstellingsprognoses. Deze cijfers blijken bijzonder relevant. Meer dan de helft van de kmo’s die minder dan vijf jaar bestaan, denken binnen het jaar met meer mensen te zullen zijn. Die 52,6% is minstens tweemaal zo hoog als de intenties van alle andere ‘leeftijdscategorieën’. Zij zijn het ook die met voorsprong een groei aan werk verwachten. Ook hier halen ze meer dan 50%.

 

“Deze opvallende cijfers leren ons opnieuw dat de starters van vandaag de groeiers van morgen zijn,” besluit Johan Van Duyse. “Ook daarom is het goed te weten dat er dit jaar zoveel startende ondernemingen zijn. Zij kunnen de komende jaren het verschil maken.”

 

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 24ste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen bijna 884 bedrijven van 5 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Meer informatie?

Johan Van Duyse, SD Worx,

Tel. 0476/55 28 94 of via e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com