Kmo’s denken aan meer dan elfduizend banen extra in 2016 dankzij loonkostverlaging

29 december 2015

• Kmo’s positief over tewerkstellingsgroei in 2016 • Er worden ook banen ‘gered’ • Kleine bedrijven – grote voordelen – en dat laat zich gevoelen • Geloof in impact taxshift op jobcreatie stijgt fors

Ruim 28% van de kmo’s denkt tegen het einde van 2016 meer mensen te zullen tewerkstellen dan vandaag. Dat blijkt uit een rondvraag door HR-dienstverlener SD Worx. Die score voor de vooruitzichten binnen een jaar lag zelden zo hoog. SD Worx peilde bij de kmo’s ook in hoeverre enkele taxshiftmaatregelen meespelen in hun prognose. Met andere woorden: is er een verband tussen dit hoge cijfer en de (graduele) loonkostverlaging van 33% naar 25%?

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx: “De rondvraag leert ons dat er ruim elfduizend banen extra zullen worden ingevuld, louter dankzij deze verlaging. Potentieel komen daar nog bijna achttienduizend extra jobs bij. Bijzonder veel bedrijfsleiders gaven aan dat de maatregel een extra duwtje in de rug betekent om aan te werven. Opvallend is ook dat de maatregel er voor zorgt dat er banen gered worden. Meer dan twintigduizend kmo-jobs zouden gesneuveld zijn, indien er van loonkostverlaging geen sprake was.”

Duidelijke impact van de loonkostverlaging

28,3% van de ondervraagde kmo’s verwacht dus een toename van de tewerkstelling tegen eind 2016. Van hen zegt 52% dat ze ook een toename zouden verwachten zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage. Voor 29% van de bevraagde kmo’s die een toename van de tewerkstelling verwachten, is de verlaging van de werkgeversbijdrage het extra duwtje om te overwegen om meer mensen tewerk te stellen. 19% van de kmo’s verwacht een toename louter dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25%.

Als we deze cijfers herrekenen naar de totale populatie van de ondervraagde kmo’s, komt dit neer op dit: 5,3% verwacht een toename louter dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage, voor 8,3% is de verlaging van de werkgeversbijdrage het extra duwtje om te denken dat men meer mensen zal tewerkstellen, 14,8% verwacht een toename die er ook zou zijn geweest zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25%.

In het tweede kwartaal van 2014 waren er, volgens de RSZ-cijfers, 216.968 kmo’s tot honderd werknemers. Als we ervan uitgaan dat elke kmo die beweert extra te zullen tewerkstellen slechts één extra personeelslid aanwerft, komen we minimaal aan deze cijfers:

  • Er komen 11.347 kmo-jobs bij in 2016, louter dankzij de verlaging (5,23% van 216.968)
  • Er komen 17.748 kmo-jobs bij in 2016 die onder andere te danken zijn aan de verlaging (8,18% van 216.968)
  • Er komen 30.766 kmo-jobs bij in 2016 zelfs zonder de verlaging

Ook impact op het behoud van banen

Extra tewerkstellen is één ding, geen mensen laten vertrekken is iets anders. Ongeveer 62% van de Belgische kmo’s verwacht een status-quo van de tewerkstelling tegen eind 2016. Ook daar is de taxshiftmaatregel van invloed: 11% verwacht een status-quo dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25%. Zij zouden zonder deze verlaging een daling van de tewerkstelling verwachten. Op 216.968 kmo’s betekent dit dus dat er 23.866 jobs gespaard worden dankzij de loonkostverlaging. 50,9% antwoordt dat ze ook een status-quo zouden verwachten zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25%.

Grote groei in geloof op impact van loonkostverlaging

Al in augustus vroeg SD Worx aan de Belgische kmo in welke mate de verlaging van de werkgeversbijdrage extra tewerkstelling mee zou bepalen. Vorige maand stelde SD Worx de vraag opnieuw. Het verschil is opmerkelijk en klimt van 7,1% naar 18,7%.

extra jobs loonkostverlaging tax shift 2016

Allerkleinste kmo’s zijn het meest positief

Significant meer kleine kmo’s met minder dan vijf werknemers verwachten een toename van de tewerkstelling louter door de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25% dan hun grotere collega’s: zij zijn met 6,7%, ten opzichte van 5,23% voor de hele populatie.

“Wellicht komt dit omdat er vanaf 1 januari 2016 extra stimulansen zijn via een verhoging van de verminderingsbijdragen van de tweede tot zesde werknemer. De grote impact van de maatregel op deze qua tewerkstellingsfluctuatie traditioneel zeer voorzichtige groep werkgevers, is dus zeer positief”, aldus Johan Van Duyse.

Ten slotte is het ook nog wachten hoeveel ‘nieuwe werkgevers’ er vanaf 1 januari zullen bijkomen via hun eerste tewerkstelling. Hierover zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Johan Van Duyse, strategisch expert KMO’s, SD Worx
Tel. 0476/55 28 94
E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com