Kmo’s positief over tewerkstelling op langere termijn

2 december 2015

Antwerpen, 3 december 2015 – Iets meer dan 28% van de kmo-zaakvoerders in ons land denkt binnen een jaar meer mensen te zullen tewerkstellen. Dat is een stijging met bijna zes procent ten opzichte van drie maanden geleden, toen dezelfde vraag werd gesteld. Voor de komende drie maanden liggen de verwachtingen lager. Een en ander blijkt uit de kmo-tewerkstellingsenquête die HR-dienstenleverancier SD Worx vier keer per jaar organiseert, en dit al sinds september 2010.
  • Bijna drie op tien kmo’s denken met meer mensen te zijn eind 2016
  • Grote groei nog niet voor volgend kwartaal verwacht
  • Zelfs kleine kmo’s zijn optimistisch

Beduidend meer optimisten, een stuk minder pessimisten

SD Worx peilt bij de kmo’s naar hun verwachting inzake tewerkstelling op twee termijnen: in het volgende kwartaal en over een jaar. De score van 28,3% voor de vooruitzichten binnen een jaar lag zelden zo hoog. De cijfers zijn in Vlaanderen (29,8%) en Wallonië (28,9%) nagenoeg gelijk, terwijl Brussel net geen 20% haalt.

Het aantal pessimisten, zij die denken dat ze minder mensen zullen tewerkstellen, daalt op nationaal niveau tot 9,5%. Ook dat is een positieve evolutie: in juni 2013 waren er nog meer pessimisten dan optimisten. Vlaanderen telt het minst aantal pessimisten (7,5%), op de voet gevolgd door Brussel (7,7%). In Wallonië zijn er dan weer opvallend meer pessimisten: 14,3% denkt minder mensen te zullen tewerkstellen tegen eind 2016.

 

Figuur 1: evolutie over de voorbije kwartalen van het percentage kmo’s dat een toename, status-quo of afname van de totale tewerkstelling verwacht, enquête wes research & strategy (in %)

Kleinste kmo’s zijn opvallend optimistisch

De kmo’s met 50-99 medewerkers kijken het meest optimistisch naar de toekomst: net niet de helft (49%) verwacht een toename in tewerkstelling tegen eind 2016. Dat het optimisme bij hen hoger ligt, is logisch omdat zij meer mensen in dienst hebben. Een extra aanwerving ligt er dus meer voor de hand in vergelijking met bedrijven waar bijvoorbeeld slechts drie werknemers werken.

Toch zijn het net die kleinere bedrijven die opmerkelijke resultaten voorleggen: dacht in augustus nog 14,6% onder hen aan extra aanwervingen tegen eind 2016, dan is dat nu liefst 21,6%, of een stijging met de helft. Dat de kleinere kmo’s positief denken op langere termijn is opmerkelijk voor deze groep, die traditioneel voorzichtiger is om aan te werven of te ontslaan. Ook bij bedrijven met 20-49 werknemers is er een aanzienlijke groei in vergelijking met augustus: daar klimt het cijfer van 37,5% naar 47,5%.

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx: “Dat 28,3% verwacht om tegen eind 2016 meer mensen te zullen tewerkstellen, is meteen de meest opvallende en positieve conclusie van onze rondvraag. Als we de eenmalige piek van september 2014 even buiten beschouwing laten, is het van eind 2010 geleden dat de vooruitzichten op lange termijn zo mooi zijn. Belangrijk om te vermelden: de groei wordt nog niet in de komende maanden verwacht: één op vier denkt volgend kwartaal aan te werven, en dat is een status quo ten opzichte van de laatste rondvraag.”

Kijken we naar de sectoren, dan scoort de secundaire sector (industrie of bouw) met 31,9% optimisten hoger dan de tertiaire en de quartaire (27,4% optimisten).

Taxshift-effect


Is er op de lange termijn een zeker positivisme rond extra tewerkstelling, dan is de echte doorbraak nog niet voor meteen: 25,8% van de Belgische kmo’s denkt eraan om mensen aan te werven tijdens de komende drie maanden. Dat cijfer verschilt nauwelijks van die van de voorbije kwartalen en is exact hetzelfde als een jaar geleden (figuur 2).

Figuur 2: Evolutie sinds september 2010 van het aantal kmo’s dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven, enquête wes research en strategy (in%)

“Op korte termijn zien we dus geen grote verschuivingen. Een en ander doet vermoeden dat de geplande aanwervingen nog even uitgesteld worden tot de eerste maatregelen van de taxshift effectief voelbaar zijn in de kmo-wereld, vanaf januari volgend jaar. Wellicht willen kmo’s eerst de reële impact zien van de maatregelen door de taxshift. Dat ze er vertrouwen in hebben, blijkt wel uit de opmerkelijk positieve verwachtingen inzake tewerkstelling tegen eind 2016”, besluit Johan Van Duyse.

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 22ste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen bijna 568 bedrijven van 5 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, strategisch expert KMO’s, SD Worx

Tel. 0476/55 28 94

E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com