Structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s nooit zo hoog

16 november 2015

• Kmo-jobindex bereikt recordhoogte met 112,3 punten na het derde kwartaal van 2015 • Sterke maand september doet op het beste hopen voor toekomst • Industrie en kleinste kmo’s scoren goed • Brussel herpakt zich spectaculair met een stijging van 1,2%

De driemaandelijkse kmo-jobindex van SD Worx staat met 112,3 punten tijdens het derde kwartaal van 2015 op een nieuw record. Dit betekent dat er sinds december 2005, het moment waarop de jobindex startte, 12,3 meer mensen werken bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Nooit was de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s zo hoog. Het voorbije kwartaal steeg de tewerkstelling voor de derde keer op rij, nu met 0,4% ten opzichte van het tweede kwartaal. Vooral de sterke maand september doet hopen dat de positieve tendens nog even zal aanhouden. De stijging geldt voor alle regio’s en voor alle sectoren, met de industriële sector als uitschieter. Het Brussels Gewest kent, na jaren aarzeling, een groei van niet minder dan 1,2%.

Nieuw record voor kmo-jobindex

“112,3 is het hoogste cijfer dat de kmo-jobindex sinds de eerste meting van december 2005 liet optekenen. Het derde en vierde kwartaal van 2011 (112,2 & 111,9), waren tot nu toe de topkwartalen. Nadien kenden we een terugval naar 110,5 punten, tot eind december 2013. Vervolgens begon de jobindex aan een trage, maar gestage remonte die ons nu dus tot een nieuw record brengt,” aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Kmo-jobindex

De kmo-jobindex klokt af op 112,3 punten in september 2015, tegenover 111,4 punten in dezelfde periode vorig jaar. Deze index geeft het aantal meer tewerkgestelden VTE (per honderd) weer ten opzichte van het aantal dat tewerkgesteld was in december 2005 (=referentiepunt; index=100).

Maandevolutie

Tijdens het derde kwartaal van 2015 steeg de jobindex met 0,4%. Het recordcijfer van 112,3 is vooral te danken aan een schitterende maand september. Met een stijging van 0,83% is dit de grootste septembergroei ooit.

Maandevolutie

Juli 2015   -0,43%
Augustus 2015  -0,03%
September 2015  0,83%

Een derde kwartaal is normaliter niet het beste qua tewerkstellingsgroei omwille van de zomermaanden juli en augustus, maar vanaf september wordt er traditioneel weer meer aangeworven.

Opmerkelijke groei in Brussel

Terwijl de gestage groei van de voorbije kwartalen vooral te danken was aan de herstellende tewerkstelling in Vlaanderen, zijn nu ook de cijfers van Wallonië en het Brussels Gewest positief.

Opvallend is de sprong van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat blonk de voorbije kwartalen allesbehalve uit in positieve cijfers. Met een stijging van 1,2% maakt het meteen het verlies van de voorbije kwartalen goed en komt het op jaarbasis zelfs uit op een winstmarge van 0,6%. Vlaanderen steeg de voorbije kwartalen nog meer (+1,4%), Wallonië eindigt op jaarbasis met een nipt negatief cijfer van -0,1%. Eigen aan het Brusselse kmo-landschap is dat de grootste winst vooral terug te vinden is in de tertiaire sector (commerciële dienstverlening), en meer specifiek nog in de financiële consultancy en de IT-bedrijven.

Kleinere kmo’s stijgen het meest en ook industrie doet het goed

Nog twee andere cijfers versterken de positieve tendens van het derde kwartaal: het zijn vooral de kleinste kmo’s (tot twintig werknemers) die aanwerven, en dit al voor de tweede keer op rij (0,4% tijdens het tweede, 0,3% tijdens het derde kwartaal). Ook zijn er in de industrie, de secundaire sector, gedurende de voorbije drie maand bijna een half procent meer mensen tewerkgesteld. In de tertiaire en quartaire sector kwam dit neer op een 0,27% en 0,39%. “Als kleine kmo’s aanwerven, en de industrie doet dat ook, dan wijst dit op een structureel vertrouwen in de economie,” besluit Johan Van Duyse.

De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds eind 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Meer informatie

Johan Van Duyse, SD Worx,
Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com