Aandelenopties zitten in de lift

17 september 2015

Van alle Belgische werknemers met een variabel loon, heeft vandaag 9,20% een systeem van aandelenopties (of warrants). Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 5,82% in 2011. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Nog enkele trends: het systeem is lang geen privilege meer van kaderleden: het wordt nu ruim toegepast voor bedienden en vindt stilaan ook doorgang bij arbeiders. Bovendien bestaat het intussen ook voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Een aandelenoptie is het recht om een bepaald aantal aandelen aan te kopen binnen een bepaalde termijn en tegen een vooraf vastgestelde of nog vast te stellen prijs. Zodra de aandelenopties beschikbaar zijn, kan de werknemer die verkopen. In zowat negen op de tien gevallen kiest de werknemer ervoor om vanaf de eerste dag te verkopen. En zo goed als iedereen van de resterende tien procent verkoopt binnen de twee weken. Slechts een absolute minderheid kiest ervoor om de aandelenopties langere tijd te houden, als een belegging.

Veertig procent meer netto

Iets meer dan vier op de tien (42%) van de Belgische beroepsbevolking heeft een variabel loon. Onder hen vindt het systeem van aandelenopties steeds meer doorgang als manier om een bonus te laten uitbetalen. Het systeem biedt dan ook voordelen aan zowel de werknemer als de werkgever. Die laatste hoeft geen sociale lasten te betalen, wat wel het geval zou zijn als een bonus cash wordt uitbetaald. De werknemer houdt netto meer over van zijn bonus.

Lode Neyt, legal manager bij SD Worx: “Bij een klassieke cash uitbetaling houdt een werknemer aan een bonus van 1.000 euro bruto ongeveer 470 euro netto over. Dat is nauwelijks een derde van wat het de werkgever vandaag kost. Kiezen de werkgever en de werknemer ervoor om datzelfde budget aan aandelenopties te besteden, kan het nettobedrag oplopen tot 670 euro bij een beursneutrale evolutie. Dat is een verbetering met goed veertig procent.”

Met name bij bedrijven tussen 250 en 499 werknemers is het systeem van aandelenopties populair, met net geen veertien procent bij wie een variabel loon heeft. Bij bedrijven met meer dan duizend werknemers liggen de cijfers het laagst, met net geen vier procent. Bij bedrijven tot vijftig werknemers is dat 6,89%. Bij de sectoren scoort de bouw het hoogst, met 23,20%, gevolgd door de farmacie (17,13%) en industrie (14,20%).

Meer informatie over aandelenopties voor uw werknemers

Ook voor zelfstandigen

Veel zelfstandige bedrijfsleiders laten zich door hun vennootschap een bescheiden salaris uitkeren. SD Worx onderzocht daarom de mogelijkheden rond aandelenopties voor die doelgroep. “Door aandelenopties met garantie op te nemen in hun verloningspakket, kan de vennootschap de prestaties van de zelfstandige zaakvoerder correcter bezoldigen tegen een meer aanvaardbare fiscale kost. We zijn voor de zomer met dit aanbod gestart en merken heel wat interesse. Het ziet er dus naar uit dat de formule ook bij zelfstandige bedrijfsleiders zal aanslaan”, zegt Bart Baudelet, senior consultant bij SD Worx.

Meer informatie over aandelenopties voor zelfstandige bedrijfsleiders