Vlaamse kmo’s zien tewerkstelling licht positiever

7 september 2015

Antwerpen, 6 september 2015 – Bijna één op drie Vlaamse kmo’s denkt eraan om in het vierde kwartaal van dit jaar aan te werven. Het is al van juni 2011 geleden dat dit cijfer nog eens boven de 30% uitklom. Ook bij de peiling naar de verwachtingen inzake tewerkstelling voor eind 2016 zijn de cijfers positief. Zo zijn er 18% meer optimisten (werkgevers die denken te zullen aanwerven) dan pessimisten. Toch is het voorbarig om de crisis definitief uit te wuiven: in 2010 lagen de cijfers hoger, met 40% zaakvoerders die dachten aan te werven. Oorzaak van dit aarzelend optimisme: onze Vlaamse kmo’s geloven nog niet echt dat er meer werk op hen afkomt. En laat dat de beslissende factor zijn om al dan niet aan te werven.
  • Bijna één op drie Vlaamse kmo’s denkt volgend kwartaal aan te werven

  • Vlaamse cijfers klimmen opnieuw boven de 30% en halen niveau van 2011

  • Getemperd optimisme rond ‘meer werk’ grootste rem op extra tewerkstelling

  • Regionale verschillen: Vlaanderen duidelijk optimistischer dan Wallonië & Brussel

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx: “31% van de Vlaamse kmo’s denkt eraan de volgende drie maanden aan te werven. Dat is beduidend meer dan vorig kwartaal toen we net geen 25% optekenden. Het lijkt dus de goede kant op te gaan qua vooruitzichten, ook al omdat het verschil tussen pessimisten en optimisten steeds groter wordt.”

Wat zeggen de nationale cijfers?

De tewerkstellingsintenties van de kmo’s op de Belgische markt worden sinds vijf jaar bevraagd door SD Worx. De oudste barometer laat zien dat de nationale cijfers een ferme duik maakten sinds september 2010. Toen dacht nog 37,6% van de kmo’s aan te werven in het volgende kwartaal, maar tijdens het dieptepunt in juni 2013 was dit slechts 19,1%. Daarna begon er een gestage maar onregelmatige groei die ons nu op 26,2% brengt. Dit nationale cijfer dient regionaal geduid te worden omdat de cijfers van de drie gewesten nu eenmaal sterk verschillen. In Vlaanderen denkt vandaag 31% van de kmo’s aan te werven, in Wallonië 22% en in Brussel amper 14%.


Ook op langere termijn zijn de Vlaamse kmo’s optimistisch(er)

Als we polsen naar de tewerkstellingsvooruitzichten van de kmo’s voor eind 2016 is Vlaanderen het meest optimistisch: 27,6% van de Vlaamse kmo’s verwacht een toename, 62,9% een status-quo en 9,5% een afname van de tewerkstelling tegen eind 2016. Van de Waalse kmo’s verwacht 16,9% een toename, 70% een status-quo en 13,1% een daling. In Brussel is dat respectievelijk 11,4%; 78,2% en 10,4%.

Het zijn vooral de vrij grote kmo’s (met 50 tot 99 werknemers) die zeer optimistisch zijn. Belangrijk is ook dat de secundaire sector (i.e. de industrie) net iets positiever naar de (verre) toekomst kijkt dan de tertiaire en quartaire: zo verwacht 26% van de Vlaamse kmo’s in de secundaire sector een toename van de tewerkstelling, terwijl slechts 21% in de tertiaire sector.

Geen doorbraak qua verwachting rond meer werk

Van de Belgische kmo’s die eraan denken om in het komende kwartaal aan te werven, verwacht 52,1% een toename van de hoeveelheid werk in het komende kwartaal, 43,4% een status-quo en slechts 4,5% een afname. Van de Belgische kmo’s die geen aanwervingsintenties hebben in het komende kwartaal, verwacht een significant lager percentage een toename van de hoeveelheid werk (16,6%) en een significant hoger percentage een status-quo (65,7%) of afname van de hoeveelheid werk (17,7%).

“Er is dus zeker positivisme rond extra tewerkstelling, maar de echte doorbraak is er nog niet. De reden ligt in het feit dat onze kmo’s niet echt verwachten dat er de komende maanden meer werk zal zijn. In Vlaanderen verwacht net geen 25% meer werk de komende maanden, een cijfer dat nagenoeg constant is gebleven de voorbije kwartalen. Of wat nog eens bewezen moest worden: het is uiteindelijk de economie en de hoeveelheid werk die bepaalt of kmo’s meer gaan tewerkstellen”, besluit Johan Van Duyse.

 

In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de 21e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 640 bedrijven van 5 tot100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, strategisch expert KMO’s, SD Worx
Tel. 0476/55 28 94
E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com