Tewerkstelling in KMO’s voorzichtig positief

17 augustus 2015

Antwerpen – 17 augustus 2015. De tewerkstelling in KMO’s evolueert positief. Dit leert ons de driemaandelijkse KMO-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx. Tijdens het tweede kwartaal van 2015 steeg de structurele tewerkstelling in Belgische KMO’s met 0,3%. Op jaarbasis zorgt dit voor een positief cijfer van 0,7%. In tegenstelling tot de voorbije 4 kwartalen waar alleen Vlaanderen steeg (+1,6%), behalen alle gewesten deze keer positieve resultaten; Vlaanderen stijgt met 0,4%, Wallonië met 0,2% en Brussel met 0,1%. Een andere belangrijke en opmerkelijke trend is dat er steeds meer 50-plussers in KMO’s tewerkgesteld worden (en blijven).
  • Structurele tewerkstelling stijgt met 0,3% tijdens voorbije kwartaal
  • Laatste jaar groei van 0,7%
  • Structurele verschillen tussen drie gewesten, al leggen zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië positieve cijfers voor
  • KMO vergrijst: KMO’s stellen 5,82% meer 50-plussers te werk dan vorig jaar

Stagnatie op langere termijn

Na het tweede kwartaal van 2015 wordt de KMO-jobindex van SD Worx afgeklokt op 111,9 punten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 betekent dit een stijging van 0,3%. Nemen we de start van de KMO-jobindex in 2005 met 100 als basis, dan kunnen we stellen dat er vanaf dan 11,9% meer werknemers actief zijn bij bedrijven met maximaal honderd werknemers.

“Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2). Het huidige cijfer komt overeen met dat van eind 2011 en half 2012. Het dieptepunt hebben we gekend in de zomer van 2013 toen we rond de 110,5 draaiden. We kunnen dan ook concluderen dat de tewerkstelling binnen de KMO’s de laatste vier jaar stagneert, maar dat we de laatste twaalf maanden het verlies van de vorige jaren aan het goedmaken zijn,” zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur KMO’s bij SD Worx.

 


(De KMO-jobindex bereikt 111,9 punten in juni 2015 tegenover 111,2 punten in dezelfde periode vorig jaar. Deze index geeft het aantal meer tewerkgestelden (per honderd) weer ten opzichte van het aantal dat tewerkgesteld was in 2005 (=referentiepunt; index=100).)

 

Structurele verschillen tussen de gewesten…

Een positief besluit uit deze KMO-jobindex is dat alle gewesten over het laatste kwartaal positieve cijfers op tafel kunnen leggen. Vlaanderen stijgt met 0,4%, Brussel met 0,1% en Wallonië met 0,2%. Toch zijn er structurele verschillen waar te nemen…

Vlaanderen

De KMO-tewerkstelling steeg in Vlaanderen het voorbije kwartaal met 0,4% en de voorbije twaalf maanden met maar liefst 1,6%. Een positieve tendens waar alle provincies, met Limburg op kop, aan meegewerkt hebben. Opvallend en bemoedigend is dat er ook in het tweede kwartaal meer tewerkstelling in de secundaire sector (industrie) is. De tertiaire en quartaire sector bewegen dan weer nauwelijks. Er zijn dan ook (vanzelfsprekend) vooral meer arbeiders in dienst bij de Vlaamse KMO’s (+0,56%), en wat ook goed nieuws is, meer mensen met een voltijds contract (+0,18%).

Wallonië

Het voorbije kwartaal steeg de KMO-tewerkstelling met 0,2%, en dat is hopelijk een trendbreuk, want het afgelopen jaar daalde het aantal werknemers in Wallonië met 0,8%. Het is dus hoopvol en positief dat het voorbije kwartaal voor een heropleving zorgde. Toch is voorzichtigheid nog geboden want de grotere tewerkstelling is vooral te danken aan een sterke stijging in de quartaire sector (+1,94%), terwijl de secundaire sector met 0,5% achteruit ging. Het zijn dan ook vooral bedienden met een deeltijds contract die voor de stijging zorgen.

Brussel

Brussel kende het afgelopen jaar een daling van 0,5%, maar kon in het tweede kwartaal van 2015 toch voor een stijging van 0,1% zorgen. Dat de secundaire sector steeg met 0,5% is in dit dienstenrijke tewerkstellingsgebied van relatief belang, maar toch goed nieuws. De tertiaire sector steeg licht, de quartaire daalde licht, wat ervoor zorgt dat we voor deze twee sectoren van een status-quo kunnen spreken. De nieuwe aanwervingen kregen vooral een deeltijds contract aangeboden.
Meer oudere werknemers aan de slag
In de voorbije twaalf maanden ‘vergrijsden’ werknemers in de KMO’s. Er zijn nu bijna 5,82% meer 50-plussers tewerkgesteld dan vorig jaar, een trend die in de drie gewesten de kop opsteekt.

De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx. De KMO-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in KMO’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Johan Van Duyse, SD Worx,
Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com