Ruim een kwart van Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van onaanvaardbaar niveau

23 juni 2015

Antwerpen, 23 juni 2015 – Maar liefst 28,2% van de Belgen zegt regelmatig last te hebben van stress van een onaanvaardbaar niveau. Oudere werknemers hebben meer energie op het werk dan jongeren. De jobfunctie en de werkomstandigheden hebben een belangrijke invloed op stressbeleving. En langdurige, negatieve stress heeft meer langetermijnverzuim tot gevolg. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die SD Worx jaarlijks voert bij 2500 Belgische werknemers. Algemeen is de stressbeleving de voorbije zes jaar amper gewijzigd, maar de mentale belasting die werknemers ondervinden neemt wel elk jaar toe.
  • 28,2% ervaart regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau
  • 15,4% is meer dan dertig werkdagen afwezig als gevolg van langdurige stress
  • Werkomstandigheden hebben de zwaarste impact op stress
  • Weinig uitdagende jobs bezorgen werknemers meer stress

Werkomstadigheden grootste impact op stress

Verschillende factoren beïnvloeden de mate van stressbeleving. In de top drie staat werkomstandigheden met stip op nummer een (81%), gevolgd door sociale relaties binnen de organisatie (64%) en de bedrijfscultuur (60%)[1]. Om de werkomstandigheden te verbeteren, moeten de verhoudingen tussen mentale en emotionele belasting, tijds- en werkdruk en work-life zo goed mogelijk in evenwicht zijn.

Een organisatie die actief werkt aan een goede begeleiding voor zijn werknemers, wordt bovendien minder vaak geconfronteerd met ziekteverzuim. Werknemers die vaak last hebben van stress, zijn niet alleen vaker afwezig dan mensen die weinig met stresssituaties te maken krijgen, ze blijven ook langer thuis.  

 

Maar liefst 15,4% van de werknemers die langdurig te veel stress ervaren, zijn per jaar meer dan dertig dagen afwezig. Bij Belgen die geen last hebben van stress op het werk, daalt dit aantal tot 4,4%.

Stressbeleving hangt af van de jobfunctie

Uitdaging en beheersing van de job zijn bepalende factoren in de mate van stressbeleving. Werknemers zijn minder gestrest in een job die uitdagend is en die ze perfect beheersen. Weinig uitdagende jobs resulteren in meer stress bij de werknemers.

 

 

 

Ook de leiderschapsstijl speelt een belangrijke rol in de stressbeleving. Maar liefst de helft van de ondervraagden zegt last te hebben van negatieve stress bij een sturende en niet ondersteunende leiderschapsstijl. Bij een niet sturende en niet ondersteunende leiderschapsstijl is dit nog steeds 39%. Wanneer er wel voldoende ondersteuning wordt geboden, heeft slechts 19% regelmatig stress.

 

 

“Voor leidinggevenden binnen een organisatie is een belangrijke rol weggelegd: zij kunnen ervoor zorgen dat de stressbeleving gevoelig verlaagt door hun werknemers enerzijds genoeg sturing en ondersteuning te bieden en hen anderzijds nieuwe uitdagingen aan te reiken om persoonlijk te kunnen groeien,” zegt Lorenzo Andolfi van SD Worx.

Oudere werknemers hebben meer energie dan starters

Naast de stressbeleving peilde de enquête van SD Worx ook naar de factoren die de energie op het werk beïnvloeden: voldoening vinden in een job geeft het meest energie, gevolgd door erkenning en groeimogelijkheden.

30,6 % geeft aan onvoldoende energie uit zijn werk te putten. Opvallend is wel dat oudere werknemers meer energie op het werk hebben dan hun jongere collega’s. Dit is een trend die zich al enkele jaren doorzet. Lorenzo Adolfi, HR-adviseur bij SD Worx:

“De belangrijkste drijfveer van engagement is de match met de job. Na hun lange loopbaan zijn oudere werknemers in een werkomgeving terecht gekomen die perfect past bij hun sterktes en die ze door en door beheersen, waardoor ze minder stress ervaren. Jongeren daarentegen hebben vaak nog niet de ideale job gevonden en gaan daardoor heel anders om met stressbeleving.”

Omdat iedereen langer zal moeten werken, besteden werkgevers meer aandacht aan ‘werkbaar werk’. Dat is niet alleen belangrijk voor ouderen, maar evenzeer voor jongeren. Als we mensen langer aan het werk willen houden, moeten ze een job vinden die, in plaats van stress, zin en energie geeft.

Meer informatie?

Pieter Goetgebuer, Persverantwoordelijke SD Worx

T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73

pieter.goetgebuer@sdworx.com[1] Cijfers uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100% waarbij de impact op stress wordt uitgedrukt (0% laagste impact vs. 100% hoogste impact)