Organisaties binnen de zorg- en welzijnssector moeten talenten werknemers meer benutten

15 juni 2015

15 juni 2015 – Vandaag organiseert HR-dienstenverlener SD Worx voor de zesde keer zijn Social Profit Congres. Het centrale thema is deze keer inzetbaarheid, wat helemaal aansluit bij het thema ‘werkbaar werk’. Gastsprekers zijn onder meer federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Naar aanleiding van dit evenement deed SD Worx een rondvraag bij organisaties die actief zijn binnen de zorg- en welzijnssector, naar inzetbaarheid: wat is hun beleid om medewerkers optimaal in te zetten?
Het vroegere principe van levenslange werkzekerheid bij één werkgever maakt gaandeweg plaats voor meer flexibele werkomstandigheden en een hogere mobiliteit van de werknemers, binnen en buiten de organisatie. Wanneer de juiste persoon op de juiste plaats zit, komt dit niet alleen de werknemer zelf, maar ook de werkgever ten goede.

Meer dan de helft probeert vastroesten te voorkomen

Werknemers presteren beter wanneer ze in balans zijn met hun job. Uit de bevraging blijkt dat 60% van de organisaties het personeel zelf het initiatief laat nemen in hun loopbaanplanning. De taak van de werkgever mag in dit proces niet onderschat worden: die bestaat erin om de noden van de organisatie en de werknemers zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, waardoor de productiviteit stijgt. Van de ondervraagde organisaties stemt meer dan 1 op 2 (55%) de jobinhoud voldoende af op de voorkeuren en sterkes van hun werknemers, terwijl 67% probeert om steeds de juiste mensen op de juiste projecten te zetten. 52% vindt het belangrijk dat werknemers niet vastroesten in hun huidige postie en 3 op de 5 (60%) organisaties zegt veel aandacht te besteden aan eventuele mogelijkheden tot interne verschuiving, zodat werknemers zich goed kunnen blijven voelen binnen het eigen bedrijf.

Werkbaar werk in de zorg

Om de capaciteiten van werknemers van het begin af aan juist te kunnen inschatten en ten volle te benutten, is er nood aan een goede begeleiding. 79% van de ondervraagden zegt nieuwe werknemers zo goed mogelijk op te leiden.

“De nadruk mag echter niet enkel op starters liggen. Het begrip employability heeft ook betrekking op het langer actief houden van oudere werknemers, waarbij er nagegaan wordt hoe hun takenpakket in de laatste jaren van hun loopbaan aangepast kan worden. Slechts 36% van de ondervraagden zegt voldoende aandacht te besteden aan een goede eindeloopbaanbegeleiding. Ook in de zorg moet er dus blijvend aandacht zijn voor werkbaar werk”, zegt Filip Van Laecke, Sectorverantwoordelijke Social Profit bij SD Worx.

In het algemeen voorziet 86% van de organisaties in zowel interne (88%) als externe (82%) opleidingen. Daartegenover staat dat slechts 29% zorgt voor voldoende doorgroeimogelijkheden van de werknemers.

Flexibel werken kan wel binnen de eigen organisatie, maar niet erbuiten

Daarnaast is ook de flexibilisering van werkomstandigheden een absolute vereiste geworden om werknemers langer actief te houden op de arbeidsmarkt. Werknemers zijn meer tevreden wanneer ze zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. Onderzoek toont bovendien aan dat flexwerk een positieve impact heeft op de bedrijfsresultaten. Uit de rondvraag blijkt dat 70% van de organisaties aandacht geeft aan de flexibiliteit van de werknemer binnen de onderneming. Flexibel werken buiten de organisatie, waarbij werkkrachten (tijdelijk) ingezet worden in een andere organisatie, wordt minder vaak overwogen. Slechts 37% van de respondenten zegt rekening te houden met deze optie. 
 
Meer informatie?
Pieter Goetgebuer, Persverantwoordelijke SD Worx
T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73
pieter.goetgebuer@sdworx.com  

Over SD Worx
SD Worx biedt in 28 Europese landen een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 2000 medewerkers bedienen bijna 52.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
 
SD Worx berekent elke maand zowat 1.300.000 lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Amsterdam, Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-la-neuve, Luxemburg, Luik en Parijs. SD Worx is mede-oprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 5.800.000 loonberekeningen.