Vlaamse kmo’s stellen opnieuw meer mensen tewerk

19 mei 2015

Antwerpen – 14 mei 2015. Vlaamse kmo’s tellen weer meer medewerkers. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx. Tijdens het eerste kwartaal van 2015 steeg de structurele tewerkstelling in Vlaanderen met 0,7%. Op jaarbasis ziet SD Worx een stijging van 2%. Een van de meest opvallende trends is de stijging van het aantal 50-plussers. Ze zijn met 3,56% meer in vergelijking met het vorige kwartaal, terwijl het aantal jongeren in dienst licht daalde (-0,86%). Even opvallend is ook de stijging van het aantal deeltijdsen (+1,54%). Net zoals de vorige kwartalen doen vooral de Vlaamse provincies het heel goed op jaarbasis. De Brusselse en Waalse kmo’s hebben het moeilijker. Daar daalt de tewerkstelling met respectievelijk 0,3% en 0,2% ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar.
  • Structurele tewerkstelling in kmo’s stijgt met 0,7% in eerste kwartaal 2015
  • Laatste twaalf maanden kwamen er 2% meer medewerkers bij
  • Opvallend: meer ouderen (+3,56%) met deeltijds contract (+1,54%) in kleinere bedrijven (+0,82%)
  • Alle Vlaamse provincies klokken positief af

Stagnatie op langere termijn

Nationaal gezien klokt de kmo-jobindex van SD Worx na het eerste kwartaal van 2015 af op 111,6 punten. Dat is een stijging van 0,3% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. De kmo-jobindex van SD Worx startte op 100 in december 2005. Dit betekent dat er sindsdien 11,6% meer mensen werken bij bedrijven met maximaal honderd werknemers.

“Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2). Het huidige komt overeen met dat van drie jaar geleden en van eind 2012. In de zomer van 2013 zaten we met 110,5 op het dieptepunt van de voorbije jaren. We kunnen dan ook concluderen dat de tewerkstelling binnen de kmo’s de laatste vier jaar stagneert, maar dat we de laatste twaalf maanden het verlies van de vorige jaren aan het goedmaken zijn”, zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

kmo jobindex

De KMO-jobindex bereikt 111,6 punten in maart 2015 tegenover 110,8 punten in dezelfde periode vorig jaar. Deze index geeft het aantal meer tewerkgestelden (per honderd) weer ten opzichte van het aantal dat tewerkgesteld was in januari 2005 (=referentiepunt; index=100).

Meer deeltijdse oudere werknemers aan de slag

In het eerste kwartaal telde SD Worx bij de kmo’s beduidend meer 50- tot 59-jarigen dan het voorbije kwartaal; hun aantal steeg met niet minder dan 3,56%. Het aantal jongeren in dienst, en jongeren zijn alleen in deze context minder dan 25, daalde daarentegen met 0,86%.

Daarnaast blijft het aantal deeltijdse medewerkers stijgen: er zijn er nu 1,54% meer, terwijl er ‘slechts’ 0,18% voltijdse medewerkers bijkwamen.

Bemoedigend ten slotte, is dat alle sectoren in Vlaanderen positieve cijfers voorleggen: de secundaire sector steeg met 0,6%, de tertiaire en quartaire groeiden met respectievelijk 0,23% en 1,36%.

Limburg sterkste groeier


kmo jobindex

Als we de provincies met elkaar vergelijken, zien we dat Limburg de sterkste groeier is van het voorbije kwartaal met 1,4%, op de voet gevolg door Vlaams-Brabant (1,2%). Antwerpen is derde, met 0,8%, gevolgd door West-Vlaanderen (0,4%). Oost-Vlaanderen sluit de rij af met 0,3%.

Kijken we naar de voorbije twaalf maanden, dan staan Limburg en Vlaams-Brabant ook daar bovenaan met een stijging van 2,5% in deze periode. Oost-Vlaanderen volgt met 2,4%, West-Vlaanderen met 1,8% en Antwerpen sluit de rij met 1,4%.

Vooral kleine KMO’s zorgen voor meer tewerkstelling

Van april 2014 tot en met maart 2015 zien we dat vooral de kleine kmo’s (met minder dan twintig werknemers) zorgden voor meer tewerkstelling. Dit segment steeg met meer dan 2,2% en compenseert zo het status quo bij de grotere kmo’s. In het tussensegment, met kmo’s tussen 20 en 49 medewerkers, steeg het aantal medewerkers met 0,6%.

Ook binnen de provincies is deze trend herkenbaar. De opvallendste provincie is Limburg, waar de grote toename van tewerkstelling binnen de allerkleinste kmo’s (+2,9%) het verlies aan banen bij de grootste (-3,8%) ruimschoots compenseert. De tewerkstelling van kmo’s met 20 tot 49 medewerkers steeg er met 0,7%.


De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx. De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx,

Tel. 0497 45 36 73 et e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com