Industrie ziet hoeveelheid werk gunstig evolueren

2 maart 2015

Antwerpen, 2 maart 2015 – De 19de tewerkstellingsenquête van SD Worx geeft geen trendbreuk weer bij de Belgische KMO’s wanneer hen gevraagd werd of zij de komende maanden zullen aanwerven . Ongeveer een kwart van de ondervraagde KMO’s antwoordt positief.
  • Secundaire sector optimistischer over hoeveelheid werk
  • Bijna 30% van de KMO’s verwacht meer werk
  • Algemene tendens toont geen trendbreuk: nog steeds denkt 25% meer aan te werven
  • Voorspellingen voor einde 2015: 22,2% denkt meer medewerkers te hebben
  • Vlaanderen optimistischer dan andere regio’s

Johan Van Duyse, strategisch adviseur KMO’s bij SD Worx: “De grote trendbreuk is er (nog) niet. KMO’s vertonen weinig verandering in hun attitude als hen gevraagd wordt naar hun aanwervingsintenties. Het optimisme van september 2014 (27,7%) wordt niet bevestigd, maar de meest sombere kijk, die van bijna twee jaar geleden (19,1%) is ook heel ver weg.”


tewerkstelling q2

Secundaire sector optimistischer rond hoeveelheid werk

Op de vraag of de KMO’s meer werk verwachten in de komende maanden, antwoordt 29% positief, wat een gunstige evolutie is in vergelijking met het vorige kwartaal (25,5%). Bovendien is er ook minder pessimisme: in het 1ste kwartaal van 2015 vreesde 17,5% voor minder werk, terwijl dit cijfer nu gedaald is naar 14,2%. 


tewerkstelling q2 2

Een verdere analyse van deze antwoorden toont aan dat we voorzichtig kunnen stellen dat vooral de secundaire sector positiever naar de toekomst kijkt, vooral dan rond de hoeveelheid werk. 21,8% van de KMO’s in de secundaire sector verwachtte drie maand geleden nog een daling van de hoeveelheid werk. Deze negatieve perceptie is nu duidelijk gedaald tot 9,1%. Deze optimistische toon vertaalt zich voorlopig nog niet in positievere aanwervingsintenties en/of gunstigere tewerkstellingsintenties naar het eind van 2015 toe. De secundaire sector verwacht dus meer werk, maar dit vertaalt zich nog niet meteen in meer tewerkstelling.

Voorspellingen 2015: positievere verwachtingen dan één en twee jaar geleden

Bij de vraag of er tegen het einde van 2015 effectief meer werknemers zullen zijn verwacht 22,2% tegen eind 2015 een toename van de totale tewerkstelling in vergelijking met vandaag; 64,4% verwacht een status-quo en 13,4% een afname. De netto-evolutie (verschil tussen het percentage dat een toename verwacht en het percentage dat een afname verwacht) in België bedraagt 8,8 %, wat dus een positief saldo is. Wanneer de resultaten vergeleken worden met één of twee jaar geleden, dan tekenen we een positieve trend op: vorig jaar bedroeg de netto-evolutie 6%, en twee jaar geleden slechts 0,9%.

tewerkstelling q2 3


Regionale verschillen: Vlaanderen het meest optimistisch, Brussel het minst

Vlaanderen is het meest positief: 24,1% van de Vlaamse KMO’s verwacht een toename van de tewerkstelling tegen eind 2015, 65,2% een status-quo en 10,7% een afname van de tewerkstelling. Van de Waalse KMO’s verwacht 22,4% een toename en 19,7% een afname van de tewerkstelling. Brussel blijkt het minst optimistisch: 13% van de KMO’s verwacht een toename, en 11,2% een afname.

In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de negentiende keer een voor België representatief aantal KMO’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 896 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, strategisch expert KMO’s, SD Worx

Tel. 0476/55 28 94

E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com

SD Worx             
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan KMO’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal KMO-team een totaalaanbod aan KMO’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.

NIEUW

Bezoek de Grayling PR Belgium Press Room op http://press.grayling.be