KMO’s onbetwist belangrijkste werkgevers

19 februari 2015

• Tewerkstelling binnen KMO’s blijft zeer belangrijk in België: 4 op 10 van de werkende belgen is actief in een kmo • KMO-jobindex in België daalt lichtjes in vierde kwartaal (0,1%) • Vlaanderen klokt wel positief af en dit voor vierde kwartaal op rij • 2014 stukken positiever dan de voorbije twee jaar
Antwerpen – 19 februari 2014. De driemaandelijkse KMO-jobindex van SD Worx vertoonde tijdens het vierde kwartaal nauwelijks een rimpeling. Pessimisten zullen lezen dat er na drie kwartalen een einde komt aan de gestage groei, want de tewerkstelling binnen de KMO’s daalt inderdaad met 0,1%. Optimisten zullen vertellen dat het jaar 2014 positief eindigde na twee jaar van verlies. In 2012 en 2013 verloren we elk jaar 0,7%, in 2014 wonnen we 0,8% terug. Nochtans is dit positieve cijfer louter en alleen te danken aan de stijgende tewerkstelling in de Vlaamse KMO’s.

kmo jobindex q4 2014

Blijvend verschil tussen de gewesten

Net zoals vorig kwartaal komen de licht positieve cijfers alleen uit Vlaanderen, met een kleine stijging van 0,1%. In de voorbije drie maanden daalde de tewerkstelling van Brusselse en Waalse KMO’s opnieuw, deze keer met respectievelijk 0,4% en 0,3%.

structurele tewerkstelling gewesten q4 2014

Op jaarbasis zijn de verschillen nog opvallender. De tewerkstelling binnen de Vlaamse KMO’s steeg met niet minder dan 1,6%, terwijl er in Brussel een negatief cijfer van 1% werd opgetekend, en in Wallonië van 0,3%. Voor het Waalse gewest is dit cijfer echter stukken beter dan de slechte kmo-jaren van 2012 en 2013 die respectievelijk op verliescijfers van 1,8% en 2,5% afklokten.

 Jaar/Regio België  Vlaanderen  Brussels gewest  Wallonië 
 2012  -0,70%  -0,3%  -0,1%  1,8%
 2013  -0,70%  0,03%  -0,6%  -2,5%
 2014  0,81%  1,64%  -1%  -0,3%
 Totaal  -0,6%  1,37%  -1,7%  -4,6%

Dit overzicht geeft toch wel een trendbreuk voor 2014 weer: ten opzichte van de vorige jaren lijkt de negatieve spiraal doorbroken en ook in Wallonië is er nu sprake van een serieus mindere verlaging.

Tewerkstelling binnen de KMO’s blijft uiterst belangrijk

Uit RSZ-statistieken van de voorbije jaren blijkt uit dat van elke 100 werknemers in België werken er 72 in de privé- en 28 in de overheidssector. Ook hier is er een relatief opmerkelijk verschil tussen de regio’s: in Vlaanderen is de verhouding 77%-23%, in Wallonië 66%-34% en in Brussel 62%-38%.

In België werken 60% van die 72% in KMO’s, tegenover 40% in bedrijven met meer dan 100 werknemers. In Vlaanderen werken 59%, in Brussel 52% en in Wallonië zelfs 67% van de werknemers in de privésector bij KMO’s. Dit laatste cijfers wijst erop dat er in het zuiden van het land relatief weinig grote bedrijven overblijven.

4 op 10 van de werkende Belgen actief bij een KMO

Tegenover de totale tewerkstelling in België merken we dan op dat 43% van de werknemers in KMO-privédienstverband werken. Als we naar de gewesten apart kijken is de cijfer goed voor 45% in Vlaanderen, 44% in Wallonië en 33% in Brussel.

Medewerkers/regio België  Vlaanderen  Brussels gewest  Wallonië 
Privé  72%  77%  62%  66%
KMO-privé tov grote bedrijven  60%  59%  52%  67%
KMO-privé tov totale tewerkstelling  43%  45%  33%  44%
Schatting aantal werknemer in KMO’s  1.650.000  1.000.000  200.000  450.000

Deze cijfers bewijzen hoe belangrijk de tewerkstelling binnen KMO’s in België wel is. Ze vertellen ook dat een percentage min of meer er echt wel toe doet, want dat dat éne percentage al vlug goed is voor 16.500 banen.

Globale evolutie

De KMO-jobindex van SD Worx klokt na het vierde kwartaal van 2014 af op 111,3. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,3% meer mensen werkzaam zijn bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).

De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx
De KMO-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in KMO’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Meer informatie?
Contacteer Johan Van Duyse van SD Worx op Tel. 0476/55 28 94 of e-mail johan.vanduyse@sdworx.com.