KMO’s aarzelend nieuwe jaar in

2 januari 2015

Antwerpen, 2 januari 2015 – Is het glas halfvol dan wel halfleeg rond de tewerkstelling binnen onze KMO’s? Het grootste pessimisme van de voorbije jaren lijkt nu wel achter de rug, maar de gestage klim die we na de positieve resultaten van het vorige kwartaal hadden verwacht, is niet volledig doorgebroken. In de achttiende tewerkstellingsenquête van SD Worx geeft een kwart (25,8%) van de KMO’s aan volgend kwartaal aan te werven, wat ongeveer 2% minder dan het vorige kwartaal is.
  • Optimisme van KMO’s getemperd: 25,8% denkt volgend kwartaal aan te werven tegenover 27,7% drie maand geleden
  • Voorspellingen voor 2015 positief: 23,6% denkt meer medewerkers te hebben tegen eind 2015

  • Opmerkelijke regionale verschillen: Wallonië en Brussel positiever dan Vlaanderen

kmo

Evolutie sinds september 2010 van het aantal KMO's dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven (in %).

Bij deze resultaten dient echter de kanttekening gemaakt te worden dat ‘aanwerven’ niet per definitie hetzelfde is als ‘meer tewerkstelling’: het kan ook betekenen dat de werkgever een vervanger zoekt voor iemand die vertrekt.

Voorspellingen 2015: positievere verwachtingen dan één en twee jaar geleden

Bij de vraag of er tegen het einde van 2015 effectief meer werknemers zullen zijn, stellen we positievere trends vast, al is er ook hier een terugval in vergelijking met het vorige kwartaal. 23,6% van de KMO’s verwachten tegen 31 december 2015 meer medewerkers te hebben dan vandaag, 13,3% vreest het jaar met minder te zullen eindigen. Dat is een positief saldo van 10,3% en dit toont een betere trend aan in vergelijking met de vorige kwartalen, behalve dan het vierde kwartaal van 2014. Drie maand geleden was het positief saldo maar liefst 19,1%. De kwartalen daarvoor was het trouwens kommer en kwel, met juni 2013 als negatieve uitschieter: toen waren er zelfs meer pessimisten dan optimisten.

kmo 2

Evolutie over de voorbije kwartalen van het percentage KMO's dat een toename, status quo of afname van de totale tewerkstelling verwacht (in %).

Als men over de jaren heen het saldo maakt tussen optimisten en pessimisten, dan lijkt de negatieve tendens toch gekeerd. In december 2011 hadden we een postief saldo van 9,4%, twaalf maand later klokten we op nauwelijks 0,1% af en een jaar geleden telden we 2,1% meer optimisten dan pessimisten. Met de huidige 10,3 staan we dus wel goed, al lijkt de 22,2 van december 2010 nog altijd veraf.

Wallonië en Brussel positiever dan Vlaanderen

Terwijl de prognose in Vlaanderen licht positiever is dan het voorbije jaar, valt vooral de steile klim in Wallonië op. Daar is de hoop op een relance na twee zeer sombere jaren spectaculair. Bij dezelfde bevraging vorig jaar verwachtten slecht 8,9% van de Waalse KMO’s een toename van de tewerkstelling in 2014, terwijl nu maar liefst 25,2% een toename verwacht in 2015.

Met een verhoopte toename van 27,7% voor het eerste kwartaal van 2015 is Brussel het meest optimistisch en Vlaanderen, met slechts 21,9%, het minst.

Mooi is ook dat de secundaire sector een verhoging (26,9%) van het aantal medewerkers verwacht in het eerste kwartaal van 2015.

kmo 3

Percentage KMO's dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht sinds december 2010 (in %).

Voorzichtigheid over meer werk

 

Op de vraag of de KMO’s meer werk verwachten, antwoorden de zaakvoerders zeer voorzichtig. Een kwart (25,5%) is optimistisch, maar 17,5% denkt dat er minder werk zal zijn. Hier is er nauwelijks een verschuiving ten opzichte van het vorige kwartaal, toen er 25,4% optimisten waren en 14,8% pessimisten.

kmo-4

Verwacht u in het komende kwartaal een toename, afname of status-quo van de hoeveelheid werk die gepresteerd zal moeten worden, december 2014 (in %).

In de "Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van "SD Worx" zijn voor de achttiende keer een voor België representatief aantal KMO’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 896 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx,

Tel. 0476/55 28 94

E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan KMO’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal KMO-team een totaalaanbod aan KMO’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.