Kmo’s weer minder positief over tewerkstelling in 2014

2 januari 2014

Wat zich vorig kwartaal nog als een positieve trendbreuk aankondigde, zet zich begin 2014 helaas niet verder. Bij de veertiende kwartaalbevraging van SD Worx over de tewerkstelling ging het optimisme van de kmo-zaakvoerders opnieuw naar beneden. Amper 16,1% van de zaakvoerders denkt tegen het einde van 2014 meer personeel in dienst te hebben, 14% vreest het met minder te moeten doen. Dit komt neer op 3% minder optimisten dan vorig kwartaal en brengt het verwachtingspatroon op het niveau van een jaar geleden (december 2012).


Wallonië sterk pessimistisch, Brussel meest optimistisch

Vooral Wallonië kijkt 2014 met een donkere bril tegemoet. Amper 8,9% van de zaakvoerders denkt eind december 2014 meer mensen in dienst te hebben. Vorig kwartaal was dat nog maar liefst 17,3%. De optimisten zijn dus met de helft minder. Vorig jaar op hetzelfde tijdstip hoopten nog 12,9% van de Waalse kmo’s op een vermeerdering van het aantal medewerkers.
In Brussel is men bij de start van 2014 dan weer optimistischer want daar hopen bijna een kwart van de kmo’s op meer mensen, een percentage dat geljk is aan vorig kwartaal en aan het cijfer van een jaar geleden. Ook in Vlaanderen zijn er nauwelijks schommelingen merkbaar: met 18,3% zijn er praktisch evenveel kmo’s als vorig kwartaal (19,1%) en net iets meer dan vorig jaar (16,2%) die aangeven het jaar te zullen eindigen met meer medewerkers.

Verwachtingen voor eerste kwartaal opvallend positiever dan op lange termijn

Tegenstrijdig met dit pessimisme op langere termijn lijken de Waalse intenties om dit eerste kwartaal van 2014 nieuwe werknemers aan te werven. 23,7% van de Waalse kmo’s geven aan volgend kwartaal nieuwe medewerkers te begroeten,  tegenover 20% van de kmo’s in Vlaanderen en Brussel. Enige voorzichtigheid is hier geboden want aanwerven is geen synoniem van meertewerkstelling: van de 21% kmo’s die er de komende drie maand aan denken aan te werven, zal slechts 8,9% dat louter doen om uit te breiden, terwijl de overige 12,2% hoofdzakelijk vervangingen zijn.Een andere indicator die tot voorzichtigheid noopt is het gegeven dat slechts 15,6% van de Belgische kmo’s een toename van de hoeveelheid werk verwacht, tegenover 22,4% die een daling vrezen. Dit zijn vergelijkbare cijfers met vorig kwartaal. Opvallend hierbij is dat Vlaanderen hier dan weer het minst optimistisch is: slechts 13,5% van de Vlaamse kmo’s verwacht een toename van de hoeveelheid werk, tegenover 18,6% van de Waalse en Brusselse.In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de veertiende keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 722 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.