Tewerkstelling in Belgische KMO’s stagneert

17 november 2014

• KMO-jobindex in België stijgt nauwelijks met 0,14% in 3de kwartaal • Positieve cijfer opnieuw te danken aan Vlaanderen (+0,4%) • Vlaams-Brabant en Limburg scoren het best op provinciaal niveau Antwerpen – 17 november 2014. Met een heel lichte stijging van 0,14% in het derde kwartaal van 2014 laat de KMO-jobindex van SD Worx voor de derde keer op rij een positief cijfer optekenen en komt nu op 111,4 uit. Dit cijfer ligt nog ver verwijderd van het hoogtepunt van november 2011 (112,2) maar evenaart de score van twee jaar geleden. De euforie is dus verre van op zijn plaats want al drie jaar lang draait de KMO- jobindex eigenlijk rond de 111. Van een definitieve ommezwaai is er dus nog geen sprake.
tewerkstelling kmo

Blijvend verschil tussen de gewesten.

Net zoals vorig kwartaal zijn de licht positieve cijfers te danken aan Vlaanderen. In de loop van de laatste drie maanden steeg de tewerkstelling binnen de Vlaamse KMO’s met 0,4%. Brussel bleef gelijk en Wallonië daalde zelfs met 0,4%.

Dit verschil tussen de gewesten valt des te meer op als we naar de cijfers van de laatste twaalf maanden kijken. De tewerkstelling binnen Vlaamse KMO’s steeg met niet minder dan 1,4%; in Brussel daalde ze in dezelfde periode met 0,8% en in Wallonië met 1,1%. Deze resultaten bevestigen opnieuw dat Vlaamse KMO’s conjunctuurgevoeliger zijn. Hun economisch herstel gaat nu sneller terwijl ze hardere klappen kregen wanneer het moeilijk was.

Ook op Vlaamse niveau grote verschillen

Ook binnen de Vlaamse provincies zijn er verschillen ook al blijft de trend (licht) positief. In de eerste plaats deden vooral Vlaams-Brabant (+1%) en Limburg (+0,9%) het de voorbije drie maand beter dan de andere provincies.

Kleinere KMO’s werven aan in Vlaanderen, grotere in Wallonië

De meertewerkstelling in Vlaanderen voor de voorbije drie maand is vooral te danken aan de aanwervingen die bij de kleinste KMO’s (tot 20 werknemers) gebeurden. Het voorbije kwartaal steeg de tewerkstelling in Vlaanderen binnen dit kleinste segment met 0,5%. Het zijn precies deze KMO’s die heel behoedzaam omgaan met aanwerven alsook met ontslaan, dit wijst dan op een zekere duurzaamheid.

In Wallonië zijn het daarentegen weer de grotere KMO’s(met 50 tot 99 werknemers) die het voorbije kwartaal een positief cijfer (+0,5%) lieten optekenen. Dit cijfer wordt echter helemaal teniet gedaan door het feit dat hier net de allerkleinste KMO’s jobs verliezen (-0,4%).  

De structurele tewerkstelling is in het voorbije kwartaal voornamelijk toegenomen in de bouwsector en in outsourcing.

Opvallende tendens tenslotte is ook dat het aantal medewerkers met deeltijdse contracten groter is dan het aantal medewerkers met een voltijds contract.    

Globale evolutie

De KMO-jobindex van SD Worx klokt na het derde kwartaal van 2014 af op 111,4. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,4% meer mensen werkzaam zijn bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).

De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx. De KMO-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in KMO’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx,

Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com

SD Worx         
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan KMO’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 40.000 KMO-werkgevers die in totaal meer dan 250.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale KMO-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de KMO-problematiek door en door kent.