Bij stroomonderbreking moeten bedrijven arbeidsreglement aanpassen

27 oktober 2014

Antwerpen, 27 oktober – Bedrijven die deze winter geconfronteerd worden met een afschakeling van het stroomnet gaan donkere tijden tegemoet. Niet alleen letterlijk, maar ook op het vlak van tewerkstelling: men zal moeten uitzoeken of er sprake is van overmacht, in bepaalde gevallen gewaarborgd dagloon betalen, met de werknemers afspreken dat er op dagen van stroomonderbreking vakantie wordt genomen en eventueel de werkroosters aanpassen. In dat laatste geval moet het arbeidsreglement worden gewijzigd.

Het afschakelplan

Bij een afschakeling wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag voordien geïnformeerd. In het afschakelplan werd vastgelegd dat regio’s nooit langer dan 3 uur zonder stroom komen te zitten. De afschakeling zou plaatsvinden op momenten dat het stroomverbruik het grootst is, doorgaans tussen 17 en 21 uur. Per keer zullen 1 of 2 zones worden afgeschakeld en een zone zal nooit twee keer na elkaar getroffen zijn.

Hieronder vindt u vier belangrijke zaken waar bedrijven rekening mee moeten houden op het vlak van tewerkstelling bij een stroomonderbreking.

Overmacht?

Overmacht doet zich voor wanneer een plotse, onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt, onafhankelijk van de wil van betrokken partijen. Hoewel de stroomonderbrekingen vooraf worden aangekondigd, kan er toch sprake zijn van overmacht. De afschakeling geldt namelijk als ‘onvoorzien’ wanneer de werkgever niet in staat is om tijdig de nodige maatregelen te treffen. Zo moet hij bijvoorbeeld bewijzen dat er geen mogelijkheid was om van thuis uit te werken, zijn werknemers andere taken te geven, werkroosters te verschuiven of generatoren in te schakelen. De werkgever moet zijn werknemers ook tijdig informeren.

In dat geval kan de werkgever tijdelijke werkloosheid inroepen voor het verlies van een volledige arbeidsdag. Werknemers hebben dan recht op een werkloosheidsuitkering. Omdat de afschakeling tussen 17 en 21 uur zou plaatsvinden, zullen vooral bedrijven die met avondshifts werken overmacht kunnen inroepen.

Gewaarborgd loon?

Als op de dag van een aangekondigde stroomonderbreking nog een aantal uren gewerkt wordt, kan voor die dag geen tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen. In dat geval gelden de regels voor een ‘onvolledige arbeidsdag’. Als een werkgever geen alternatief werk kan aanbieden, moet hij zijn werknemers voortijdig naar huis sturen. Voor die dag is gewaarborgd dagloon verschuldigd.

Vakantie opnemen?

Zolang vakantiedata niet collectief zijn vastgelegd op sector- of ondernemingsniveau kan een werkgever met zijn medewerkers overeenkomen dat er op de dag van een stroomonderbreking vakantiedagen worden opgenomen. Dit moet in overleg gebeuren, omdat een werkgever niet eenzijdig kan opleggen dat medewerkers een dag vrijaf nemen.

Uurroosters aanpassen?

Werkgevers mogen geen arbeid laten verrichten buiten de arbeidstijd die in het arbeidsreglement vermeld staat. Voor een dag met stroomonderbreking kan een bedrijf dat met flexibele uurroosters werkt de arbeidsdag optimaal proberen in te vullen door een bestaand uurrooster te gebruiken dat buiten de stroomloze periode valt. Dat moet gebeuren in overleg met de werknemers.

De meest zekere procedure om andere uurroosters te kunnen gebruiken, is de wijziging van het arbeidsreglement.


Meer informatie?
Dirk van Bastelaere, Press Officer SD Worx.
+32 (0) 498 946 952, dirk.vanbastelaere@sdworx.com

Over SD Worx
SD Worx is een Europees hr-dienstenbedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.

NIEUW
Bezoek de Grayling PR Belgium Press Room op http://press.grayling.be