Goede vooruitzichten voor de tewerkstelling in KMO's

1 oktober 2014

Het optimisme van de Belgische KMO’s over hun tewerkstelling is in drie jaar niet zo hoog geweest. Zo is liefst 27,7% is van plan om volgend kwartaal personeel aan te werven. Deze goede vooruitzichten worden ook doorgetrokken naar 2015: bijna 30% denkt dat het aantal medewerkers tegen eind 2015 zal zijn uitgebreid.
Antwerpen, 1 oktober 2014 – De 17e tewerkstellingsenquête van SD Worx geeft zeer mooie cijfers weer die zelfs omschreven kunnen worden als een trendbreuk: waar vorig kwartaal nog 22,4% van de KMO’s dachten aan aanwerven tijdens het volgende kwartaal, klokt dit cijfer nu af op 27,7%.

Tewkmoned1

Het is van september 2011 geleden dat we nog zo’n hoog cijfer mochten optekenen. Toen gaf 26,7% van de KMO’s aan dat ze het volgende kwartaal zouden aanwerven. Dat cijfer was toen een scherpe daling na kwartalenlang in de 30%-zone gezeten te hebben.

Verschillen tussen Vlaamse provincies

Toch verbergt het globale cijfer van 27,7% opmerkelijke verschillen. Deze verschillen situreren zich niet meteen op gewestelijk niveau (Wallonië scoort hoog met 31,9%, Vlaanderen volgt met 26,4% en Brussel klokt af op 23,8%) maar wel op provinciaal niveau. Zo is Oost-Vlaanderen zeer optimistisch met 34,4%, terwijl Limburg (19,7%) en West-Vlaanderen (18,8%) heel terughoudend zijn.
 
Vergelijken we de cijfers van september 2014 met deze van de bevraging van september 2013, dan zien we dat Brussel minder, maar wederom Oost-Vlaanderen een pak meer goede vooruitzichten belooft. In deze provincie stijgt het cijfer van 15,1 naar 34,4 op één jaar tijd, waardoor Oost-Vlaanderen in één klap evolueert van de meest pessimistische tot de meest optimistische provincie.

Tewkmoned2

Ook positieve tendens voor volgend jaar: 30% denkt te kunnen aanwerven

We vroegen de KMO’s ook naar hun vooruitzichten voor 2015 en de resultaten van deze bevraging leveren ook positieve resultaten op. Niet minder dan 29,8 %van de werkgevers verwacht dat er binnen 15 maand meer medewerkers zullen zijn, en amper 10,7% vreest het met minder medewerkers te moeten stellen. Die 29,8% is een hoog cijfer. We moeten teruggaan naar december 2010 om zo’n hoog cijfer terug te vinden. Bovendien is het verschil tussen het hoogste (29,8%) en het laagste (10,7%) cijfer met 19,1% ook significant. Amper één jaar geleden (juni 2013) hadden we zelfs nog negatieve cijfers.

Tewkmoned3

Ook hier krijgen we dezelfde tendens qua positivisme of negativisme in de verschillende regio’s en provincies. Wallonië is uitermate positief met 36,4%, Limburg en West-Vlaanderen zijn voorzichter met cijfers rond 20%.

Voorzichtigheid over meer werk

Er heerst dus eindelijk een positieve sfeer rond de tewerkstelling na jaren van terughoudendheid. De verwachting rond ‘meer werk’ is echter minder positief. Waren er vorig kwartaal 24% van de bevraagde KMO’s die in het komende kwartaal een toename van de hoeveelheid werk verwachtten, dan is dit nu met 25,4% quasi gelijk. De KMO’s die minder werk verwachten zijn zelfs gelijk gebleven (14,9% tegen 14,8%). Ook hier merken we dezelfde trend op qua regio’s en provincies: Wallonië ziet de vooruitzichten door een roze bril, Limburg en (vooral) West-Vlaanderen zijn zeer terughoudend. In deze laatste provincie zijn er zelfs beduidend meer KMO’s die minder werk verwachten dan zij die meer werk verwachten (23,2% tegen 13,4%).

In vergelijking met één jaar geleden is er wel een duidelijk verschil: toen waren er meer pessimisten (21,3%) dan optimisten (13,4%).

Nu is het alleen nog wachten op de reële cijfers van de KMO-jobindex om te zien of het optimisme gewettigd is en of de voorzichtige houding van West-Vlaanderen en Limburg realiteit blijkt te zijn: in werkelijkheid scoren deze provincies steeds stukken beter dan dat ze verwachten.

Over deze bevraging
In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de zeventiende keer een voor België representatief aantal KMO’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 951 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (0476/55.28.94 of johan.vanduyse@sdworx.com)

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan KMO’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal KMO-team een totaalaanbod aan KMO’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.

NIEUW
Bezoek de Grayling PR Belgium Press Room op http://press.grayling.be