Meer dan 60% van de Belgen die in Brussel werken, wenst mobiliteitsbudget

15 september 2014

• Helft van de Belgische en 75% van de Brusselse bedrijven moeilijk bereikbaar door files • Potentiële werknemers hechten steeds meer belang aan bereikbaarheid van de organisatie • Voor 56% van de bedienden is thuiswerken deel van de oplossing
Antwerpen, 15 september 2014. Mobiliteit in Vlaanderen en Brussel blijft bijzonder precair. Niet minder dan 90% van de bedrijven klaagt over moeilijke bereikbaarheid, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Bijna de helft van de Belgische bedrijven (46%) zegt moeilijk bereikbaar te zijn met de auto vanwege files. In Brussel is dat zelfs 75%. Meer overheidsorganisaties (57%) dan privé-bedrijven (45%) zeggen hinder te ondervinden van de fileproblematiek.

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit vroeg SD Worx 2.500 werknemers naar hun mobiliteitsvoorkeuren op het vlak van woon-werkverkeer. Respondenten konden aangeven of ze de voorkeur gaven aan een mobiliteitsbudget of aan een bedrijfswagen. Deze vraag stond los van de feitelijke situatie of een werknemer al over een bedrijfswagen of mobiliteitsbudget beschikte. Er werd dus louter naar voorkeuren gevraagd. In de enquête werden werknemers ook gevraagd of ze thuis willen werken om files en mobiliteitsproblemen te vermijden.

Beperkt openbaar vervoer in Wallonië

Opmerkelijk is dat wie binnen België grote verplaatsingen moet maken (bijvoorbeeld een werknemer die in Wallonië woont, maar in Vlaanderen werkt) steevast de voorkeur geeft aan de bedrijfswagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 83% van de werknemers die in Brussel wonen, maar in Wallonië werken. Bij Vlamingen die in Wallonië werken is dat 70%. Mogelijke verklaring hiervoor (naast de globale kost van een privéwagen), is dat 57% van de Waalse bedrijven met het openbaar vervoer nauwelijks bereikbaar is. Er zijn te weinig haltes, of de verbindingen zijn te complex.

Filegebied Brussel

Wie dagelijks het filegebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in moet, geeft de voorkeur aan het mobiliteitsbudget. Dat geldt voor iedereen die in Brussel werkt, maar in een ander gewest woont. Meer dan 60% van de Belgen die in Brussel werken, afkomstig uit welke hoek van het land dan ook, verkiest het mobiliteitsbudget boven de bedrijfswagen. Hoe lastiger de mobiliteitssituatie, hoe vaker het mobiliteitsbudget een oplossing lijkt te bieden. Ook in Vlaanderen is de mobiliteitssituatie precair, daarom geeft ook 54% van de Vlamingen die in Vlaanderen werken de voorkeur aan een mobiliteitsbudget boven een bedrijfswagen. Anderzijds geeft 67% van de werknemers die in het Brusselse Gewest wonen, maar in Vlaanderen werken, de voorkeur aan een bedrijfswagen. De mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen lijkt voor Brusselaars dus minder problematisch dan de situatie in het eigen gewest.

De voorkeur voor het mobiliteitsbudget heeft te maken met het multimodale karakter ervan. Werknemers kunnen binnen hun budget namelijk gebruik maken van alle transportmiddelen die door de werkgever worden aangeboden. Werknemers verwachten een efficiëntere woon-werkverplaatsing door een combinatie van diverse transportmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer, cambiowagen of eventueel een kleine, zuinige wagen voor de daluren.

Het initiatiefrecht voor het mobiliteitsbudget ligt wel bij de werkgever. Die neemt het initiatief om het mobiliteitsbudget in zijn organisatie te introduceren of te schrappen. Hij bepaalt ook de hoogte van het mobiliteitsbudget en de diverse transportmiddelen die medewerkers ter beschikking krijgen. Ze kunnen het mobiliteitsbudget altijd gebruiken voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen. Of het ook voor zuivere privéverplaatsingen kan worden gebruikt, beslist de werkgever. De gekozen mobiliteitsoplossingen moeten wel altijd werkgerelateerd zijn.

Wetsvoorstel opnieuw ingediend

“In januari 2014 heeft CD&V kamerlid Jef Van den Bergh een wetsvoorstel op het mobiliteitsbudget ingediend”, zegt Kathelijne Verboomen, mobiliteitsexperte en directeur tax & reward van SD Worx. “Dat wetsvoorstel kon tijdens de vorige legislatuur niet meer worden behandeld. Daarom heeft Jef Van den Bergh het tijdens de huidige legislatuur opnieuw ingediend, al meteen deze zomer. Bij zowel werkgevers- als werknemersorganisaties bestaat een groot draagvlak voor het mobiliteitsbudget. Hopelijk wordt het snel behandeld. Als het wordt aangenomen, kan het mobiliteitsbudget uitgroeien tot een sterke concurrent voor de bedrijfswagen”.

Home office gewenst

Ook thuiswerken kan deel uitmaken van de mobiliteitsaanpak van bedrijven. Op dit moment geeft 50% van de Brusselse, 35% van de Vlaamse en 11% van de Waalse bedrijven aan dat home office tot de mogelijkheden behoort. Er bestaat nauwelijks verschil tussen overheid (37%) en privé (35%).

Ook werknemers zien thuiswerken als een deel van de oplossing voor de mobiliteitsproblematiek. Uit de voorkeurensurvey van SD Worx blijkt namelijk dat 56% van de bedienden zegt thuis te willen werken. In de eerste plaats gaat het ook hier over werknemers die in een ander gewest werken dan ze wonen. Voor wie in Vlaanderen werkt én woont (37%) is home office minder belangrijk. Wie in Wallonië (53%) of Brussel (57%) werkt en woont, vindt thuiswerken in ieder geval niet onbelangrijk.

“Voor Waalse werknemers spelen duur en afstand van de verplaatsing daarin een rol. Voor Brusselse bedienden vooral de duur van de verplaatsing en de fileproblematiek” licht Kathelijne Verboomen toe. “De bereikbaarheid van een organisatie wordt steeds belangrijker voor de attractiviteit van een werkgever. Werknemers houden niet alleen rekening met het loonpakket, de leerkansen en de flexibiliteit die een werkgever biedt, maar hechten steeds vaker belang aan de bereikbaarheid van het bedrijf en de parkeermogelijkheden. Voor een potentiële medewerker is reistijd crucialer dan afstand.”

Meer informatie?

SD Worx over mobiliteitwww.sdworx.be/mobiliteit

Bronnen: SD Worx, NV België 2014. Mobiliteitsvoorkeuren van Belgische werknemers. Survey bij een representatieve steekproef van 2.500 Belgische werknemers van privé- en overheidsorganisaties.

SD Worx en Mobimix.be, Trends in Mobility-survey (2012), een onderzoek bij 506 Belgische bedrijven uit privé- en overheidssector. In de loop van september 2012 werden 506 Belgische bedrijven uit privé- en overheidssector bij middel van een online survey van 40 vragen bevraagd over thema’s als bedrijfswagens, wagenparken, CO2-uitstoot, fiscaliteit, alternatieve mobiliteitsoplossingen, thuiswerken, coworking spaces, impact van mobiliteit en het mobiliteitsbudget als alternatief voor het bedrijfswagenbudget.

Over SD Worx

SD Worx is een Europees hr-dienstenbedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.