Vlaamse KMO’s trekken positieve tewerkstellingslijn door

13 augustus 2014

• KMO-jobindex in België stijgt met 0,47% in 2de kwartaal 2014 • Alleen Vlaanderen tekent voor dit positieve cijfer (+0,8%) • Conjunctuurgevoelige provincies, Limburg en West-Vlaanderen, scoren het hoogst
Antwerpen – 13 augustus 2014. Met een stijging van 0,47% in het tweede kwartaal van 2014 laat de KMO-jobindex van SD Worx voor de tweede keer op rij een positief cijfer optekenen. Gedurende de eerste zes maanden van 2014 steeg de index met 0,75% om op 111,2 uit te komen. Het hoogtepunt van november 2011, toen 112,2 werd opgetekend, is weliswaar nog niet bereikt, maar dit neemt niet weg dat een en ander beter oogt dan een jaar geleden. Deze positieve noot verbergt echter verschillende waarheden: zo draaien we eigenlijk al drie jaar lang rond die 111 index en kunnen we dus nauwelijks spreken over een definitieve doorbraak qua tewerkstelling.

Groot verschil tussen de gewesten

Het positieve verhaal is vooral een Vlaams verhaal. In de loop van het tweede kwartaal steeg de tewerkstelling binnen de Vlaamse KMO’s met niet minder dan 0,8%. Wallonië en Brussel bleven nagenoeg gelijk, respectievelijk met een stijging van 0,1% en een daling van 0,1%.

kmo jobindex

Het verschil tussen de gewesten is des te opvallender wanneer we er de cijfers van de laatste twaalf maand bijnemen. In Vlaanderen steeg de tewerkstelling binnen de KMO’s met niet minder dan 1,6%; in Brussel daalde ze in dezelfde periode met 1% en in Wallonië met 0,6%. Het conjunctuurgevoeliger Vlaanderen veert dus vlugger op nadat het ook hardere klappen te verduren kreeg wanneer het moeilijk was.

kmo jobindex

Ook binnen Vlaanderen grote verschillen

Ook binnen de Vlaamse provincies zijn er verschillen al kleuren ze alle vijf wel positief. In de eerste plaats deden vooral Limburg (+3,8%) en West-Vlaanderen (+2%) het de voorbije twaalf maanden opvallend goed. Het bevestigt nogmaals de conjunctuurgevoeligheid van deze provincies. Als het slecht gaat wordt men daar extra hard getroffen, maar als er (een teken van) beterschap is, dan zijn zij ook als eerste present. Deze positievere tendens binnen deze twee provincies werd de voorbije weken ook door andere cijfers, onder andere deze van de VDAB, opgemerkt.

kmo jobindex

Kleinere KMO’s werven aan in Vlaanderen

Opvallend goed nieuws is dat vooral de kleinere KMO’s aan het aanwerven slaan. De voorbije 12 maanden steeg de tewerkstelling binnen het kleinste segment, ondernemingen tot 20 werknemers, met 1,8% in Vlaanderen. Dit wijst op een zekere duurzaamheid, want het zijn net deze KMO’s die door de band genomen heel voorzichtig zijn, zowel om mensen aan te werven als om te ontslaan.
In Wallonie zijn het dan weer de grotere KMO’s (ondernemingen van 50 tot 99 werknemers) die het voorbije jaar een positief cijfer (+2,4%) lieten optekenen.

De structurele tewerkstelling is in het voorbije kwartaal voornamelijk toegenomen in de bouw, in de export en in de quartaire sector.

Globale evolutie

De KMO-jobindex van SD Worx voor het tweede kwartaal van 2014 klokt vandaag af op 111,2. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,2% meer mensen werkzaam zijn bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).

De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx. De KMO-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in KMO’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Johan Van Duyse, SD Worx, Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com  

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan KMO’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor meer dan 40.000 KMO-werkgevers die in totaal meer dan 250.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale KMO-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de KMO-problematiek door en door kent.