KMO’s blijven voorzichtig qua tewerksteling

27 juni 2014

Antwerpen, 27 juni 2014 – Een flinke brok realisme rond tewerkstelling, zo kan men de resultaten van de zestiende tewerkstellingsenquête bij de Belgische KMO’s samenvatten. Eén op vijf KMO’s denkt tegen het einde van het jaar meer medewerkers te kunnen begroeten. In vergelijking met vorig kwartaal is dat een status-quo. Vergeleken met vorig jaar zijn er toch relevante verbeteringen. Toen dachten amper 13,6% van de KMO’s aan meertewerkstelling tegen eind 2013, tegenover 20,4% voor 2014.
Al zijn we nog ver van het optimisme van drie jaar geleden (26%), toch kunnen we stellen dat het grootste pessimisme voorbij is.

Ook opvallend is het aantal KMO’s dat, crisis of niet, denkt constant te blijven qua tewerkstelling. Het cijfer schommelt rond de 2/3 sinds meerdere jaren. Het bewijst nog eens dat KMO’s stabiel zijn qua werkgelegenheid.

intentiened1

Limburg blijft tewerkstelling negatief inzien

Dit globale Belgische cijfer is opvallend quasi gelijk verspreid. Tussen optimisten en pessimisten is het verschil in Vlaanderen wel iets groter dan in Brussel of Wallonië (13,4% tegen respectievelijk 10,3% en 10,2%) maar het blijft toch klein. Opvallend is wel dat Limburg al enkele kwartalen meer pessimisten (nu 15%) telt dan optimisten (nu 12,9%) wat verwachtingspatroon betreft.

intentiened2

Geen doorbraak in verwachtingen voor het derde kwartaal

Als we kijken naar de verwachtingen van de KMO’s voor het volgende kwartaal (Q3) dan zijn er geen opmerkelijke resultaten te vinden. Het cijfer stijgt langzaam, wat als positief nieuws kan worden beschouwd, maar van een echt spectaculaire doorbraak is er (nog) geen sprake.

Tussen de gewesten en provincies zijn ook hier geen grote verschillen te bespeuren, al blijft het optimisme van Vlaams-Brabant opvallend.

intentiened3

Voorzichtig optimisme over meer werk

24% van de bevraagde KMO’s verwacht in het komende kwartaal een toename van de hoeveelheid werk dat gepresteerd zal moeten worden. 14,9% verwacht een afname terwijl 61,2% een status-quo voorziet. Tussen de gewesten noch in de Vlaamse provincies zijn er geen significante verschillen waar te nemen.

Naar categorie blijkt dat significant meer KMO’s met 20 tot en met 49 werknemers (31,4%) en met 50 tot en met 99 werknemers (43,1%) een toename van de hoeveelheid werk verwachten dan KMO’s met minder dan 5 werknemers (20%). KMO’s met 50 tot en met 99 werknemers (44,6%) verwachten significant minder vaak een status quo van de hoeveelheid werk dan KMO’s met minder dan 5 werknemers (63,9%). In vergelijking met de cijfers in het vorig kwartaal merken we geen significante verschillen.

intentiened4In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de zestiende keer een voor België representatief aantal KMO’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 722 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (0476/55 28 94 of johan.vanduyse@sdworx.com)

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan KMO’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal KMO-team een totaalaanbod aan KMO’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.