KMO’s blijven aarzelen rond duurzame tewerkstelling

14 mei 2014

Antwerpen – 14 mei 2014. Met een stijging van 0,28% in het eerste kwartaal van 2014 komt de KMO-jobindex op een waarde van 110,8 te staan. Dit cijfer evenaart de scores van maart 2013 en van augustus 2011, maar ligt nog ver verwijderd van het hoogtepunt van november 2011 (112,2). Er is dus nog geen sprake van een conjuncturele omslag.

Evolutie op langere termijn

Uit onderstaande tabel lezen we verschillende trends af over de periode 2006-2014. We zien een gestage maar duidelijke groei vanaf 2006 tot midden oktober 2008, waarna bijna twee jaar stagnatie volgt. Daarna volgt opnieuw een stijging die resulteert in het hoogtepunt van de jobindex in november 2011, waarna zich een daling inzet. Of het licht positieve cijfer van het eerste kwartaal van 2014 de wederopstanding van de tewerkstelling binnen de KMO’s inluidt, is, gezien deze algemene trend, onzeker.

JIKMO3NED1

Stijging met 0,28% in de loop van het eerste kwartaal 2014

Voor het eerste kwartaal van 2014, tekenen we een stijging met 0,28% op. Opvallend bij deze cijfers is dat alleen deeltijdse medewerkers aangeworven worden: er waren eind maart zelfs minder voltijdse medewerkers dan drie maand geleden. Dit toont de de grote voorzichtigheid aan van KMO’s rond het ‘einde van de crisis’.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn er voor dit kwartaal weinig verschillen tussen de gewesten waar te nemen.

JIKMO3NED2

Op een iets langere termijn merken we wel grote verschillen op tussen de gewesten, met een stijging van 0,7% over de laatste twaalf maanden voor Vlaanderen en een een daling van 1,1% voor Brussel en in Wallonië.

JIKMO3NED3

Vooral kleine bedrijven werven aan

De groei van het eerste kwartaal kondigt geen trendbreuk aan omdat vooral deeltijdse medewerkers aangetrokken worden. Maar toch zien we twee positieve tendensen die zich de komende maanden hopelijk doorzetten:
  • De meertewerkstelling in het eerste kwartaal is vooral te danken aan de aanwervingen die bij de kleinste KMO’s gebeuren (tot 20 werknemers). Het zijn vooral deze zaakvoerders/KMO’s die heel behoedzaam omgaan met aanwerven, maar ook met ontslaan.
  • In Vlaanderen is er een lichte tewerkstellingstoename in de industrie. Dat is niet het geval in Wallonië waar de quartaire sector voor de meergroei zorgt.

Globale evolutie

De KMO-jobindex van SD Worx voor het eerste kwartaal van 2014 klokt nu af op 110,8. Dit betekent dat er sinds december 2005 10,8 meer mensen werken bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).


De ‘KMO-jobindex’ van SD Worx
De KMO-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in KMO’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (Tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com)

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan KMO’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 KMO-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale KMO-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de KMO-problematiek door en door kent.