AXA, Belgacom en KBC leggen de basis voor Experience@Work, een innovatief project voor 50-plus medewerkers

7 mei 2014

Terwijl in Zweden 70% van de 55-plussers werkt, is dat in Belgiƫ slechts 39,5%. Door de keuze voor het stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) verdwijnen in Belgiƫ nog al te vaak getalenteerde, ervaren medewerkers van de arbeidsmarkt. Toch zijn Belgische bedrijven zich er steeds vaker van bewust dat waardevolle kennis en ervaring niet zomaar mogen verdwijnen. Daarom hebben AXA, Belgacom en KBC op initiatief van het management consultingbedrijf HazelHeartwood het project Experience@Work gestart. Ook andere bedrijven kunnen aan het project deelnemen. SD Worx, dat initieel juridisch advies verleende, is het eerste bedrijf dat in het consortium instapt.
Experience@Work is een vernieuwend initiatief voor de tewerkstelling van 50-plussers in België. Via het Multi Company Mobility Center (MC)² willen AXA, KBC en Belgacom en de andere aangesloten bedrijven hun medewerkers ouder dan 50 jaar op vrijwillige basis de mogelijkheid bieden om tot aan hun pensioen actief te blijven. Zij kunnen hun competenties en ervaring inzetten voor tijdelijke projecten bij verschillende werkgevers, en tegelijk hun contract met hun oorspronkelijke werkgever behouden. Om dit project te lanceren is een aanpassing van het juridische kader terzake noodzakelijk. De ondernemingen aan wie de werknemers worden toegewezen, zouden op deze manier beroep kunnen doen op ervaren medewerkers. De toegewezen medewerkers behouden de band met hun onderneming. Indien nodig zullen de toegewezen medewerkers door coaching worden ondersteund.

Het project wordt beheerd door HazelHeartwood en werd gefaciliteerd door het businessnetwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Business & Society en door de VDAB. SD Worx dat aanvankelijk juridisch advies verleende, heeft beslist zelf tot de werkgeversgroepering toe te treden en als volwaardige partner aan het Experience@Work-project deel te nemen.

Voordelen voor medewerkers en bedrijven
Experience@Work kan een win-winoplossing zijn voor:
  • grote ondernemingen met ervaren medewerkers ouder dan 50, in een context waar men iedereen aanzet om langer aan de slag te blijven;
  • werknemers ouder dan 50 die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging;
  • grote en kleine ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om ervaren medewerkers aan te trekken in het licht van de zoektocht naar talent;
  • de samenleving, die er baat bij heeft de sociale kosten voor de overheid zo laag mogelijk te houden en de spreiding van talent te optimaliseren.
Alle geïnteresseerde bedrijven kunnen toetreden tot het project
(MC)² staat open voor alle grote en kleine ondernemingen die willen toetreden tot dit innovatieve project. Dit project is er door ondernemingen voor ondernemingen, en hoe meer bedrijven eraan meewerken hoe efficiënter het zal functioneren.

Experience@Work bij tien finalisten voor European Social Innovation Award
Dat Experience@Work een innovatief project is met internationale uitstraling blijkt uit zijn recente nominatie voor de European Social Innovation Award 2014. Het Experience@Work project is opgenomen in de shortlist van tien finalisten op een totaal van 1254 genomineerde Europese projecten inzake sociale innovatie.

Meer informatie:
Contacteer Dirk van Bastelaere +32 3 201 72 05 of +32 498 94 69 52