Kmo’s positiever over tewerkstelling in verre toekomst

1 april 2014

Antwerpen, 1 april 2014 - Het optimisme van kmo’s over hun tewerkstelling stijgt licht: zo denkt 20% dat ze het jaar 2014 zullen beëindigen met meer werknemers, en dat is toch bijna 4% meer dan drie maand geleden. Dit positivisme focust zich wel op de langere termijn: het komende kwartaal wordt immers nog geen groei verwacht.

Goede vooruitzichten voor het jaareinde

Grote euforie over een groeiende tewerkstelling is er bij de Belgische kmo's nog niet terug te vinden. Er is wel enig voorzichtig positivisme rond de tewerkstelling op lange termijn. Zo denkt 1 kmo op 5 dat ze tegen eind van dit jaar meer mensen in dienst zullen hebben. Vorig jaar lag dit percentage nog maar op 12,6%, wat dus goed is voor een stijging van 7,4%.

Indexkmoned1

Wallonië blijft tewerkstelling door een donkere bril bekijken

Dit globale Belgische cijfer verbergt wel regionale verschillen. Zo zijn er in Vlaanderen 21,9% optimisten, tegenover 11,9% pessimisten: een positieve score van 10% dus. In Brussel is dit verschil nog hoger: 14,7% (met 26,6% positief tegenover 11,9% negatief). In Wallonië zijn er echter 0,9% meer pessimisten dan positivisten onder de kmo’s (13,3% tegenover 14,2%)!
Dit bevestigt de trend die zich ook vorig kwartaal al aftekende: in het zuiden van het land bekijkt men de zaken niet zo rooskleurig, zelfs niet op langere termijn. Een mogelijke oorzaak kan eventueel gevonden worden in een terugval van de aanwervingen in de quartaire sector. Enige lichtpuntje: het verschil tussen de eerder negatief gestemde kmo’s en de licht positief gestemde kmo’s bedroeg vorig kwartaal nog 3%.

West-Vlaanderen en Limburg meest negatief gestemd in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zijn er grote verschillen waar te nemen. Zo zien we West-Vlaanderen zelfs ronduit negatief eindigen (-2,3%), terwijl Limburg net geen 3% positivisme haalt. Ook vorig kwartaal zagen deze twee provincies het somber in: Limburg eindigde toen sterk negatief met -13,5%, West-Vlaanderen was toen licht positief met 1,6%.

Indexkmoned2

Doorbraak wordt nog niet in het tweede kwartaal verwacht

Tegenstrijdig met het optimisme op langere termijn is de voorzichtigheid wanneer gepeild wordt naar de intenties om nu al, lees de komende maanden, te gaan aanwerven. Er is nauwelijks verbetering te bespeuren tegenover het vorige kwartaal (21,4% tegen 21,2%) en het piekmoment van de laatste jaren, september 2013, is nog niet in zicht.

Indexkmoned3

Ook hier zijn regionale verschillen aanwezig, al zijn ze iets minder uitgesproken: Brussel is de meest optimistische regio (28,1% denkt het komende kwartaal aan te werven). Wallonië blijft onder de 20% grens met slechts 19,4% kmo’s die denkt aan te werven, daar waar vorig kwartaal nog 23,7% van de Waalse kmo’s aangaven het komende kwartaal te zullen aanwerven. Vlaanderen haalt deze grens net (20,9%), al zien Limburg (11,9%) en West-Vlaanderen (18,2%) het minder gunstig in dan de andere provincies.

Indexkmoned4

Bovendien zijn aanwervingen zeker en vast geen synoniem van meer tewerkstelling: statistisch gezien zijn twee op drie nieuwe werknemers ‘vervangers’ van mensen die het bedrijf hetzij spontaan, hetzij gedwongen verlaten hebben.

Goed nieuws is wel dat de secundaire sector het beter doet. Met 22,2% te verwachten aanwervingen het volgende kwartaal scoort de industrie toch wel 5% beter dan het vorige kwartaal en komt het ongeveer uit op het cijfer van net een jaar geleden.

Voorzichtig optimisme op lange termijn

Er is een voorzichtig optimisme rond de tewerkstelling binnen de kmo’s waar te nemen. Al situeren de kmo’s dat tijdstip in de verte, tegen het einde van het jaar. Op iets kortere termijn zijn de kmo’s stukken voorzichtiger. Wallonië, Limburg en West-Vlaanderen aarzelen het meest en zijn zelfs ronduit pessimistisch.


Over dit persbericht
In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de vijftiende keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 844 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (0476/55 28 94 of
johan.vanduyse@sdworx.com)  

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie Kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.