Loonbijbel SD Worx toont complexiteit van het Belgische loonsysteem

14 maart 2014

Antwerpen, 14 maart 2014. Voorafgaand aan ‘Het Grote Loondebat’ van SD Worx werd de nieuwste editie van het loonhandboek van SD Worx voorgesteld. Het boek, dat een uitgave is van Standaard Uitgeverij Professional, kreeg als titel mee: Beter verlonen: een correcte bezoldiging voor werknemers en bedrijfsleiders.

In deze nieuwe editie wordt op enkele vlakken een trendbreuk zichtbaar. “Traditioneel belichtten wij in dit boek de fiscale en sociale aspecten van loon”, zegt co-auteur Joris Daems, legal manager SD Worx. “Maar mede door de evoluties rond verloningstechnieken en nieuwe HR-tendensen hebben we nu geopteerd voor een ander concept, waarbij de inhoud is verruimd naar de begrippen loon en verloning. Zo zijn er dit keer ook uiteenzettingen rond de loonnorm, het IPA, de historiek van verlonen, de pijlers van een loonbeleid en total reward opgenomen. Het boek biedt nu meer een hedendaagse kijk op het volledige loonbeleid dan een pure fiscale en sociale samenvatting van de actuele wetgeving.”

De verruimde inhoud beperkt zich niet alleen tot een nieuw hoofdstuk over het loonbegrip. Er wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan verloning binnen het zelfstandigenstatuut. “Daarmee willen we inspelen op de trend dat bedrijven steeds vaker met zelfstandigen of freelancers worden geconfronteerd”, aldus co-auteur Patrick Proost, manager reward & international employment SD Worx. “Daarnaast besteden we aandacht aan de regelgeving rond loonbonussen, betalingen aan werknemers in het kader van de overdracht van auteursrechten en de internationale tewerkstelling.”

15 jaar Loonhandboek

De eerste versie van dit boek verscheen in 1999, toen enkele financiële experts van EHSAL, Dauginet, SD Worx, Deloitte & Touche en Ernst & Young de handen in elkaar sloegen. De toenmalige titel Optimalisatie loon- en personeelskost gaf meteen ook de richting aan die de auteurs voor ogen hadden: een werkinstrument aanbieden dat accountants, personeelsmanagers en HR-verantwoordelijken toelaat hun loonbeleid te optimaliseren.

Door het succes van de eerste editie werd al snel besloten om op jaarlijkse basis een nieuwe publicatie te verzorgen. De opzet bleef al die tijd hetzelfde : het boek gaf telkens een actueel overzicht van alle wettelijke bepalingen en looninstrumenten waarmee HR-verantwoordelijken en accountants een correct en duurzaam verloningsbeleid konden opstellen. Naast een overzicht van de toenmalige fiscale en sociale wetgeving kwamen volgende onderwerpen aan bod : eigen kosten van de werkgever, vergoedingen die vrijgesteld zijn van RSZ en belastingen, sociale voordelen, aandelenopties, verzekeringen en pensioenen.

Over het boek ‘Beter verlonen: een correcte bezoldiging voor werknemers & bedrijfsleiders’ 

Het boek 'Beter verlonen' kwam tot stand via een samenwerking tussen enkele legal-consultants van SD Worx, belastingconsulent Michaël Mohr en Philippe Vanbellen van VWEW-advocaten.

Meer informatie?

Dirk van Bastelaere, SD Worx. +32 498.946.952,
dirk.vanbastelaere@sdworx.com
Philippe Gielis, Standaard Uitgeverij Professional. +32 474 37 67 43,
philippe.gielis@wpg.be  

Over SD Worx
SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.

Standaard Uitgeverij Professional
Standaard Uitgeverij Professional is een innovatieve Belgische dienstverlener van B2B-informatie. Haar doelgroepen zijn sociaaljuridische, financiële en medische professionals. Hiervoor ontwikkelt Standaard Uitgeverij Professional een nieuwe generatie van professionele informatie. Praktischer. Duidelijker. Eenvoudiger. Met in haar aanbod digitale databanken en software, naast printproducten en custom solutions. Standaard Uitgeverij Professional is onderdeel van het Belgisch-Nederlandse mediabedrijf WPG Uitgevers.